Explore
Also Available in:

Sömn är bra för hälsan

översatt av Lasse Hermansson (genesis.nu)
publicerad i Genesis 2016(3):11

Dr Jeff Iliff, en hjärnforskare vid Oregon Health & Science University, har beskrivit nya upptäckter om hur hjärnan är designad för att rena sig själv under sömn.

Även om den mänskliga hjärnan endast utgör 2 % av vår kroppsvikt, står den för 20 % av vår totala energiförbrukning. Forskare har funnit att hjärnan har en omfattande blodtillförsel som distribuerar syre och näringsämnen till varje hjärncell. Men hur är det med avfallshanteringen från all denna elektriska aktivitet?

iStockphoto.comsleep

Resten av kroppen använder det lymfatiska systemet för av­lägsnande av avfallsprodukter, som produceras kontinuerligt. Men hjärnan har inte ett lymfa­tiskt system.

Forskare har funnit att ce­rebrospinalvätskan (CSF) inte bara omger hjärnan utan också genomströmmar den. CSF rör sig genom hjärnan och tar bort avfall (såsom amyloid-beta, som bildar plack som förknip­pas med Alzheimers sjukdom), som det sedan överför till blo­det för bearbetning. CSF ström­mar längs utsidan av blodkär­len, när hjärncellerna drar sig undan och skapar utrymme för att tillåta rörelsen.

Men det sker väldigt lite rö­relse av CSF under vaken tid, bara när man sover, vilket un­derstryker vikten av sömn.

Dr Iliff beskrev detta sofisti­kerade system i termer som en ”elegant designlösning”, ”Det var genialt, men det var också vackert”, och ”en riktigt smart designlösning”. Ja, verkligen, och så ger vi vår Skapare äran för hans otroliga uppfinningsri­kedom i det som han har gjort.

Referens

  • One more reason to get a good night's sleep, okt 2014, www.ted.com/talks/jeff_iliff_one_more_reason_to_get_a_good_night_s_sleep/transcript?language=sv