Swedish
Page 1 of 2 (23 articles)
”Stenåldern”— ett passande begrepp?
”Stenåldern” - är ett begrepp som skapats för att ge intrycket av att de människor som verkar att endast ha använt sten­verktyg skulle vara mindre utvecklade och inte så intelligenta som moderna människor. Det är en spekulation som passar evolutionsteorin men som motsägs av arkeologiska fynd. Det finns andra förklaringar. Människor som av olika anledning­ar måste fly och överleva använder till att börja med det som finns närmast till hands.
By Robert Niemand
36 Views
”Felande länkarna” ännu mer felande!
”Felande länkarna” ännu mer felande!
Många evolutionister säger nu att själva begreppet ”Homo habilis” bör överges.
By Various
26 Views
Sömn är bra för hälsan
Sömn är bra för hälsan
Sömn är bra för hälsan
By Various
24 Views
Näsan är fantastisk!
Näsan är fantastisk!
Den mänskliga näsan kan identifiera många fler aromer än vad som tidigare varit tänkt.
By David Catchpoole
162 Views
Jättebluff
Jättebluff
Bilder av jätte skelett är faktade och fysiologiskt omöjliga.
By Lita Cosner
346 Views
När blir fostret en människa?
När blir fostret en människa?
Om livet är i blodet, betyder det att det ofödda barnet inte är mänskligt förrän han eller hon har blodcirkulation? Vi svarar.
By Lita Cosner
370 Views
Ateism behöver evolution
Evolutionen härleds från en filosofi som förutsätter att Gud inte existerar och att naturalism förklarar allting.
By Calvin Smith
663 Views
Darwin versus medlidande
Darwin versus medlidande
By none
683 Views
Kommer livet från yttre rymden?
Evolution letar efter exoplaneter som jorden för att främja evolutionära föreställningar.
By Russell Grigg
959 Views
Tar du Gud på orden?
Tillmötesgående utveckling och miljarder år i Genesis 1 har ödesdigra konsekvenser för resten av Bibelns budskap, underminerar allt, inklusive evangeliet och Jesu gudomlighet.
By Don Batten
716 Views
Diamanten: den skapelsetroendes bästa vän
Närvaron av radioaktivt kol-14 (14C) i diamanter tyder på att de inte kan vara miljontals år gamla men är unga, i enlighet med biblisk historia.
By Jonathan Sarfati
3K Views
Hur man bygger en bomb i skolsystemet
1999 Columbine Highschool massakern fått många att fråga sig varför unga människor skulle döda, förstöra och bomb i en självmordsattack .
By David Catchpoole
2K Views

Would you like to translate CMI materials?

If you are interested in translating materials from our website and/or from Creation magazine, the Journal of Creation or one of our publications (eg. The Creation Answers Book, Stones and Bones, 15 Reasons to Take Genesis as History etc.), please read our translation guidelines and then contact our Translations Facilitator to get the process started.