Explore
Also Available in:

Studijní průvodce

15230-obal-re

Lekce 1

Lekce 2

Lekce 3

Lekce 4

Lekce 5

Lekce 6

Lekce 7

Lekce 8

Lekce 9

Obsah

Přehled kapitol

Předmluva a Úvod

Kapitola 1Fakta & Před­sudky

Kapitola 2Variabilita a pří­rodní výběr versus evoluce

Kapitola 3Chybějící mezi­články

Kapitola 4Evoluce ptáků?

Kapitola 5Evoluce velryb?

Kapitola 6Lidé: Obraz Boží nebo vyspělé opice?

Kapitola 7Astronomie

Kapitola 8Jak stará je Země?

Kapitola 9Je design oprávně­ným vy­svět­lením?

Kapitola 10Závěr

Vyvrácení evoluce – Studijní průvodce

Napsal Dr Jonathan Sarfati
Přeložil Pavel Akrman (Kreacionismus.cz)

Lekce 6

Kapitola 6: Lidé: Obraz Boží nebo jen vyspělé opice?

Doplňující materiály:

Otázky k diskusi:

 1. Posuďte:
  • Australopithicus afarensis
  • A. africanus
  • Homo ergaster
  • H. erectus
  • H. heidelbergensis
  • H. neanderthalensis

  Měli by být tito všichni považováni za lidský druh nebo ne? A proč?

 2. Váš přítel tvrdí, že podobnost mezi lidskou a šimpanzí DNA dokazuje evoluci. Jak by zněla vašel odpověď?
 3. Jedna z evolučních myšlenek říká, že embrya různých druhů procházejí podobnými vývojovými stadii. Jiná evoluční myšlenka mluví o tom, že embrya během svého vývoje údajně opakují svůj evoluční původ. Oba tyto názory byly jednoznačně vyvráceny. Jakým způsobem?
 4. 4467-bones-of-contention
  Bones of Contention
 5. Vysvětlete evoluční pojem „mitochondriální Eva“ (neboli místo populačního rozšíření „z Afriky“) a „Adamův chromozom-Y“. Jak vysvětluje tyto důkazy Bible?

Další zdroje

 • Bones of Contention (Kosti jablkem sváru), aktualizované a rozšířené vydání (kniha), napsal Marvin L. Lubenow

Odpovědi

 1. Viz str. 80-82 a Otázky a odpovědi: Antropologie pro další informace.
 2. Viz str. 82-84 a Otázky a odpovědi: Genetika pro další informace.
 3. Viz str. 85-87 a Otázky a odpovědi: Embryologie pro další informace.
 4. Viz str. 87-89 a Otázky a odpovědi: Genetika pro další informace.