Explore
To help keep this free information coming, consider supporting CMI with an online end of year donation!
Also Available in:

Z ust sceptyków

Mimowolne poparcie dla kreacjonistycznego poglądu!

Autor
Tłumacz Andrew Ostapowicz

Opublikowany: 19 Marzec 2020 (GMT+10)
iStockphototelescope

Pisarze z CMI regularnie podkreślają ważność biblijnego stworzenia dla zdrowia duchowego indywidualnych chrześcijan, jak również kościoła, do którego należą i ogółu społeczeństwa. Istnieje wiele kluczowych powiązań między nauczaniem pochodzenia i ustosunkowaniem narodu do chrześcijaństwa. Uwidacznia się to w obniżających się standardach socjalnych i w edukacji, w osłabieniu moralności i w zwiększającym się oporze wobec Ewangelii Jezusa Chrystusa.

Niestety, większość przywódców kościelnych nie dostrzega tego problemu. Dlatego często ostrzegamy przed tragicznym kompromisem wpływowych pisarzy, szczególnie uznawanych za chrześcijan. Ich lekkomyślne ignorowanie jasnej historii z Księgi Rodzaju 1-11 zwodzi wielu chrześcijan. Gdy przyjmą idee rzekomo zgodne z Pismem, stają w konflikcie z natchnionymi pisarzami Nowego Testamentu i z samym Jezusem, który stanowczo potwierdzał tę historię.

Śledząc z zainteresowaniem tę debatę przez ponad 30 lat dostrzegam coraz bardziej ogromną ironię. Czytając tysiące artykułów i książek napisanych przez ewolucjonistycznych naukowców, nie próbujących podszywać się pod religię (a nawet niektórych otwarcie wrogich chrześcijaństwu) często zauważa się, że ich własne słowa mimowolnie potwierdzają brak dowodów dla kluczowych części przeważającego ewolucjonistycznego poglądu. Co więcej, dostarczają poparcia dla biblijnych wydarzeń, jak Potop za dni Noego. Poniżej wymieniam niektóre niedawne przykłady z minimalnym komentarzem.

Naukowcy nie wytłumaczyli pochodzenia wszechświata

Dr Marcelo Gneiser, agnostyczny fizyk teoretyczny i kosmolog, który otrzymał w r, 2019 nagrodę Templeton Prize, przyznaje, “Gdy słyszysz bardzo sławnego naukowca wygłaszającego np. …kosmologia wytłumaczyła pochodzenie wszechświata i wszystkiego, nie potrzebujemy więc już Boga - to jest to kompletny nonsens”. Dodał jeszcze, “A to dlatego, że wcale nie wyjaśniliśmy pochodzenia wszechświata.1 I nigdy tego nie wyjaśnią, gdyż jest to cud Boży (Rdz.1:1) - zob. także Pięć cudów ateistów.

Idea chemicznej ewolucji to w rzeczywistości tylko bajka

Prof. Ramanarayaran Krishnamurthy jest chemikiem w instytucie badawczym The Scrips Research Institute w San Diego, California. Wraz ze swoją ekipą trzymają się idei, że substancja zwana diamidophosphate (DAP) mogła być czynnikiem w kluczowym stadium rozwoju życia - określanym jako fosforylacja - by zebrać razem nukleotydy, peptydy i lipidy. Ale raczej wyjawia o co chodzi: “W łagodnych warunkach z DAP i z wodą te trzy przed-życiowe typy molekuł zebrane razem mogą zareagować ze sobą… Przywodzi mi to na pamięć Dobrą Wróżkę z Kopciuszka, która pomacha pałeczką i ‘puf, puf’ wszystko proste przekształca się w coś skomplikowanego i interesującego2

14257-cartoon

Osobiście przypomina mi to żart jednego z moich kolegów z CMI: “Naukowcy znaleźli dowody obecności w pyle mię­dzy­gwiezd­nym związków chemicznych używanych w atramencie i innych barwnikach. Dopomoże to wielce w wytłumaczeniu istnienia miliardów książek informacji znajdujących się w bibliotekach całego świata.”3 Jak wyjawia prof. Ramanarayana, idee molekularnego samo-składania prowadzące do powstania ‘pierwszej komórki’ to nie nauka.

Pradawny człowiek jednak był zaawansowany

Czy był kiedyś postęp, wznoszenie się od małpo-podobnych zwierząt, ostatecznie stających się Homo sapiens (rozumnym człowiekiem)? Dr Justin Pargeter ze współpracownikiem z Wydziału Antropologii Uniwersytetu Emory w Atlanta (USA) opublikował dowody przeciwstawne takiej historii. Znaleźli bowiem płatek kwarcu, ukształtowany na grot strzały, używając ‘wysoce technicznej’ metody. Dr Pargeter powiedział,” Łącznik między grotem a trzonem strzały wbija się w zwierzę, gubiąc tylko małe ostrze, ale trzon wychodzi z powrotem zachowując w ten sposób bardziej kosztowną część… Nasi przodkowie byli mistrzami aerodynamiki i działali jak inżynierowie, raczej niż, jak sądzimy, ‘jaskiniowcy’. Wbudowali w swoje technologiczne systemy nadkompletność, dla szybkiej i niekosztownej naprawy w razie błędu.”4 Nie było to niespodzianką dla biblijnych kreacjonistów—dawni ludzie byli zaawansowani. Od samego początku człowiek był stworzony na obraz i podobieństwo Boże (Rdz.1:27).

Wszystkie istoty ludzkie są jedną rasą

Na frontowej okładce kwietniowego wydania National Geographic z r. 2018 widniała para dziewczynek, bliźniąt: niebiesko-oka blondynka z jasną skórą, a obok brązowo-oka, z średnio brązową skórą i ciemnymi włosami, z podpisem: “Czarna i biała; te bliźniaczki każą nam na nowo przemyśleć wszystko, co wiemy o rasach”. Redaktor Susan Goldberg przyznała, że to, co znalazła w archiwach spowodowało, że oniemiała. Włącza to fotografię z r. 1916 australijskiego Aborygena z podpisem “Czarnuchy z Południowej Australii: Te dzikusy stoją najniżej w stopniowaniu inteligencji istot ludzkich”.5 Jak kiedyś napisał nieżyjący już Stephen Jay Gould, “Biologiczne argumenty dla rasizmu pomnożyły się o rząd wielkości po przyjęciu teorii ewolucji.”6 Okładka magazynu NG i podpis potwierdzają, że istotnie wszyscy jesteśmy “jednej” rasy (Dz.Ap. 17:26)—zob. Skin colour surprises.

Istnieją rzeczywiste dowody na gigantyczną powódź w historii Ziemi

Praca naukowa przedstawiona National Academy of Science niechcąco podaje dowody gigantycznej globalnej powodzi. Korespondent Naukowy BBC, Jonathan Amos tak komentował: “Naukowcy znaleźli niezwykłą migawkę rezultatów uderzenia asteroidy, która zagładziła dinozaury 66 milionów lat temu. Wykopaliska w Północnej Dakocie pokazują skamieliny ryb i drzew spryskane szklistymi cząsteczkami skalnymi, które spadły z nieba. Zostały one także zalane wodą w rezultacie kolosalnej fali spowodowanej przez uderzenie.”7 Brzmi to dokładnie jak powódź na biblijną skalę.

Doskonale zachowane skamieliny to dowód szybkiego pogrzebania

Credit: Xiao-Lin Wang and Zhong-He Zhoufossil-eggs
Te obrazy skamielin jaj pterozaura, pokazujące zarodek wewnątrz, zostały zamieszczone w piśmie Nature w r. 2004. W r. 2017 praca naukowa w czasopiśmie Science przedstawiła liczne jaja pterozaura z „miękkimi jak pergamin skorupami”.12

Mamy wiele raportów z badań naukowych, ale wystarczą trzy. Pierwszy z nich dotyczy skamieliny ichtiozaura ze sławnego kamieniołomu Holzmaden w Niemczech, znalezionego ze „skamieniałym tłuszczem” i pozostałościami skóry. Nadano mu nazwę Stenopterygius. Ten wymarły gad miał żyć 180 milionów lat temu. Dr. Johan Lindgren z Uniwersytetu Lund w Szwecji powiada, „nadal giętka skóra oznacza, że okaz ten musiał stać się skamieliną tak szybko, że molekuły organiczne zostały uwięzione wewnątrz mineralnego składnika skamieliny.”8

Drugi to niedawne znaleziska chińskich uczonych, które wyjawiły drobne szczegóły wykluczające powolne i stopniowe pogrzebanie. Wzdłuż rzeki Danshui w prowincji Hubei, w Chinach, znaleziono tysiące meduz, gąbek, anemonów, robaków, stawonogów i alg, które zostały określone jako „pogrzebane w starodawnej podwodnej lawinie błotnej”. Dr Martin Smith, paleontolog z Uniwersytetu Durham powiedział w podnieceniu „jakość zachowanych detali jest poza wyobraźnią… Gdyby można wysłać podróżnika w czasie zaopatrzonego w kamerę i aparat rentgenowski do okresu Kambru, obrazy przyniesione stamtąd byłyby niczym w porównaniu z tymi skamielinami, które zachowały detale drobniejsze niż włos ludzki.”9 W swym elaboracie ci naukowcy wyjaśnili, że doskonałe utrwalenie tych skamielin było możliwe dzięki nagłej lawinie błotnej, która zmiotła owe zwierzęta do zimnych głębin wody, spowalniając tym rozkład.10

Trzeci przykład dowodów ze skamielin, wspaniale zgodny z potopem czasów Noego, został podany w prestiżowym żurnalu Science.11 Ponad 215 jaj (być może blisko 300) zostało znalezionych w bloku piaskowca. Zostały one zaliczone do gatunku pterozaura zwanego Hamipterus tianshanensis. Niektóre z nich miały szczątki płodów. Ale co rzeczywiście przyciągnęło powszechną uwagę, to fakt, że te „jaja pterozaurów miały miękkie, podobne do pergaminu skorupy”.12 Autorzy Xiaolin Wang (z Instytutu Paleontologii Kręgowców i Paleoantropologii w Beijing) i Alexander Kellner (z Narodowego Muzeum Brazylii w Rio de Janeiro) pisali: „Te dane sedymentologiczne, w połączeniu z wyjątkową jakością jaj i kości, wskazują na wydarzenia o wielkiej energii, jak burze, które musiały przejść nad gniazdami, powodując, że jaja zostały przeniesione do środka jeziora, gdzie przez krótki czas pływały na powierzchni, gdzie zostały skoncentrowane i na koniec pogrzebane z rozczłonkowanymi szkieletami.”11 Jest to całkiem fantazyjne, ale co jest pewne, to konkluzja, że potrzebne było wydarzenie o wielkiej energii w połączeniu z wodą, aby wyjaśnić takie utrwalenie.

Istnieją laboratoryjne dowody na powstanie skamielin bez milionów lat

Czy miliony lat są konieczne dla powstania skamielin? Nie, według fascynujących niedawnych badań wykonanych przez ekipę naukowców, którzy użyli prostego przepisu na utworzenie „węglanych skamielin” z próbek zwierzęcych i roślinnych w laboratorium. Użyli oni prasy hydraulicznej, by sprasować te próbki w osadzie, po czym podgrzali w hermetycznych cylindrach metalowych do 210°C pod ciśnieniem 240 barów (3,500 psi). Widowiskowe wprost skamieliny wyglądają bardzo prawdziwe: „Poddane badaniom pod mikroskopem elektronowym nie różniły się niczym od rzeczywistych skamielin… I podobnie jak rzeczywiste skamieliny, nie zawierały białek lub tkanek tłuszczowych, pomimo ich utworzenia w laboratorium,”13 Tak więc, jeśli możliwe jest stworzenie warunków dla szybkiego powstania skamielin w laboratorium, nie można zaprzeczyć iż nie potrzeba milionów lat, ale raczej właściwych warunków–co zgadza się doskonale z biblijnym modelem geologicznym globalnego potopu.

Miękkie tkanki dinozaurów nie mogą pochodzić sprzed milionów lat

Ostatnimi laty Dr Mary Schweitzer, sławna z publikacji o rzeczywistych, nie-skamieniałych, miękkich tkankach w kościach dinozaurów, dokonywała eksperymentów, żeby zobaczyć, czy ciecze bogate w żelazo mogłyby wytłumaczyć jak te tkanki, białka i DNA mogły przetrwać miliony lat. Ale prof. Matthew Collins, światowej sławy autorytet biochemii i biomolekularnej archeologii z Uniwersytetu York (UK) jest bardzo sceptyczny co do możliwości żelaza, by dokonać potrzebnej magii: „Jeszcze nie słyszałem prawdopodobnego wytłumaczenia, jak miękkie tkanki mogłyby być zachowane tak długo… według mnie jest to sprzeciwianiem się podstawowym prawom chemii i fizyki… Żelazo może spowolnić proces, ale nie wiadomo jak mogłoby go całkowicie zatrzymać..”14 Cytowano go także w wiodącym żurnalu Science: „Białka rozkładają się w ustalonym porządku. Możemy to spowolnić, ale niewiele.”15 Te miękkie tkanki i biomolekuły dinozaurów, wielce kłopotliwe dla ewolucji, doskonale pasują do historycznego globalnego potopu, kilka tysięcy lat temu.

Wszystkie te przykłady potwierdzają prawdziwość biblijnej historii stworzenia

Naświetliliśmy szereg odkryć naukowych badań i wniosków naukowców głównego nurtu z ostatnich dwóch lub trzech lat. Z tak wieloma dowodami zgodności dowodów naukowych w historycznym zapisem Księgi Rodzaju 1-11, zadziwiające jest, żeby chrześcijanin miał być prędki do jego podważania, gdyż:

Nawet wielu niewierzących uznaje, że Księga Rodzaju została napisana jako historia!

iStockphotobible
Prof. Steve Stewart-Williams, którego wykłady włączają ewolucyjną psychologię, pogardza opinią, że pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju są metaforą.

Zakończymy przykładem tego ze słów, których autorem jest Steve Stewart-Williams, profesor nadzwyczajny Psychologii na Uniwersytecie Nottingham, kampus Malezji. Jest on bardzo krytyczny wobec teistycznych ewolucjonistów, którzy próbują zachować Boga, jako Stworzyciela, jednocześnie zaprzeczając historyczności Księgi Rodzaju: „Idea, że historie biblijne są symboliczne jest jałmużniczą aż do absurdu. Co pomyślelibyśmy o profesorze uniwersytetu, który znajdując jednoznaczne błędy w dziele ulubionego studenta, stwierdziłby, że używał on symboliki i dał mu najwyższą ocenę? Cała idea, że Księga Rodzaju jest metaforą, a ewolucja jest świadectwem chwały Bożej, podobna jest do wykrętów, które dają złą renomę politykom. Liberalni chrześcijanie zmieniają swe pierwotne wierzenia religijne, by uczynić je zgodne z teorią ewolucji, a potem wyśmiewają ideę, że kiedykolwiek istniało jakieś zagrożenie. Postępując w ten sposób pobłażliwie umniejszają radykalne zmiany w swej religii. Można by stwierdzić, że nie jest to ta sama religia, od której się zaczęła; ma tylko tę samą nazwę.”16

Nie powinniśmy być nieśmiałymi w krytykowaniu historii stworzenia przedstawianej przez ateistów. A chrześcijanom mówię, opierajmy się na autorytecie Słowa Bożego, według Jego wyzwania (Izajasz 66:2).

Przypisy

 1. Couronne, I., Physicist Marcelo Gleiser: ‘Science does not kill God’, news.yahoo.com, 19 March 2019. Wróć to tekstu.
 2. Anon, Potential ‘missing link’ in chemistry that led to life on Earth discovered, sciencedaily.com, 6 November 2017. This reports on work published by Prof Krishnamurthy et al in Nature Chemistry, 6 November 2017, DOI: 10.1038/NCHEM.2878. Wróć to tekstu.
 3. Ambler, M., e-mail communication, 2 November 2017. Wróć to tekstu.
 4. Quoted from Bridge, M., How the little things show that cavemen thought big, thetimes.co.uk, 14 March 2019. The original paper is: Pargeter, J. & Shea, J.J., Going big versus going small: Lithic miniaturization in hominin lithic technology, Evolutionary Anthropology 28(2):72–85, 29 March 2019. Wróć to tekstu.
 5. Goldberg, S., For decades, our coverage was racist. To rise above our past, we must acknowledge it, nationalgeographic.com, April 2018. Wróć to tekstu.
 6. Gould, S.J., Ontogeny and Phylogeny, Belknap-Harvard Press, pp. 127–128, 1977. Wróć to tekstu.
 7. Amos, J., Chicxulub asteroid impact: Stunning fossils record dinosaurs’ demise, bbc.co.uk, 29 March 2019. Wróć to tekstu.
 8. Rincon, P., Fossil preserves ‘sea monster’ blubber and skin, bbc.co.uk/news, 5 December 2018. The original paper is: Lindgren, J. et al, Soft-tissue evidence for homeothermy and crypsis in a Jurassic ichthyosaur, Nature 564:359–365, 5 December 2018. Wróć to tekstu.
 9. Sample, I., ‘Mindblowing’ haul of fossils over 500m years old unearthed in China, The Guardian, 21 March 2019. Wróć to tekstu.
 10. Fu, D. et al, The Qingjiang biota—A Burgess Shale–type fossil Lagerstätte from the early Cambrian of South China, Science 363(6433):1338–1342, 22 March 2019. Wróć to tekstu.
 11. Wang, X. et al, Egg accumulation with 3D embryos provides insight into the life history of a pterosaur, Science 358(6367):1197–1201, 1 December 2017. Wróć to tekstu.
 12. Briggs, H., Fossilised eggs shed light on reign of pterosaurs, bbc.co.uk/news, 30 November 2017. Wróć to tekstu.
 13. Starr, M., Researchers have discovered how to make proper fossils – in a day, sciencealtert.com, 27 July 2018. The original paper is: Saitta, E.T., Kaye, T.G. & Vinther, J., Sediment‐encased maturation: a novel method for simulating diagenesis in organic fossil preservation, Palaeontology, 25 July 2018, doi.org/10.1111/pala.12386. Wróć to tekstu.
 14. Prof Matthew Collins quoted in: Morton, M.C., Cretaceous collagen: Can molecular paleontology glean soft tissue from dinosaurs? Earth, 16 October 2017; earthmagazine.org. Wróć to tekstu.
 15. Service, R.F., Scientists retrieve 80-million-year-old dinosaur protein in ‘milestone’ paper, Science, 31 January 2017; sciencemag.org. Wróć to tekstu.
 16. Stewart-Williams, S., Darwin, God and the Meaning of Life: How evolutionary theory undermined everything you thought you knew, Cambridge University Press, p. 63, 2010. Wróć to tekstu.

Helpful Resources

Evolutionists Say the Oddest Things
by Lita Cosner, editor
US $12.00
Soft Cover
The Deep Time Deception
by Michael Oard
US $15.00
Soft Cover
Contested Bones
by Christopher Rupe, Dr. John Sanford
US $29.00
Soft Cover