Explore
Also Available in:

Što je sve ovo?

Ova web stranica odgovara na mnoga od najviše postavljanih pitanja o Bogu (našemu Stvoritelju) i Bibliji.

Mnogi danas misle da ljudi postoje prosto zbog ćudljive kozmičke slučajnosti što nije imala nikakav uzrok ili svrhu. Doista, ovo uvjerenje sada prožima obrazovne institucije diljem svijeta. Kao što je u Oxfordu (Velika Britanija), profesor Peter Atkins rekao: ‘Mi smo samo mali dio sluzi na planetu’. Čak i mnogi koji kažu da ‘vjeruju u Boga’ bili su ‘obrazovani’ u ovome novom ‘prosvijetljenome’ načinu razmišljanja. Tako oni sada misle kako je Biblija, koja tvrdi da je Riječ Božja, prosto riječi pogrešivih ljudi. Prema tome, oni sebe vide kao one koji su slobodni smišljati svoje vlastite zamisli o Bogu, radije negoli pokoriti se onome što je Bog otkrio u Bibliji.

Ta naturalistička filozofija (‘evolucija’) uklanja svaki jasan izvor autoriteta u našim životima. Ako ne postoji Stvoritelj-Bog koji vlada nad nama, onda ne postoji ni konačan temelj za moral, smisao ili svrhu. Kao što je profesor iz Cornell University, ateist dr. Will Provine, istaknuo u vezi s dosljednim evolucijskim gledištem:

‘…ne postoje bogovi, ni svrhovite sile bilo koje vrste, nema života poslije smrti. Kad umrem, ja sam posve siguran da ću biti potpuno mrtav. To je jednostavno sve—to će biti završetak mene. Nema konačnog temelja za etiku, niti konačnoga smisla u životu, ni slobodne volje za ljude, ikakve.’1

©istockphoto/STEEXA family reading

Ili, stavljajući to u drukčiji način, kako može smisao i moral proizaći od nasumičnih kemijskih reakcija nastalih iz kozmičke nesreće? Pristup dobro poznatoga britanskog evolutionista i ateista Richard Dawkins podvlači taj problem:

Jaron Lanier: ‘Postoji velika skupina ljudi koja se jednostavno osjeća neprijatno s prihvaćanjem evolucije jer ona vodi k onome što oni shvaćaju kao moralan vakuum, u kojem njihovi najbolji nagoni nemaju temelja u prirodi.’

Richard Dawkins: ‘Sve što mogu reći je: To je naprosto teško. Moramo se suočiti s istinom.’2

Za kršćane, pokušavanje prihvaćanja prevladavajućega evolucijskog stajališta o dugim-razdobljima potkopava temeljne nauke kršćanskoga vjerovanja. Dosljedna primjena evolucijskoga svjetonazora na Bibliju, iskrivljujući biblijski nauk tako da odgovara tome, ishodi ili u ateizam ili ‘religiju’ neprepoznatljivu od ateizma, kao što je prepoznao profesor Provine:

‘… vjera u suvremenu evoluciju čini ateiste od ljudi. Netko može imati vjersko stajalište što je u skladu s evolucijom samo ako se religijsko stajalište ne razlikuje od ateizma.’3

Priča otpaloga bivšeg evangelista Charlesa Templetona nažalost potvrđuje istinu o izjavi Provinovea. Mnogi drugi ateisti imaju slične priče: oni su jednom povjerovali, kažu, ali nijednom nisu naučili ‘istinu’ o evoluciji u školi ili na fakultetu.

Naravno mnogi taje problem tako da jednostavno pokušavaju ne misliti o tome. Ali nije iznenađujuće da evolucija čini ateistima mnoge ljude koji razmišljaju o njoj, jer ona potkopava osnovne temelje na kojima počiva kršćanska vjera:

  • da je Bog stvorio sve, tako On je odgovoran i mi smo kao Njegova stvorenja odgovorni Njemu. U evolucijskoj kozmologiji, geologiji i biologiji, sve se stvorilo sâmo - svemir, kopno i mora, te živa bića. Čak se i ‘bog’ razvijao zajedno s ljudima kao što smo mi izmislili ‘njega’, tobože kako bi pomogao naš opstanak
  • Bog je sve stvorio ‘vrlo dobro’ u početku (Postanak 1:31). Oprečno tome, evolucijsko vjerovanje tvrdi kako je postojalo mnogo milijuna godina ‘preživljavanje najsposobnijih’ i postojala je smrti nesposobnih prije negoli se čovječanstvo pojavilo na pozornici pri kraju vremenske skale
  • patnja, dislokacija i smrt u Božjemu vrlo dobrom stvaranju dogodilo se zbog pobune naših izvornih predaka, Adama i Eve (Postanak poglavlje 3). Smrt je nametljivac, uveden grijehom (pobunom), ‘posljednji neprijatelj’ koji mora biti uništen; to je razlog zašto je Isus Krist, posljednji Adam, došao na Zemlju kako bi nadvladao smrt (Rimljanima 5:12–21; 1 Korinćanima 15:21.22.26), osiguravajući put bijega za izgubljene sinove i kćeri Adama. Za više obavijesti o tome, vidjeti Good News. Suprotno tome, evolucija tvrdi da je patnja bila na Zemlji eonima vremena, sve od kad su se živčane stanice i mozak razvili - to nema nikakve veze s ljudskim grijehom; ustvari ‘grijeh’ (protu-društveno ponašanje) jeste samo bolji rad našega životinjskog pretka prema ovome stajalištu. Dakle svaki ‘bog’ koji je izmišljen kako bi odgovarao takvom scenariju dugog-razdoblja (čak i u protu-evolucionističkome vjerovanju o ‘napredujućem stvaranju’) mora zapravo željeti i voljeti smrt, rak, itd., budući je ovaj ‘bog’ očito bio zadovoljan dopustiti da takva patnja i krvoproliće vladaju svijetom eonima od početka, i prije bilo kojega ljudskog grijeha.

Creation Ministries International postoji kako bi promicao stvarnost da je Bog otkrio ‘pravu istinu’ nama u Bibliji. To uključuje biblijsko izvješće o Stvaranju – Padu - Potopu u Knjizi Postanka, što je prava povijest i vrlo je važna za kršćansku vjeru, kako bi moralo biti očito iz gore navedenoga. Sveopći Potop ključan je za razumijevanje zašto postoji bezbroj mrtvih stvari (okamina) zakopanih u stijenama pod vodom posvuda po svijetu – stijene što nose okamine nisu snimljene na traku ikojih zamišljenih dugih stoljeća. Mi uzimamo ozbiljnim primjer apostola Pavla u pobijanju dokaza što stoje protiv spoznaje Boga (2. Korinćanima 10:5) i zapovijed Isusa Krista da imamo dužnost ljubiti Boga sa svim svojim srcem, dušom i umom (Matej 22:37). Mi moramo primijeniti intelektualnu strogost na našu vjeru ako želimo biti vjerni uputi našega Gospodina i Spasitelja. Vidjeti više o osnovnim načelima vjere u našem odjeljku O nama, posebice u Statement of faith [Izjava vjere].

Nada u vremenu beznađa

Evolucijsko /razmišljanje o dugim-vremenskim razdobljima sad prodire u obrazovne sustave na svim stupnjevima kao i u masovne medije. Ovo veleprodajno preuzimanje dogodilo se samo u posljednjih 30 - 80 godina, ovisno o zemlji, s bivanjem bivših Komunističkih zemalja i Nacističke Njemačke prvima.

Strašne posljedice evolucijskoga materijalizma suočavaju se s nama svugdje: slomljenim životima, obiteljima i zajednicama. ‘Epidemijska’ samoubojstva (posebno među mladima) u nekada kršćanskim zemljama logično slijede iz ove nihilističke doktrine. Vidjeti Darwin, Spurgeon and the ‘black dog’—Bad days, suicide, and the meaning of it all [Darwin, Sprurgeon i ‘crni pas’ – Loša vremena, samoubojstvo, i značenje svega toga].

Rad onih koji su uključeni u osnivanje Creation Ministries International vodio je mnoge ljude da nađu svoj put iz očaja našeg doba jer su došli do spoznaje istine – mi nismo sami; Bog nas je stvorio sa svrhom – za međusobni odnos s Njim za vječnost. To je moguće zbog onoga što je On učinio kroz Isusa Krista; Radosne vijesti. Vidjeti, primjerice, testimony of Christian Huls, Sonia’s Testimony [svjedočanstvo Hulsa, Svjedočanstvo Soniaje], Faith shipwrecked by compromising ‘Christian’ colleges restored by creation ministry [Brodolomi vjere kompromitiranjem ‘kršćanskih’ učilišta obnovljeni kreacioništičkom službom], i ‘No excuse not to believe’ [‘Nema isprike za nevjerovanje’] od Lite Cosner.

“Jednostavno rečeno, ako je evolucija način kako je svijet doveden u postojanje, onda nema potrebe za Bogom. Ako je, međutim, svijet/svemir bio stvoren, onda mora postojati Stvoritelj. Ovo je vrlo snažan svjedok … koji utječe na vjernika i nevjernika podjednako.”—Dennis H.

Od ove internetske stranice možete naučiti mnoge stvari što pokazuju kako postoji Stvoritelj koji je stvorio nas te da je On otkrio važne istine nama u Bibliji - to je poruka našega Stvoritelja nama. Možete pregledavati razne teme koristeći Q&A dio, ili unijeti teme od interesa u prozor za pretraživanje kako biste pronašli članke o tome predmetu. Sve je to besplatno. Možete se i pretplatiti na Creation magazine (naš broj jednom preporučenoga izvora - bez plaćenog oglašavanja - ide u više od 110 zemalja diljem svijeta) i na sveobuhvatan Journal of Creation. Također možete dobiti knjige, CD-a i DVD-e na našoj sigurnoj online knjižari. Možete također pronaći obavijest o poučnim prezentacijama zakazanih s našim govornicima te o budućim seminarima, konferencijama i kampovima u vašem području. Isto tako možete dati zahtjev za događanje u službi.

Nadamo se da ćete biti blagoslovljeni dok budete opremljeni s odgovorima osiguranima ovdje – odgovorima što će vas ohrabriti da budete smjeli i učinkoviti u rušenju utvrda nevjere. Ili ćete možda postati sljedbenik Krista, ako već niste.

Dobro došli na našu web stranicu!