Explore
Also Available in:

Studijní průvodce

15230-obal-re

Lekce 1

Lekce 2

Lekce 3

Lekce 4

Lekce 5

Lekce 6

Lekce 7

Lekce 8

Lekce 9

Obsah

Přehled kapitol

Předmluva a Úvod

Kapitola 1Fakta & Před­sudky

Kapitola 2Variabilita a pří­rodní výběr versus evoluce

Kapitola 3Chybějící mezi­články

Kapitola 4Evoluce ptáků?

Kapitola 5Evoluce velryb?

Kapitola 6Lidé: Obraz Boží nebo vyspělé opice?

Kapitola 7Astronomie

Kapitola 8Jak stará je Země?

Kapitola 9Je design oprávně­ným vy­svět­lením?

Kapitola 10Závěr

Vyvrácení evoluce – Studijní průvodce

Napsal Dr Jonathan Sarfati
Přeložil Pavel Akrman (Kreacionismus.cz)

Lekce 7

Kapitola 7: Astronomie

Doplňující materiály:

Otázky k diskusi:

 1. Vysvětlete (obecně) myšlenku „velkého třesku“ pro vznik vesmíru. Vyjmenujte biblické a vědecké problémy s přijetím tohoto konceptu.
 2. Co je to „nebulární hypotéza“? Popište problémy s ní spojené.
 3. Někteří skeptici tvrdí, že „evoluce je stejně vědecká jako fakt, že Země se otáčí kolem Slunce.“ Jak byste na takový názor odpověděli?
  Pro jednu z možných odpovědí viz:
 4. 4468-starlight
  Světlo hvězd a čas
 5. Učí Bible, že Země je plochá, jak dnes mnozí tvrdí?
  Viz:

Další zdroje

Odpovědi

 1. Viz str. 91-95 a Otázky a odpovědi: Astronomie pro další informace.
 2. Viz str. 95-97 a Otázky a odpovědi: Astronomie pro další informace.
 3. Viz Otázky a odpovědi: Geocentrismus pro další informace. Evoluce je představa o událostech, proběhlých v minulosti, které nejsou pozorovatelné ani testovatelné. Na druhé straně vědci mohou provádět pozorování a experimenty, které ukazují, že se Země točí kolem Slunce.
 4. Viz str. 97-98 a Otázky a odpovědi: Plochá Země pro další informace.