Explore
Also Available in:

Rozluštění uzlového kódu Kipu

Napsal
Přeložil Jakob Haver (Kreacionismus.cz)

Publikováno v časopise Creation 27(3):40–41, Červen 2005

Pokud chtěl kreacionistický průkopník Professor Arthur Wilder-Smith (1915–1995) jednoduše vysvětlit, jak jsou v DNA uloženy informace,1 používal k tomu příklad uzlů na provázku, rozmístěných podle určitého kódu (např. morseovka). Když jsem ho poprvé uslyšel, pomyslel jsem si něco o poněkud neohrabané analogii. Koho by napadlo, že provázek s uzly může obsahovat kódované informace?

Krátce na to jsem listoval ve slovníku2 a tu se ukázalo, že někdo o tom nejen opravdu přemýšlel – a to dlouho před profesorem Wilder Smithem – ale že také uvedl tento nápad do praxe. Kdo to byl? Inkové z Jižní Ameriky! Ti totiž ukládali informace ve formě precizně zpracovaných provázků s uzly známých jako Kipu (nebo „quipu“ – slovo Quechua znamená „uzel“). Historik vědy Leland Locke ve dvacátých letech minulého století odhalil, že Kipu nebyly jen dekorací – on prokázal, že fungovaly jako určitý druh textilního počítadla, jejich uzly totiž sloužily k ukládání výpočtů.3,4

Inkové ukládali informace v Kipu podle složitého binárního kódu, a to více než 500 let před vynálezem moderních počítačů.

Ale Lockeův převratný objev nedekódoval všech odhadovaných 600 Kipu, které přežily španělské dobytí. V posledních desetiletích bylo stále více zřejmé, že mnohé Kipu byly „jasně nečíselné“ a proto se někteří vědci domnívají, že incké provázky s uzly mohly být psaným jazykem.4,5

Gary Urton, profesor Harvardské univerzity a programu předkolumbovské éry (Precolumbian Studies) nyní zjistil, že Inkové ukládali informace v Kipu podle složitého binárního kódu, a to více než 500 let před vynálezem moderních

Směr uzlu (dopředu nebo dozadu), stočení a tloušťka provázku, druh materiálu (bavlna nebo vlna) atd. zahrnuje šest binárních kombinací. Volbou 24 barev provázku mohl každý uzel zakódovat jednu z 1 536 (tj. 24 x 26) možných „informačních jednotek“. To je o něco více než odhadovaných 1 000 až 1 500 sumerských symbolů klínového písma, a více než dvojnásobný počet egyptských hieroglyfických znaků.

wikipedia.orgkhipu-code

Muzejní vzorek Kipu.

Ale v této fázi Urton stále ještě nerozluštil kód Kipu úplně. K tomu potřeboval objevit nějaký dokument, který by byl shodný s již poznaným jazykem Kipu. To znamená najít něco jako „Rosettskou desku“, která umožnila rozluštit egyptské hieroglyfy.4,6

Mezitím, ve snaze odhalit další informace uložené v kódu Kipu, používal ke hledání společných vzorců v provázcích s uzly technologii 21. století.

Když Urton objevil „tři Kipu, které společně sdílejí část jedné informace“, podal toto vysvětlení: „Toto je velmi silný důkaz toho, že nebyly vytvořeny jen jednotlivými lidmi. Naopak, byl to sdílený kód.“5

Tento důkaz sdílení sofistikovaného a matematicky složitého kódu Inků je výsměchem myšlence, že dávní lidé byli „primitivní“ a jednoduší.

Naopak. Inkové měli zjevně vysoce integrovanou a fungující civilizaci a je jasné, že byli vysoce inteligentní a vynalézaví – o čemž svědčí jejich geniální Kipu.

Tento důkaz sdílení sofistikovaného a matematicky složitého kódu Inků je výsměchem myšlence, že dávní lidé byli „primitivní“ a jednoduší.

Ve skutečnosti však sofistikované ukládání informací do segmentů šňůrek s uzly, uspořádanými podle určitého kódu existovalo již předtím, než Inkové vynalezli Kipu.

Tento princip byl totiž vložen do jejich vlastních genů … do řetězců DNA, která zdárně přenášela informace ke stavbě celého lidského těla, od samého stvoření prvního muže a ženy, a poté z generace na generaci.7 Takže Bůh o tom přemýšlel jako první!

A pokud tohle čte někdo, kdo pochybuje o existenci Boha, ať zváží toto: kódové systémy mohou pocházet pouze z inteligence. Hmota sama o sobě kód nikdy nevytvoří.

Tak, jako je kód Kipu ukazatelem inteligence jeho vynálezců, tak je kód DNA ukazatelem inteligence jeho vynálezce – DNA je mnohem bohatší na informace než Kipu, ta nemohla nikdy vzejít jen ze samotné hmoty. A informace vložená do DNA tedy musela odněkud přijít.8

Na počátku musela být informace. Na počátku musela být inteligence. Na počátku byl Bůh…

Odkazy a poznámky

  1. Viz takéWilder-Smith, A.E., The scientific alternative to neo-Darwinian evolutionary theory, TWFT Publishers, California, USA, pp. 74–75, 1987, which mentions the Inca code. Zpět k textu.
  2. Funk & Wagnalls Standard Dictionary of the English Language, International Edition, Funk & Wagnalls, Vol. II, p. 1036, New York, USA, 1968. Zpět k textu.
  3. What is a khipu?, anthropology.wisc.edu, accessed 28 August 2003. Zpět k textu.
  4. Mann, C.C., Cracking the Khipu Code, Science 300(5626):1650–1651, 2003. Zpět k textu.
  5. Lorenzi, R., Inca written language hidden in code? Discovery Channel, discovery.com, accessed 29 July 2003. Zpět k textu.
  6. Rosettská deska obsahovala jak řecké (v dialektu a běžném písmu), tak egyptské hieroglyfy - to umožnilo J.F. Champollionovi písmo dešifrovat v roce 1822. Zpět k textu.
  7. Sarfati, J., DNA: marvellous message or mostly mess? Creation 25(2):26–31, 2003. creation.com//dna-marvellous-messages-or-mostly-mess. Zpět k textu.
  8. Gitt, W., In the Beginning was Information, CLV—Christliche Literatur-Verbreitung e.V., Bielefeld, Germany, 1997. Zpět k textu.

Helpful Resources