Explore
Also Available in:

Studijní průvodce

15230-obal-re

Lekce 1

Lekce 2

Lekce 3

Lekce 4

Lekce 5

Lekce 6

Lekce 7

Lekce 8

Lekce 9

Obsah

Přehled kapitol

Předmluva a Úvod

Kapitola 1Fakta & Před­sudky

Kapitola 2Variabilita a pří­rodní výběr versus evoluce

Kapitola 3Chybějící mezi­články

Kapitola 4Evoluce ptáků?

Kapitola 5Evoluce velryb?

Kapitola 6Lidé: Obraz Boží nebo vyspělé opice?

Kapitola 7Astronomie

Kapitola 8Jak stará je Země?

Kapitola 9Je design oprávně­ným vy­svět­lením?

Kapitola 10Závěr

Vyvrácení evoluce – Studijní průvodce

Napsal Dr Jonathan Sarfati
Přeložil Pavel Akrman (Kreacionismus.cz)

Lekce 1

Kapitola 1: Fakta & Předsudky

Otázky k diskusi:

 1. Vysvětlete pojem „naturalismus“. Vysvětlete pojem „humanismus“. Vysvětlete pojem „evoluce“. (ve smyslu od ryby k filozofovi). Jak spolu tyto pojmy (naturalismus, humanismus a evoluce) vzájemně souvisí?
  Viz:
 2. Proč je nesprávné říkat „evoluce se zabývá vědou, zatímco stvoření se zabývá náboženstvím“?
  Viz:
 3. Jak mohou Darwinovy myšlenky umožnit lidem být „intelektuálně naplněnými ateisty“?
  Viz:
 4. Proč může být pro některé evoluční vůdce důležité, aby evoluce byla považována za „slučitelnou s náboženstvím“?
 5. Proč přijetí evoluce od molekuly k člověku ve skutečnosti není slučitelné s biblickým křesťanstvím?
  Viz:
 6. Vysvětlete filozofické základy moderní vědy.
 7. Vyberte si jednoho nebo dva zakladatele moderní vědy, kteří věřili Bibli, a napište o nich odborný referát.
  Viz:
 8. Co je „normální“ (neboli „operační“) věda? Co je věda o „počátcích“? Ke kterému typu vědy patří evoluční koncept?
  Viz:
 9. Ve kterých případech evoluce skutečně bránila vědeckému pokroku??
  Viz:
 10. Někteří lidé tvrdí, že evoluce je „základním konceptem“ biologie . Je to pravda? Proč nebo proč ne?

Odpovědi

 1. Viz Otázky a odpovědi: Filozofie pro další informace. Naturalismus je myšlenka, která popírá cokoliv nadpřirozeného - neexistuje nic jiného než příroda. Humanismus je názor zaměřený na člověka - prosazuje víru, že člověk je ten, kdo vytváří a ovládá svůj vlastní osud. Evoluce je myšlenka, že veškerý život vznikal po miliony let ze stejného zdroje. Každá taková představa je provázána s ostatními pohledy.
 2. Jak evoluce, tak i stvoření se zabývají událostmi, které se staly v minulosti - žádný z těchto pohledů nelze prokázat, protože ho nelze opakovat ani testovat.
 3. Evoluční myšlenky umožnily popřít existenci Boha a že hmotný svět je vše, co existuje.
 4. Chtějí ospravedlnit svůj kompromis a k přijetí evolučních myšlenek tak chtějí přimět i ostatní.
 5. Pro více různých důvodů viz Otázky a odpovědi: Kompromis.
 6. Aby mohla obvyklá věda fungovat, potřebuje k tomu uspořádaný svět, nikoli ten, který je nevypočitatelný či náhodný. Biblický pohled na vesmír (tedy že ho stvořil Bůh) poskytuje rozumné vysvětlení řádu, který dnes vidíme, a základ pro zkoumání světa. Viz také Otázky a odpovědi: Věda pro další informace.
 7. Vypracujte odpověď vlastními slovy. Pro více informací viz biografie.
 8. Běžná věda se zabývá testovatelnými a opakovatelnými událostmi v současnosti, zatímco věda o počátcích se zabývá událostmi, které probíhaly v minulosti. Evoluce patří do kategorie vědy o počátcích. Další informace viz Otázky a odpovědi: Věda.
 9. Příklad: To brzdilo vědce v objevování využití všech orgánů v našem těle atd. Další informace viz Otázky a odpovědi: Věda.
 10. Ne, to není pravda - existuje mnoho aktivních vědců, kteří ke své práci nepotřebují evoluční myšlenky. Další informace viz Otázky a odpovědi: Věda.