Explore
Also Available in:

„TROJSKÝ KÔŇ“ HLBOKÉHO ČASU

„Skrytý“ dôvod prečo ľudia opustili biblickú autoritu

autor:
preložil: Jarier Wannous

7949-castle-bright

V známom príbehu z Homérovej „Odysei“ bola trójska pevnosť porazená gréckou armádou tým, že im nechali veľkého dreveného koňa (tajne naplneného vojakmi) ako údajný dar. Trójania radi dreveného koňa zobrali dnu do mesta, čo dovolilo skrytej sile otvoriť brány mesta a pustiť grécku armádu dnu, aby porazili pevnosť.

„Trójsky kôň“ sa stal metaforou, ktorá symbolizuje stratégiu, ktorá dovolí nepriateľovi infiltrovať a poraziť zjavne neporaziteľného nepriateľa cez nevedomú spoluprácu tých, čo majú byť zničení. Často to tiež naznačuje, že keby nie pýchy a nepozornosti obete, tak by plán nevyšiel. Inými slovami, poškodený si to mal uvedomiť.

Predtým …

Predstavte si cirkev na západe (dokonca až pred 100 rokmi) ako silnú pevnosť s vežami, ktoré pyšne vystavujú svoje prápory viery, jej strážnici vytrubujú volanie, ktoré vyhlasuje spásu dostupnú hriešnikom vďaka Kristovej obete.

Zamyslite sa nad tým, ako cirkev zvykla posielať prúdy vyslancov všade okolo sveta, ktoré získavali duše tým, že ničili bašty, oslobodzovali väzňov, porazili nepriateľa na jeho vlastnom území. Kresťanskí vojaci ozbrojení slovom Ducha smelo presadzovali Kristovu vôľu a robili nájazdy po celom svete. Na svojom domácom území kresťanskí vodcovia učili Božie Slovo smelo, aby Boží muži a ženy vychovali Božie deti, aby stále viac veriacich vyrastalo pod autoritou Písma. Božie Slovo bolo vyhlásené za najvyššiu autoritu nad človekom.

… a teraz

Súčasnosť je úplne iná. Pevnosť je pod útokmi z každej strany, vrátane útokov zvnútra! Jej vojaci sú často zle vybavení na útok alebo obranu. Vlci sú v stáde a vnútorné boje sú normálne. Mnohí spolupracujú s nepriateľom a veľké množstvo opustilo svoje stanovište a dobrovoľne sa pripojilo k nepriateľskému táboru. Autorita Božieho slova je otvorene spochybňovaná vo svojom vlastnom dome. Vyhlasovanie evanjelia je spomaľované a zvuk trúby je nejasný.

V súčasnosti (ako vždy) je hlavným bojiskom cirkvi koncept biblickej autority. Ak Biblia neznamená to, čo jasne hovorí, tak potom sa dá samozrejme interpretovať akýmkoľvek spôsobom akým chce čitateľ, a omylný človek sa stáva autoritou nad Božou zjavenou pravdou. Môžeme očakávať, že neveriaci budú spochybňovať Božie slovo, avšak ak vyznávajúci veriaci nedôveruje Biblii, výsledkom je rozdvojená myseľ.

Čo sa stalo?

Kresťania vedia z Biblie, že existuje skutočný nepriateľ, ktorý číha a snaží sa zožrať a zničiť, tým nepriateľom je Satan. Biblia ho opisuje ako extrémne inteligentného a prefíkaného. Určite vedel, že priamy útok na spochybnenie Božieho slova by pravdepodobne nebol veľmi úspešný. Lepšou stratégiou by bolo vytvoriť plán, ktorý by odomkol brány z vnútra a dovolil, aby pochybnosti a konflikty sami prišli. Musela to však byť myšlienka, ktorá by nespôsobila jasné ublíženie alebo ktorá by útočila na stĺpy, ktoré cirkev považovala za základné, ako je napríklad kríž, spása, atď. Niečo, čo by bolo atraktívne ľudskému intelektu, ale nespustil by žiadny alarm. Myšlienka, ktorá by sa zdala úplne neškodná a oddelená od teológie, aby bola potichu akceptovaná.

Trojský kôň „hlbokého času“

Útok prišiel z jednoduchého konceptu, hlboký čas. Koncom 18. st. začala byť myšlienka miliónov rokov (MOY alebo millions of years) popularizovaná v akademickom západe. Táto myšlienka nebola výsledkom argumentov radioizotopických metód datovania alebo vzdialeného svetla hviezd atď. (tie prišli neskôr na podporu myšlienky MOY). Naopak, myšlienka prišla cez interpretáciu vrstiev sedimentárnych skál, ktoré sa dajú vidieť všade na svete.

Obrázky od Richarda Gunthera. gunther.net.nz 7949-castle-attack

Koncept bol jednoduchý a ľahký na vyučovanie a pochopenie. Ak jedna vrstva alebo dve sedimentárnych skál boli položené tam počas jedného roka, tak to potom muselo trvať milióny rokov na to, aby vznikli všetky vrstvy, ktoré vidíme okolo sveta.

Myšlienka hlbokého času sa nezdala byť ofenzívnou pre mnohých cirkevných vodcov, pretože sa nezdalo, že by útočila na Kristovo postavenie, alebo že by mala nejaké spojenie s morálnosťou a hodnotami, ktoré cirkev zastávala. Taktiež bola popularizovaná „vedeckými ľuďmi“, často bezúhonní občania, niektorí sa aj zdali byť priateľmi cirkvi. Títo poskytovali logické, sofistikované a technické metódy, ktoré sa zdali byť rozumné.

Vcelku cirkev prijala koncept starej Zeme ako intelektuálne a vedecky správny. Po tom ako sa tieto myšlienky stali populárnejšími teológovia začali skúmať, ako vtlačiť MOY do Biblie. Koniec koncov existovalo mnoho chytrých a sofistikovaných spôsobov, ktoré sa dajú vymyslieť na to, aby sa povolili MOY v Biblii. Teória dier, teória deň vek, tichá potopa, Genesis 1:11 ako lokalizované stvorenie, atď. boli všetky navrhnuté ako vhodné možnosti reinterpretácie toho, čo zdanlivo Biblia jasne naznačuje … a pasca bola účinná.

Odomknuté dvere

Títo ľudia nedokázali pochopiť, že keď sa chytia na návnadu MOY histórie Zeme, tak sa vzdávajú konceptu Biblickej autority. Brány neomylnosti boli odomknuté zvnútra samotnými obrancami viery a dvere boli otvorené dokorán a pustili dnu pochybnosti.

Tvrdiť, že Písmo musí byť interpretované podľa záverov vedcov o histórie pripustilo, že „veda“ (závery o histórii, ktoré urobili omylní ľudia na základe naturalistických predpokladov) má väčšiu autoritu ako Božie Slovo! Napriek tomu, že bolo jasné vidieť, že Genesis (ako aj relevantné podporujúce verše v celej Biblii) ukazuje na nedávne stvorenie a mladú Zem, tak vyhlasovali, že Biblia nie je najväčšou autoritou (v tom istom čase ako tvrdili, že je). Napriek tomu, že cirkevní otcovia a reformátori silno verili vyhlásení Genesis, že Zem je mladá, tak boli časté aj vyhlásenia „zástancov Biblickej neomylnosti“ ako napríklad:

„Musíme samozrejme uznať, že keď zoberieme záznam [Genesis] sám o sebe, tak by bolo najprirodzenejšie pochopiť slovo [deň] vo svojom prirodzenom zmysle. Ak však tento zmysel privádza Mojžišov záznam do konfliktu so skutočnosťami, [milióny rokov] a iný zmysel sa vyhýba takýmto konfliktom, tak potom je našou povinnosťou prijať to druhé.“ 1

Tým, že to urobili uznali, že presvedčenie, ktoré pochádzalo zvonku Písma by malo byť použité na interpretáciu Biblie a že Božie Slovo nemusí znamenať to, čo jasne hovorí. Začalo sa pozerať na Genesis 1-11 ako na „inštruktívny príbeh“ a nie na pravú históriu. To si aj rýchlo všimli a zaznamenali nepriatelia cirkvi. Ako aj Huxley, „Darwinov Buldog“, povedal:

„Ak Adama môžeme brať ako rovnako fiktívneho ako Prometea a ak je príbeh Pádu iba inštruktívnym „typom“, porovnateľným k závažnému mýtu promethea, tak potom akú hodnotu má Pavlová dialektika. A čo autorita spisovateľov kníh Nového Zákona, ktorí podľa tejto teórie nielen prijali povrchné výmysly ako solídne pravdy, ale vybudovali samotné základy Kresťanskej dogmy na legendárnom piesku?“ 2

Brány sa otvárajú …

Akceptovanie teórie starého veku Zeme urobilo z Božej pevnosti obeť mnohých útokov zvonku a nezhôd zvnútra. Ak by fosílny záznam so všetkou svojou zaznamenanou smrťou a trápením nastal milióny rokov pre Adamovým hriechom, tak potom Boh musel použiť smrť pri stvorení! Tak potom nemohol Adamov hriech byť dôvodom prečo vnikli smrť a trápenie do stvorenia. Potom od čoho nás má zachrániť Ježiš? Ako by mohol kresťan odpovedať na to, prečo bolo toľko bolesti a trápenia vo svete, ak Boh je dobrý a napriek tomu použil choroby ako je rakovina pri „stvorení“? Ako sa môže rozhodnúť, ktoré časti Biblie sú pravdivé?

Boží ľud prijal chybu, ktorá je tak stará ako samotná záhrada v Edene, keď Eva prijala Satanove slová pochybnosti: „… Či naozaj riekol Boh …“ (Gen. 3:1) a proti ktorej varoval Apoštol Pavol, keď povedal: „Ale bojím sa, aby sa vaše myšlienky neodvrátili od úprimnosti a čistoty pred Kristom tak, ako had zviedol Evu svojím chytráctvom.“ (2. Kor. 11:3)

Boží nepriatelia prehovorili

Jeden zo základných nástrojov použitých na spochybnenie Božieho slova bol muž menom Charles Lyell. Lyell bol anti-kresťanský právnik, ktorý použil argumenty z geológie na spochybnenie autority Písma. Podľa jeho vlastných slov určených priateľom a kolegom môžeme vidieť, že jasne rozumel stratégii (použiť neofenzívne a „vedecké“ argumenty z geológie na spochybnenie Biblickej histórii a pritom spochybniť všetky učenia Biblie). On povedal:

7949-castle-enemies

“Prišiel som na túto myšlienku pred 5 alebo 6 rokmi [1824-25] a to ak sa dá odstrániť geológia založená na Mojžišovi bez toho, aby to bolo útočné, tak by to muselo byť cez historickú schému a treba abstrahovať tú moju na to, aby si nemal čo povedať za seba. Nech to pocítia a poukážu na mravné ponaučenie.“ 3

Vedel, že by bol nejaký odpor zo strany cirkvi, ale veril, že keby bol dosť opatrný, aby neurazil nikoho a poukázal na intelektuálne aspekty jeho geologických myšlienok, tak by mohol dokonca získať pomoc zo strany tých, ktorých sa snažil oslabiť a použiť duchovenstvo, ktoré je ochotné ustúpiť na to, aby dosiahol svoj cieľ.

„Ak ich nepodráždime, a obávam sa, že by sme mohli (i keď je to iba história), tak by sme mohli potiahnuť všetkých so sebou. Ak nezvíťazíš nad nimi ale budeš chváliť ich liberálnosť a otvorenosť tomuto veku, tak sa biskupi a osvietení svätí pridajú k nám k pohŕdaniu starovekými modernými fyziko-teológmi. Teraz je práve čas zasiahnuť, takže sa tešte ako hriešnici, že QR [publikácia, do ktorej sa snažil dostať svoje myšlienky] je vám otvorená.“ 4

Lyellov koncept prevrátenia geologických záverov, na ktoré poukazujú Mojžišove spisy v Genesis (čo sa týka Noachovej potopy a nedávnom stvorení, ktoré trvalo 6 dní) bol veľmi úspešný a vydláždil cestu Darvinistickej evolúcie. Západný svet bol navždy zmenený. Aj keď mnohí kresťania si neuvedomujú, čo sa stalo, tak poctiví Biblickí skeptici priznávajú dôvod:

„… ja sám mám málo pochybností o tom, že v Anglicku to bola geológia [uniformitarianizmus, dlhé veky] a teória evolúcie, ktorá nás zmenila z kresťanského národa na pohanský.“ 5

Urobiť kompromis medzi Božím Slovom a ľudskými omylnými myšlienkami nepomáha Kristovmu volaniu. Lyellove myšlienky o uniformitarianskej geológii sú široko ďaleko odmietané modernými geológmi ako ilegitímne a napriek tomu jeho nesprávnym myšlienkam bolo povolené sa priplaziť do pevnosti Biblickej autority skoro bez žiadneho vzdoru. Strážcovia mali identifikovať, že takéto myšlienky sa nezhodovali s Božím Slovom a mali hneď vyhlásiť poplach!

Prestavanie ohrady

7949-castle-worn

Na prestavanie konceptu Biblickej autority si Boží ľud musí najskôr uvedomiť, čo Božie Slovo jasne hovorí (čítať Písmo každý deň) a dôverovať mu. (Prís. 3:5 hovorí: „Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom, a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť.“)

To, čomu dovolíme vojsť do našich myslí musí byť filtrované Božím Slovom predtým ako to prijmeme alebo odmietneme. (Rim. 12:2 nám pripomína, že sa nemáme pripodobňovať tomuto svetu, že máme obnovovať svoju myseľ, aby sme rozpoznávali, čo je vôľa Božia.) Potom by sme mali vedieť, či to čo hovorí niekto súhlasí s Písmom a môže byť prijaté alebo či má byť odmietnuté. Týmto spôsobom základ našej viery bude čistý, silný a neochvejný.

Nielenže nemáme prijať ľudskú autoritu ako vyššiu ako Božiu, ale musíme brániť Božiu autoritu a útočiť na koncepty, ktoré sa snažia ísť proti nej. 1. Pet. 3:15 prehlasuje, že kresťania by mali byť vždy pripravení brániť svoju vieru a mali by si ctiť Krista vo svojom srdci ako Pána nad všetkými. V skutočnosti by sme mali milovať Pána z celého svojho srdca, sily, duše a mysle. 2. Kor. 10:5 hovorí, že „… každú namýšľavosť, čo sa dvíha proti poznaniu Boha, každú myšlienku podrobujeme v poslušnosť Kristovu.

Pozor na grékov, ktorí prinášajú dary

Koncept miliónov rokov spôsobil nepredstaviteľnú škodu pevnosti neomylnosti. Mnohí kresťania jednoducho chcú bojovať proti „chorobám spoločnosti“ ako sú potraty, manželstvá rovnakého pohlavia, atď. a myslia si, že vek Zeme je iba vedľajším problémom. Ak by argumenty proti týmto problémom mali mať akúkoľvek moc, tak musia mať zdroj v autorite. Potraty sú zlé pretože všetci ľudia boli stvorení na Boží obraz. Zdroj autority? Genesis! Homosexuálne vzťahy sú zlé pretože Boh stvoril manželstvo ako vzťah jedného muža a jednej ženy na celý život. Zdroj autority? Genesis! Koreňom týchto problémov je nedostatok Biblickej autority v našej kultúre.

7949-castle-genesis

Kresťania nemôžu presvedčivo argumentovať popritom ako sa potápajú v piesku falošného základu. Takže aj keď sme unavení z boja (Heb. 12:3), obrancovia viery by nemali byť skormútení a nemali by sa vzdať pokušeniu prijatia „darov“ jednoduchej viery ako je hlboký čas, teória deň-vek, teistická evolúcia, atď. Taktiež by sme nemali byť zastrašení zdanlivo nezastaviteľnými silami pri bránach.

Pádu Tróje sa dalo jednoducho predísť. Keby obrancovia jednoducho nepustili dnu to, o čom vedeli, že nie je ich, tak by ich pevnosť nebola porazená. Hlboký čas je koncept, bez ktorého by ateizmus nemohol existovať. Všetci ateisti musia veriť v istú formu „seba stvorenia“ (evolúcie) a že evolučné procesy museli nastať počas miliónov rokov. Milióny rokov sú základným strategickým bojiskom ateizmu.

Milióny rokov sa však nedajú prispôsobiť Biblickej histórii, podkopáva Biblickú autoritu a v skutočnosti ničí zámer Ježišovho príchodu. Veriaci by mali odmietnuť tento koncept pretože je proti Božiemu Slovu.

2. Kor. 6:14 hovorí: „Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi, lebo čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou? Alebo aké je spoločenstvo svetla s tmou?” Pre mnohých je čas si premyslieť koncept miliónov rokov. Pre lepšie vybavenie v tejto základnej oblasti pozrite creation.com/qa#Geology (v angličtine).

Referencie a poznámky

  1. Hodge, C., Systematic Theology, Wm. B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, MI, USA, str. 570–571, 1997. Návrat k textu.
  2. Thomas H. Huxley, Science And Hebrew Tradition Essays, 1897, str. 207, 208. Návrat k textu.
  3. Od Mortensona, T., The Great Turning Point: The Church’s Catastrophic Mistake on Geology—Before Darwin, Master Books, Inc., P.O. Box 726, Green Forest, AR 72638, USA, 2004, pp. 226–227, citing Lyell, Katherine (Lyell’s sister-in-law), Life, Letters and Journals of Sir Charles Lyell, Bart. (London: Murray, 1881), I:str. 268–271. Návrat k textu.
  4. Pozrite referenciu 3. Návrat k textu.
  5. F. Sherwood Taylor, ‘Geology changes the outlook’, in Ideas and Beliefs of the Victorians, Sylvan Press Ltd, London, str. 195, 1949 (jedno zo sérií Vysielania na rádio BBC). Návrat k textu.

Helpful Resources

Christianity for Skeptics
by Drs Steve Kumar, Jonathan D Sarfati
US $17.00
Soft cover