Explore
Also Available in:

„Vaničková“ archa

autor:
preložil: Jarier Wannous (facebook.com/Stvorenie512)

Vyzerajú roztomilo a objavujú sa na ozdobách, brošniach, náhrdelníkoch, ako obrázky v detských knižkách a ako maľby na stenách besiedok v kostoloch a školách, kde reprezentujú záznam o Noemovej arche. Avšak čo naozaj vravia „vaničkové archy“ vo svete, ktorý sa posmieva myšlienke globálnej potopy a mužovi menom Noe, ktorý vzal svoju rodinu a reprezentatívne druhy suchozemských zvierat do obrovskej lodi?

Zamyslite sa nad vážnymi ponaučeniami, ktoré by sme si mali zobrať zo záznamu Noemovej potopy v Genesis 6-9.

  1. Potopa bola vyslaná ako trest kvôli ľudskému zlu. Je pripomienkou toho, že človek je zodpovedný za svoj hriech a bude čeliť trestu svätého Boha.

  2. Potopa je pripomienkou toho, že jedného dňa bude ďalší globálny súd, ale tentokrát to bude ohňom (2 Pet. 3:10). Všetci, ktorí kedy žili, budú stáť pred svätým Bohom.Archa je pripomienkou evanjelia spásy. 

  3. Archa je pripomienkou evanjelia spásy. Tak ako Noe a jeho rodina museli prejsť cez dvere, aby boli zachránení na arche vykúpenia pred potopou, Boh pripravil archu spásy pre každého z nás, aby sme boli zachránení pred prichádzajúcim súdom, ktorý zaradí ľudí do pekla. Našou „archou“ dnes je Pán Ježiš Kristus, ktorý povedal:„Ja som dvere. Keď cezo mňa vojde niekto, bude spasený; vojde i vyjde na pastvu.“ (Ján 10:9)

Ako aj Peter opisoval v 2. Pet, väčšina ľudí vo svete dnes sa posmieva tým, ktorí veria v Noemovu potopu a Noemovu archu. Väčšina vedcov tvrdí, že nikdy nenastala globálna potopa. Taktiež tvrdia, že Noe by nikdy nedokázal pomestiť všetky zvieratá do archy – a tá loď by sa potopila.

Keď deti vidia „vaničkovú archu“ – čo im to v skutočnosti hovorí? Myslím, že v istom zmysle to posilňuje to, čo svet tvrdí: že Noemova archa je iba „príbehom“ alebo „rozprávkou“, a že Noe nemohol umiestniť toľko zvierat na palube – a určite by takýto druh archy neprežil potopu. V minulosti by veľmi nezáležalo na tomto probléme, ale v dnešnom svete, kde väčšina nechce veriť tomu, že sú hriešnikmi, ktorých očakáva súd svätého Boha, sa preto vysmievajú udalostiam Noemovej potopy.

9936arknew
Model Noemovej archy so stromami a zvieratami upravenými podľa danej mierky, spolu s fascinovanými pozorovateľmi.

Verím, že pomaly ale isto „vaničkové archy“ pomáhajú svetu vysmievať sa z Noemovej archy a potopy, o ktorej sa v Biblii píše. V skutočnosti jedno z obvinení, ktorými humanisti útočia vo svojich knihách a na svojich webových stránkach, je to, že Noe by nedokázal pomestiť všetky zvieratá na palubu. „Vaničková archa“ ten názor určite posilňuje.

Keď sa deti pozerajú na[realistický] model,väčšinou ostanú prekvapené z relatívnej veľkosti ľudí a zvierat (vrátane dinosaurov). Keď uvažujú nad obrovskou veľkosťou lode, uvedomia si, že Noe dokázal pomestiť potrebné zvieratá do archy a že táto loď bola postavená, aby prežila potopu. Potom ich učíme, že táto archa je symbolom Krista a pripomíname im – tak ako to robil aj Noe – že je pre ne nutné, aby prešli cez „dvere“ a tak boli zachránené.

 Nemyslíte si, že prišiel čas pre cirkev, aby premenila svoje „vaničkové archy“ v skutočné archy?