Slovak
Page 1 of 4 (48 articles)
Myseľ nad hmotou
Myseľ nad hmotou
Prírodovedci deklarujú genetické kódovanie, ktoré vzniklo z bezvýznamného procesu. Kódujúca informácia bola však pozorovaná iba z mysle.
By Calvin Smith
404 Views
Genezis: Chýbajúci kúsok skladačky
Genezis: Chýbajúci kúsok skladačky
Debata stvorenie / evolúcia je v popredí útoku na kresťanský svetonázor.
By Calvin Smith
1K Views
Perie – evolučná záhada
Perie – evolučná záhada
Pokusy prísť s teóriou evolúcie peria sa ukázali ako úplne nedostatočné a viedli len k špekuláciám.
By Jerry Bergman
1K Views
Kreacionistický príbeh ateistov
Kreacionistický príbeh ateistov
Všeobecná teória evolúcie (The General Theory of Evolution - GTE) je kreacionistický príbeh vytvorený ateistami. Rovnako ako v Biblii, všetko začalo stvorením ex nihilo (stvorenie z ničoho).
By Dominic Statham
757 Views
Máme dostatok dôkazov na to, aby sme verili Biblii?
Máme dostatok dôkazov na to, aby sme verili Biblii?
Biblia prehlasuje, že je Božím slovom. Aké dôkazy máme na podporu tohto tvrdenia?
By Cortney Alexander
800 Views
ŽIŤ 900 ROKOV
ŽIŤ 900 ROKOV
Dĺžka života ľudí pred potopou, ako bol napríklad Matuzalem, bola okolo 900 rokov. Ako mohli mať také dlhé životy a aká zmena nastala?
By Carl Wieland
1K Views
„TROJSKÝ KÔŇ“ HLBOKÉHO ČASU
„TROJSKÝ KÔŇ“ HLBOKÉHO ČASU
Trojský kôň hlbokého času dovolil konceptu evolúcie prebiehajúcej počas miliónov rokov vkĺznuť do cirkvi a vytvoriť kompromis s Biblickou autoritou, čo sa týka veku Zeme.
By Calvin Smith
813 Views
UFO nie sú mimozemšťania
UFO nie sú mimozemšťania
Nick Red Fern a Gary Bates spolu súhlasia, že UFO nemajú mimozemský pôvod.
By Gary Bates
1K Views
Milovať Boha celou svojou mysľou: logika a stvorenie
Kresťanská doktrína toho, že sme stvorení na obraz logického Boha, je výborným vysvetlením našich logických spôsobilostí.
By Jonathan Sarfati
1K Views
Pohanský imitátori: Ježiš nebol vymyslený z pohanských mýtov
Predstava, že evanjeliá skopírovali svoje príbehy o Ježišovi z pohanských mýtov, ináč nazývaná téza imitátorov, je úplný nezmysel.
By Lita Cosner
1K Views
16 Noachových vnukov
16 Noachových vnukov
Sekulárna história nám podáva veľa dôkazov poukazujúcich na to, že tí, ktorí prežili Noachovu potopu, boli skutočnými historickými osobami, ktorých mená boli nezmazateľne vytesané do väčšiny starovekého sveta …
By Russell Grigg
1K Views
Terorizmus a duchovná prázdnota Európy
Terorizmus a duchovná prázdnota Európy
Spravodlivosť pozdvihuje národ, takže odmietnutie kresťanstva západnými krajinami kvôli politickej korektnosti pomaly ničí štít, ktorý nás chráni proti mnohému zlu.
By Philip Bell
944 Views

Would you like to translate CMI materials?

If you are interested in translating materials from our website and/or from Creation magazine, the Journal of Creation or one of our publications (eg. The Creation Answers Book, Stones and Bones, 15 Reasons to Take Genesis as History etc.), please read our translation guidelines and then contact our Translations Facilitator to get the process started.