Vietnamese
Page 1 of 2 (13 articles)
Chúa Giê-xu nói về tuổi Trái Đất
Chúa Giê-xu nói về tuổi Trái Đất
By Carl Wieland
398 Views
Có phải Chúa đã tạo dựng trong hàng tỷ năm?
Có phải Chúa đã tạo dựng trong hàng tỷ năm?
By Lita Cosner, Gary Bates
634 Views
Chủ nghĩa vô thần cần thuyết tiến hóa
Chủ nghĩa vô thần cần thuyết tiến hóa
By Calvin Smith
442 Views
Tiến sĩ di truyền thực vật học:
Tiến sĩ di truyền thực vật học – Tiến hóa kiểu Darwin là không thể
By Don Batten chats with plant geneticist John Sanford
5K Views
Michael Faraday–Sức mạnh của Chúa và sức mạnh của dòng điện
Michael Faraday – Sức mạnh của Chúa và sức mạnh của dòng điện
By Ann Lamont
1K Views
Ngài Isaac Newton (1642/3–1727): Một nhà khoa học thiên tài
Ngài Isaac Newton (1642/3–1727): Một nhà khoa học thiên tài
By Ann Lamont
11K Views
Những Thay Đổi Từ Sự Kiện Tháp Ba-bên
Những Thay Đổi Từ Sự Kiện Tháp Ba-bên
By Carl Wieland
4K Views
Nhật Bản Có Thể Cấm Được ‘Hara-kiri’ không?
Nhật Bản Có Thể Cấm Được ‘Hara-kiri’ không?
By David Catchpoole
2K Views
Rồng uốn khúc, hổ ngồi
Rồng uốn khúc, hổ ngồi
By Don Batten
5K Views
Vua Lý Thái Tổ gặp con rồng
Vua Lý Thái Tổ gặp con rồng
By anon
3K Views
Tin tốt lành là đây!
Tin tốt lành là đây!
By Anon
3K Views
Quái vật biển … không chỉ là một huyền thoại?
Quái vật biển … không chỉ là một huyền thoại?
By Rebecca Driver
8K Views

Would you like to translate CMI materials?

If you are interested in translating materials from our website and/or from Creation magazine, the Journal of Creation or one of our publications (eg. The Creation Answers Book, Stones and Bones, 15 Reasons to Take Genesis as History etc.), please read our translation guidelines and then contact our Translations Facilitator to get the process started.