Explore
Also Available in:
Refuting Evolution

Obsah knihy

Předmluva & Úvod

Kapitola 1
Fakta & Předsudky
Viz Studijní průvodce, Lekce 1

Kapitola 2
Variabilita a přírodní výběr versus evoluce
Viz Studijní průvodce, Lekce 2

Kapitola 3
Mezičlánky chybí
Viz Studijní průvodce, Lekce 3

Kapitola 4
Evoluce ptáků?
Viz Studijní průvodce, Lekce 4

Kapitola 5
Evoluce velryb?
Viz Studijní průvodce, Lekce 5

Kapitola 6
Lidé: obraz Boží nebo vyspělých opic?
Viz Studijní průvodce, Lekce 6

Kapitola 7
Astronomie
Viz Studijní průvodce, Lekce 7

Kapitola 8
Jak je stará Země?
Viz Studijní průvodce, Lekce 8

Kapitola 9
Je design oprávněným vysvětlením?
Viz Studijní průvodce, Lekce 9

Kapitola 10
Závěr

Vyvrácení evoluce

Příručka pro studenty, rodiče a učitele, kteří čelí aktuálním argumentům evoluce

Napsal , Ph.D., F.M.
Přeložil Pavel Akrman (Kreacionismus.cz)

Předmluva

Když vyšlo první vydání knihy Refuting Evolution (Vyvrácení evoluce), předmluvu napsal známý kreacionistický lektor, který řekl: „Podle mého názoru patří tato nová publikace mezi nejaktuálnější kritiky moderní evoluční teorie, která byla natolik dobře prozkoumána a zdokumentována, že vyvolá pochybnosti i u toho nejhorlivějšího evolucionisty.“

Kniha Vyvrácení evoluce překonala naše nejvyšší očekávání a stala se možná nejčtenější knihou o stvoření vůbec (po Bibli!). Tisíce lidí si zakoupili i několik kopií, aby je dali svým příbuzným, přátelům, kolegům z práce, spolužákům, učitelům a pastorům.

Autor, Dr. Jonathan Sarfati, je nejen skvělým vědcem, ale také mistrem stručné, jasné komunikace a logického myšlení. Toto stručné mistrovské dílo vytvořil v přímé reakci na knihu vydanou americkou prestižní Národní akademií věd (NAS – National Academy of Sciences) – to je kniha, která má naučit učitele biologie, jak předkládat evoluci studentům, aby jí uvěřili. NAS poskytla veřejným školám a dalším institucím obrovské množství této své knihy – a to zdarma. NAS jednoduše doufala, že jejich přesvědčivě a profesionálně zpracovaná publikace udusí víru v biblické stvoření a dá učitelům veřejných škol všechny potřebné argumenty k tomu, aby mohli ve svých třídách čelit rostoucímu počtu věřících ve stvoření.

Pronikavý úsudek dr. Sarfatiho překvapivě stručně vyvrací ty nejlepší argumenty NAS pro evoluci a dlouhé věky, a odhaluje tak povrchnost této obhajoby převládajícího kulturního mýtu naší doby – totiž, že všechno vzniklo samo od sebe, bez Stvořitele.

Při doporučování Refuting Evolution často žertem říkám, že kniha není nijak zvlášť “tlustá” proto, že i vyvrácení těch nejlepších argumentů pro evoluci netrvá tak dlouho. Nicméně to, co dělá knihu tak hutnou, je více jasná logika než snadnost vyvrácení argumentů. Mnozí čtenáři si řeknou: „Proč mě tohle dosud nenapadlo?“

Jonathan hned zpočátku ukazuje, že tu nejde o vědu v protikladu k náboženství, ale o vědu jednoho náboženského pohledu (ateismu/materialismu) proti vědě jiného náboženského pohledu (biblickému teismu). Přístup člověka k důkazům určuje v konečném důsledku jeho náboženská náchylnost. Pokud jde o náš původ „fakta“ nemluví sama o sobě. Toto je rozhodně důležité, abychom pochopili.

Každý, kdo chce opravdu pochopit dobu ve které žijeme, si nemůže dovolit toto významné dílo ignorovat. Naše představy o tom, odkud jsme přišli, mají přímý dopad na náš celkový postoj k životu – v sázce je budoucnost křesťanství i civilizace. Sotva může být něco závažnějšího – nebo aktuálnějšího, než je tato kniha.

Dr Don Batten, Ph.D. (fyziologie rostlin) – vedoucí vědecký pracovník a lektor, Creation Ministries International (Austrálie).


Úvod

NAS book

Národní akademie věd (NAS) nedávno vydala příručku pro pedagogy s názvem Výuka evoluce a podstata vědy. Byla dána k dispozici pedagogům v celé Americe k povzbuzení učitelů, aby ve svých třídách více zahrnovali evoluci a v podstatě učili vývoj z prachu až k člověku jako fakt. Svůj cíl uvádí příručka hned v předmluvě:

Mnozí studenti se dostávají jen málo nebo vůbec k tomu nejdůležitějšímu konceptu moderní biologie, konceptu, který je nezbytný pro pochopení klíčových aspektů života – biologické evoluce.

Sotva lze však uvěřit tomu, že „mnoho studentů se dostává k evoluci jen málo nebo vůbec ne“. vždyť o evoluci se opírá celý sekulární vzdělávací systém v Americe (a stejně tak i ve většině ostatních zemí po celém světě). Po přezkoumání řady učebnic biologie v sekulárním školském systému jsme zjistili, že všechny jsou zcela neomaleně pro-evoluční. Sotva lze také uvěřit tomu, že evoluce je v biologii „nezbytným konceptem“, protože většinu „klíčových aspektů života“ objevili kreacionisté.

Jmenujme jen několik kreacionistických průkopníků moderní biologie – tak například Louis Pasteur zjistil, že mnoho nemocí bylo způsobeno bakteriemi a ukázal, že život pochází pouze ze života, dále Gregor Mendel objevil genetiku a Carl Linné vyvinul moderní klasifikační systém [viz The Creationist Basis for Modern Science]. Evoluci dnes nepřijímají také mnozí vysoce kvalifikovaní vědci v oblasti biologie – na jejich práci nemá ani v nejmenším vliv to, zda se ryby opravdu přeměnily ve filozofy nebo ne.

Kniha Vyvrácení evoluce se snaží napravit jednostranný pro-evoluční způsob výuky ohledně původu. Příručka NAS, kterou sestavovali mnozí přední evolucionisté, samozřejmě obsahuje ty nejaktuálnější a hlavní argumenty pro evoluci. Proto se tato kritika zaměřuje na současnou evoluční teorii, jak ji vyučují vysoké školy, veřejné školy a jak ji šíří média. Kniha Vyvrácení evoluce reaguje na řadu argumentů, uvedených v příručce Výuka evoluce a povaha vědy, takže tato obecně dostupná kritika evoluce může být výzvou pro pedagogy, studenty a rodiče. Kniha Vyvrácení evoluce zároveň poskytuje v maximální možné míře jednoznačné informace k obhajobě kreacionistických pozic. Podává tedy dobrý přehled argumentů jak proti evoluci, tak také pro stvoření. Kniha tudíž může podnítit mnohé diskuse a pomoci studentům a učitelům přemýšlet kritičtěji o našich počátcích.


Stažením tohoto materiálu souhlasíte s následujícími podmínkami ohledně používání požadovaného materiálu: CMI vám uděluje nevýhradní, nepřenosnou licenci k tisku nebo stažení jedné (1) kopie díla chráněného autorskými právy. Dílo chráněné autorskými právy bude použito pouze pro nekomerční a osobní účely. Bez výslovného souhlasu společnosti Creation Ministries International Ltd. nesmíte připravovat, vyrábět, kopírovat, používat, propagovat, distribuovat nebo prodávat odvozené dílo od této práce chráněné autorskými právy. Musí být uděleno písemné schválení a nereagování nebude považováno za schválení. Společnost CMI si vyhrazuje všechna práva na dílo chráněné autorskými právy, která vám nejsou výslovně udělena. Všechna tato vyhrazená práva může vykonávat společnost CMI. Tato dohoda a všechny její interpretace jsou v souladu s právem státu Queensland v Austrálii. Jakýkoli spor vyplývající z této dohody bude řešen v souladu s právními předpisy Queenslandu a za soudy s příslušnou jurisdikcí a místem konání se budou považovat soudy v Queenslandu.
Stáhněte si celou knihu z našeho obchodu za příznivou cenu.