Explore
Also Available in:

Studijní průvodce

15230-obal-re

Lekce 1

Lekce 2

Lekce 3

Lekce 4

Lekce 5

Lekce 6

Lekce 7

Lekce 8

Lekce 9

Obsah

Přehled kapitol

Předmluva a Úvod

Kapitola 1Fakta & Před­sudky

Kapitola 2Variabilita a pří­rodní výběr versus evoluce

Kapitola 3Chybějící mezi­články

Kapitola 4Evoluce ptáků?

Kapitola 5Evoluce velryb?

Kapitola 6Lidé: Obraz Boží nebo vyspělé opice?

Kapitola 7Astronomie

Kapitola 8Jak stará je Země?

Kapitola 9Je design oprávně­ným vy­svět­lením?

Kapitola 10Závěr

Vyvrácení evoluce – Studijní průvodce

Napsal Dr Jonathan Sarfati
Přeložil Pavel Akrman (Kreacionismus.cz)

Lekce 8

Kapitola 8: Jak je stará Země?

Doplňující materiály:

Otázky k diskusi:

 1. Definujte „uniformitarianismus“. Diskutujte a zhodnoťte předpoklady tohoto pohledu na minulost.
 2. Které pozorovatelné události odporují názoru, že geologické útvary se odehrávaly pomalu a postupně?
 3. Co je to „neokatastrofismus“?
 4. Co vyžaduje fosilizace?
 5. Diskutujte o tom, jak se podílela Potopa v Noemových dnech na formování mnoha geologických formací, které dnes vidíme.
 6. Jaké charakteristické rysy fosilního záznamu je těžké vysvětlit pomalými a postupnými procesy?
 7. Popište metodu radiometrického datování, tj. jak funguje radiometrické datování? Zhodnoťte i předpoklady této metody.
 8. Vyjmenujte a popište různé „anomálie“, které zpochybňují přesnost metod radiometrického datování.
 9. Napište odborné pojednání na téma „Existují důkazy pro mladou Zemi a vesmír?“.
4469-young-earth
The Young Earth

Další zdroje

Odpovědi

 1. Názor, že přítomnost je klíčem k minulosti - tj. procesy, které dnes vidíme probíhat pomalu, musely takto pomalu probíhat vždy. Viz str. 105-107.
 2. Viz str. 105-107 a Otázky a odpovědi: Geologie pro další informace.
 3. Viz str. 105.
 4. Viz Otázky a odpovědi: Geologie pro další informace. Obecně platí, že vody Potopy ukládaly mnoho vrstev sedimentů, které nakonec ztvrdly v horniny. Vody rychle proudící z kontinentů ke konci Potopy formovaly a tvarovaly mnohé z horninových formací, které tu dnes máme.
 5. Příklady: Zachovalé jemné rysy u nalezených zvířat a rostlin v celém fosilním záznamu svědčí o tom, že fosilie nemohly vznikat pomalu a postupně. Také polystrátové kmeny stromů jsou důkazem katastrofického uložení vrstev.
 6. Některé prvky (například uran) podléhají radioaktivnímu rozpadu a produkují další prvky. Měřením množství radioaktivních prvků a prvků, na které se rozpadají v horninách, mohou geologové určit, kolik každého prvku je přítomno ve vzorku. Toto měření je interpretováno tak, aby ukázalo kolik času uplynulo od doby, kdy se hornina ochladila z původně roztaveného stavu. Je k tomu však nutných několik předpokladů, které jsou uvedeny na straně 109. Viz str. 107-109 a Otázky a odpovědi: Radiometrické datování pro další informace.
 7. Viz str. 110-112 a Otázky a odpovědi: Radiometrické datování pro další informace.
 8. Možných je více různých odpovědí.