Explore
Also Available in:

Chang-Sha ütközete

Gary Bates beszélget Chang-Sha Fang növénytudóssal

Írta: 

9646chang_spread

Chang-Sha Fang B.Sc. (Hons.), M.Sc., egy tudós, aki ugyanakkor egy elkötelezett támogatója a teremtés ügyének, de ez nem mindig volt így. Ő egy kis Kampong Koh nevű malaysiai faluban született. A dédapja (egy metodista lelkipásztor) volt ennek a falunak az úttörője elköltöztetve az egyházközösségéhez tartozókat és a családját, mint gyarmatosokat Kína kontinenséről.1

Chang-Sha még saját nevét is dédapjától kapta, hogy emlékeztessen a ‘Chang-Sha ütközetre’, a Kínai-Japán háború híres ütközetére (éppen a második világháború előtt) amelyben a kínaiak megállították a japán előretörést.

Az erőteljes keresztyén örökségének ellenére (az édesapja szintén lelkipásztor volt), Chang-Sha azon volt, hogy szembenézzen a saját viszontagságával az elkövetkező években.

Felnőtté válása alatt a Fang családban nem volt vitás ügy az Istenben és az Ő Igéjében való hit. Ő részletezi, ‘Bibliai történeteket és verseket mindig olvastunk és Isten Igéjét teljességében hittük. Soha senki nem vonta kétségbe a Biblia hitelességét és mi soha nem foglalkoztunk az evolúció elméletével, mivel akkoriban az nem volt hangsúlyozva az iskolai tudományos órákon.’

Végül Chang-Sha ‘teljes mértékben’ szembekerült az evolúció elméletével, amikor 19 éves korában elment Ausztráliába, hogy állattant és biológiát tanuljon Nyugat Ausztrália Perth Egyetemén (UVA). Ő visszaemlékezik, hogy amikor a teremtés témája fel volt vetve mindig úgy hivatkoztak rá, mint vallásra. Azonban az evolúciót ténynek vélték.

‘Ázsiai háttérrel, ahol mi a tanárokat nagy tiszteletben tartottuk, túlságosan megfélemlítve éreztem magam ahhoz, hogy kifogásoljam az ők tekintélyét,’ mondja. ‘Mivel ők tanárok voltak, azt gondoltad nekik igazuk kell, legyen. Feltűnő módon, soha senki más meg nem kérdőjelezte, hogy mi is a vélekedés erről.’

A családja és a keresztyén közösség támogatása nélkül, és az állandó evolúciós kioktatás mellett, amit tényként tanítottak az előadói, Chang-Sha mondja, ‘Az egyetemet hitben szűkösre megfogyatkozva végeztem el, csodálkozva-hogy tévedhetett a családom mindezekért az évekért? Talán ők csupán naivak voltak és nem tudták az igazságot?’ A teteje mindennek akkor következett be, amikor ő érdeklődött az Özönvízről egy keresztyén kutató szaktársától. Ő azt válaszolta, hogy nincs ismerete róla csak hittel elfogadta. ‘Nem tudott szolgálni semmilyen bizonyítékkal vagy válasszal és még felvetette Ádám és Éva mesebeli voltát.’

Chang-Sha meg tudja érteni, hogy egyeseknek a szülői megalapozás elégséges lehet. Azonban bevallja, ‘kíváncsi természetem volt, és, mint egy “kételkedő Tamás” (János 20:24–29), bizonyítékot követeltem, hogy ellenszegüljek hitetlenségemnek.’

Miután Chang-Sha megházasodott, Barbara felesége keresztyén lett. Nem lévén semmilyen nehézsége a teremtésnek Genezisben levő közlésével, ő gyakran mutatott neki információtöredékeket és kreacionista cikkeket, amelyekre ő ráakadt.

A fordulópont Szingapúrban az édesanyjánál tett látogatása alatt következett be, amikor egyik este vacsora után Chang-Sha bejelentette neki, hogy ő többet nem járt templomba. Egy nagy vita következett. ‘Azt mondtam neki, hogy a Biblia történetek egy gyűjteménye és hogy Jézus csak egy jó tanító és filozófus volt’, mondja. ‘Tudom, hogy édesanyám a szíve mélyéig volt megsértve.’

Az istenfélő édesanyja, feldúlva az ő hitehagyott fia miatt, megszervezte a baráti körnek és a családnak, hogy imádkozzanak a fia megmentéséért.

Ő mondja, ‘Isten olyan irgalmas és könyörületes volt, mivel ott találkozott velem ahol tartottam! Abban az időben a kutatómunkámmal nem haladtam jól és ugyanakkor zavart is voltam a belső konfliktus miatt, amin keresztülmentem. Tehetetlenségemben hogy szembeszálljak a tudományos érvekkel, a feleségem és édesanyám adott egy prédikációs könyvet hogy olvassam. Miután olvastam, hogy Jézus hogyan gyógyította meg a vérfolyásos asszonyt (Máté 9:20–22), Isten beszélt hozzám egyik prédikáción keresztül és világosan kijelentette, “Én vagyok a Teremtő és Én ki tudlak menteni a zavartságodból. Csak nyújtsd felém kezedet.” Rám volt bizonyítva az Istenre való szükségem és az Őt megtagadó bűnöm. Elkeseredtem és sírtam, mint egy gyermek.’

Isten olyan jó-rövidesen Ken Ham és Dr. Gary Parker ellátogatott Perth-be és Chang-Sha járt a találkozókra, ahol ők a teremtett dolgok bonyolultságáról tárgyaltak-a kivitelezésről valamint a teremtésnek Krisztus evangéliumával való összefüggéséről. Chang-Sha mondja, ‘Miután őket hallgattam, ráébredtem, hogy teljesen meg voltam tévesztve az evolúció hamis tudománya által, amely a lelki vakságomat okozta.

Rengeteg könyvet vásároltam és faltam azokat egymás után. Ugyanakkor Isten biztosított számomra egy jó tanítót a Szentírásban. Most igen felindult voltam a Biblia és az Answers of Genesis új információinak hatására, de ugyanakkor dühösnek éreztem magam, mivel olyan sok évig agymosott voltam, hogy higgyem az evolúció hazugságát és tagadjam a Teremtőmet és Megváltómat.’

Tudósként, növénykórtanban szakképesítve, ő részletezi, hogy ő most láthatja a munkájában a Teremtő lenyűgöző szépségét és kivitelezését, azonban kesereg, hogy a sok kutatással és tanulmányozással eltöltött évei alatt vak volt érzékelni a Teremtő kéznyomát. ‘Úgy érzem hátrányos helyzetben voltam nem lévén képes, hogy a munkámat biblikus szemüveget viselve végezzem’, mondja.

Jelenleg ő Nyugat Ausztrália Herbarium of the Department of Conservation and Land Management-nél van alkalmazva Collections Manager tisztségben Perth-ben.

A Herbarium összegyűjti és jegyzékbe veszi az összes Nyugat Ausztráliában lelhető növényt. A több mint 500000 növénypéldányos adatbázisa (Ausztrália két teljes növényadatbázisának egyike) úgy működik, mint egy teljes értékű forrás a több mint 12500 Nyugat Ausztrália-i növényfajta rendszertani és fenntartási kutatásához.

Chang-Sha gyakran használja a növények hihetetlen kivitelezési jellegzetességeit a saját bizonyságtételében. Azonban ő ugyanúgy elmagyarázza azt is hogy egyes növényfaj fajnemesítése, a sajátos haszonvonások (mint az íz vagy szín) fokozása érdekében, hogyan eredményez genetikai információvesztést a nemesített változatban. Ő kimutatja, hogy ez a ‘hanyatláshoz vezető’ tendencia a nemesítésnek egy elkerülhetetlen következménye, legyen az mesterséges vagy természetes. Egy változatosságban, gazdag népességben, azok az egyének, amelyek nem továbbítják a saját génjeiket, rendelkeznek néhány olyan jellegzetességgel, amelyek aztán a népességen belül elvesznek. Következésképpen, némelyek nagyon ‘differenciálódott’ szervezetekké válhatnak, mint a fokozottan nemesített kutyaváltozatok, azonban ők az eredeti népességük teljes információjának csak egy töredékét hordozzák magukban.

Habár a nemesítés nagymértékű változásokat okozhat (mindig egy teremtett ‘fajon’ belül), akár új faj-terjedelemig2, könnyen kimutatható, mondja, hogy ez a típusú változás nem függ össze azzal az eljárástípussal, amely szükséges lett volna, hogy egy mikrobát emberré fejlesszen több millió év alatt.

Chang-Sha tudatában van annak, hogy az evolúció, ahogy rendszerint közismert, állítólag képes kellett volna legyen olyan új genetikai információk sokaságát létrehozni, amely előzetesen a világon sehol nem volt. Ő ugyanúgy, a saját tudományos területére alapozva, tudja, hogy a nemesítés csak olyan genetikai információból ‘válogathat’ amely az illető népességen belül már megtalálható. Ez így van, még ha a nemesítés mesterséges úton is van végrehajtva, vagy természetben történik megkülönböztetett továbbélés/szaporodás által (‘a legalkalmasabbak fennmaradása‘). A fajnemesítés nem tud új információt létrehozni. A mutációk, genetikai másolási hibák állítólag megteszik, azonban még eddig senki nem tapasztalta ennek jelenlétét a sok információ-adagoló mutáció egyikében sem. Információveszteséggel jár még az a néhány is amely túlélési hasznot mutat.3

Chang-Sha a farkasbab, Lupinus angustifolius, meghonosításának esetét használta fel arra hogy megmagyarázza hogyan vesz el információ a nemesítés során. Ennek a fajnak a teljes mértékű honosítása, összekombinálva az édesség-gént a törhetetlen hüvellyel, egyike volt a növénybiológusok sikertörténetének Nyugat Ausztráliában. Mivel ez a faj különösen a homokos talajhoz volt alkalmazkodva, a farkasbab édes kultúrnövény-változata a földművesek számára hamarosan egy nagyon népszerű mag-termény alternatívát jelentett. Sajnos, az új kultúrnövény-változatot hajlamosnak találták a meggombásodásra.4 Az édességért, a hüvely törhetetlenségéért és más termés jellegzetességekért nemesített fajtákban a gombásodás elleni védekezőképesség elveszett.

Hasonlóan, az 1970-es évek elején Ausztráliában feldúlta az ipart az olajos magú repce torzsarothadásos betegsége.5 Ahhoz hogy megkapják e betegségre az ellenálló képességet nyújtó géneket, amely gének a más jellemzőkért történt nemesítési folyamat során elvesztek, a növénybiológusok Ausztráliában vissza kellett térjenek az ‘eredeti népességhez’ amelyből az ellenálló képesség ki volt vonva-Európába az olajos magú repce vadalany törzséhez.

Az európai növényekkel való ‘visszakeresztezés’ által a torzsarothadással szembe védekező gének át voltak ruházva az ausztrál kultúrnövény-változatba. ‘Nyilvánvalónak látszik’, mondja Chang-Sha, ‘hogy a nemesítés információt szabadít fel; nem hoz létre egyet sem, és így az ellentéte annak, ami feltételezve van, hogy megtörtént az embernek mikrobából való kifejlődésében. Azonban sok ember úgy gondolja, hogy ha egyszer van egy példád nemesítés során átalakuló valamiről, akkor van egy példád az evolúcióról. Így, elég gyakran ezt majdnem nem lehet kimutatni.’

Jelenleg Chang-Sha Nyugat Ausztráliában az CMI Perth-alapú Support Group-nak a vezető egyénisége. Ő mondja, ‘A saját múltbeli tapasztalatom az, ami továbbra is indokolja az ebben az irányban való érdekeltségemet. Mivel nem helyénvaló, amikor a keresztyének vagy az ők lelkipásztoraik azt mondják, hogy ők nem tudják ez miképpen történt vagy, hogy ez egy technikai fejlemény. Ma mi válaszokkal szolgálhatunk és biztosíthatjuk, hogy az üzenet meg van fejtve. Az embereknek soha nincs szükségük arra, hogy ideológiailag át legyenek nevelve az evolúció hazugsága által. Nincs rá ürügy!’

Hivatkozások és jegyzetek

  1. This 1939 battle is not to be confused with the 1942 battle, also at Chang Sha (Mao Zedong’s home town), hailed as the first major allied victory of WWII. Return to text.
  2. By the usual definition of species, namely reproductive isolation. Return to text.
  3. Wieland, C., Beetle bloopers, Creation 19(3):30, 1997. Return to text.
  4. Anthracnose disease is caused by a fungus. Symptoms include bending of stems, lesions and death of leaves and stems above these lesions. Return to text.
  5. Blackleg disease is caused by a fungus that affects the roots, causing stunted growth and possible death of the plant. Return to text.