Explore
Also Available in:

Kto Stworzył Boga?

Don Batten

Dominos image ©StockPhoto.com/LuisPortugal Domino
If a creator God needs to have been made by a creator, that creator would also need a creator who needs a creator … like an infinite chain of toppling dominos, which is an impossibility.

Powyższe pytanie jest jednym z głównych zarzutów stawianych przez ateistów dla usprawiedliwienia swego niedowiarstwa. Bertrand Russell (1872-1970), sławny brytyjski filozof, użył go w swym niewielkim, lecz wpływowym, eseju, Dlaczego nie jestem chrześcijaninem, jako swój główny sprzeciw.1 Dzisiejsi ateiści powtarzają ten zarzut, między nimi Richard Dawkins (Urojenie Boga) i australijski Philip Adams podczas Globalnego Kongresu Ateistów w r. 2010 w Melbourne, gdy powiedział:

„Owym wielkim dowodem na istnienie Boga było twierdzenie, że musiało mieć miejsce Stworzenie, jakiś początek… Mój zarzut jest prosty. Jeśli Bóg był początkiem, to kto zapoczątkował Boga?”2

Wszechświat miał początek. Prawie nikt tego nie kwestionuje, gdyż wymagają tego prawa termodynamiki: wszechświat się zużywa, a nie mógł się zużywać wiecznie, gdyż w takim razie dawno by się już zużył. Żadna gwiazda nie promieniowałaby już energii, a nas by nie było.

Niektórzy proponowali tezę, że jeden wszechświat daje początek drugiemu, ale tu także nie może być nieskończonej serii takich narodzin i śmierci, gdyż każdy kolejny cykl miałby mniej energii do dyspozycji niż poprzedni, a gdyby to miało się powtarzać przez nieskończoność śmierć wszystkiego już była by przyszła.

Musiał być początek

Jedną z najlepiej ustalonych reguł logiki / nauki / rzeczywistości jest zasada przyczynowości: cokolwiek ma początek musi mieć dostateczną przyczynę. Zasada nie brzmi: „wszystko ma przyczynę”. Bertrand Russell sformułował ją błędnie. Nie, zasada brzmi: wszystko co ma początek ma dostateczną przyczynę. Potwierdzi to chwila zastanowienia-co nie miało początku nie potrzebuje przyczyny. Co więcej, przyczyna musi być dostateczna, lub wystarczająca. „Znaleziono ciebie w grządce kapusty” nie jest dostatecznym wytłumaczeniem twojego istnienia.

Ta zasada przyczynowości jest tak fundamentalna, że gdybym powiedział, iż krzesło, na którym siedzisz, a które musiało mieć swój początek, nagle wyskoczyło znikąd bez przyczyny, możesz z całkowitą racją sądzić, że powinienem zostać zbadany psychiatrycznie!

Dzisiejsi ateiści, lubiący używać takich’słów jak ‘racjonalny’, ‘rozumny’ i ‘naukowy’ w odniesieniu do swych poglądów, uważają, że największy z wszystkich początków – początek wszechświata – nie miał żadnej przyczyny! Niektórzy przyznają, że jest to problematyczne, ale twierdzą, że gdy się mówi, że ‘Bóg to zrobił’ nic nie wyjaśnia, gdyż wtedy należy wytłumaczyć skąd się wziął Bóg. Ale czy ten zarzut jest’słuszny?

Jaka musiała być przyczyna istnienia wszechświata?

Przyczyna istnienia wszechświata musiała być nie-materialna, gdyż gdyby była materialna / naturalna, to musiałaby podlegać tym samym prawom rozkładu, co i wszechświat. A to oznacza iż sama musiałaby mieć początek i mielibyśmy ten sam problem co cykle narodzin i śmierci wszechświatów. Tak więc przyczyna istnienia wszechświata musiała być nad-naturalna, czyli nie-materialna albo duchowa – przyczyna poza czasem-materią-przestrzenią. Taka przyczyna nie podlegałaby prawom rozkładu i nie miałaby początku. To znaczy przyczyna ta musiała być odwiecznym duchem.

Co więcej, przyczyna istnienia wszechświata musiałaby mieć przeogromną moc; sam rozmiar i energia widoczna we wszechświecie mówią o tej mocy; musiała istnieć dostateczna przyczyna.

Brzmi to jak Bóg, o którym mówi Biblia. Biblia wyjawia Stworzyciela wszechświata jako:

  • wiecznego
Zanim góry powstały, Zanim stworzyłeś ziemię i świat, Od wieków na wieki Tyś jest, o Boże! (Ps. 90:2)
  • wszechpotężnego
Twoją, Panie, jest wielkość i moc, i majestat, i’sława, i chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do ciebie należy, twoim Panie, jest królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko. Od ciebie pochodzi bogactwo i chwała, Ty władasz nad wszystkim, w twojej ręce jest siła i moc, w twojej ręce jest to, aby uczynić kogoś wielkim i mocnym. (1 Kron.29:11-12)
  • duchowego (nie-materialnego)
Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.(Jana 4:24)

Zauważ, że Biblia mówi iż „Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.” (Rdz.1:1) Tutaj Bóg zapoczątkował czas. Tylko Ktoś istniejący poza czasem, tzn. nie będący ograniczony czasem, czyli wieczny, mógł to uczynić.

W takim razie zadawanie pytania, skąd się wziął ktoś, kto nie miał początku, jest tak samo bezsensowne, jak zapytać „kto jest żoną kawalera?” Jest to pytanie irracjonalne.

Biblia pokrywa się z rzeczywistością, co nie jest wcale dziwne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że twierdzi iż pochodzi od samego Stworzyciela.

Dwa ‘wielkie początki’ – których nic nie spowodowało!

Ci, którzy odrzucają Stworzyciela nie tylko musza wierzyć że materia zaistniała bez żadnej przyczyny; muszą także wierzyć, że życie powstało spontanicznie bez dostatecznej przyczyny.

Nawet najprostsze jednokomórkowe życie jest przeogromnie skomplikowane. Skromniutka bakteria jest pełna niesamowicie wyszukanych nano-maszyn potrzebnych dla jej życia.3 Komórka potrzebuje ponad 400 różnych białek, by tworzyć owe absolutnie konieczne dla życia maszyny.4 Jak mogły owe złożone z białek maszyny zrobić same siebie, nawet jeśli wszystkie składniki (20 różnych aminokwasów, ale wiele z każdego rodzaju) potrafiły same się utworzyć? Owe aminokwasy, często na tysiące, muszą być połączone ze sobą we właściwej kolejności, aby dane białko mogło funkcjonować.

Pomyśl tylko jednej koniecznej maszynie, która kopiuje instrukcje DNA dla tworzenia każdego białka.5 Weźmy jedną część owej maszyny, jedno białko, mniej niż 10% całości. Białko to składa się z łańcucha 329 aminokwasów. Jaka byłaby szansa na przypadkowe powstanie tego białka, gdybyśmy mieli wszystkie właściwe składniki i tylko te właściwe? Obliczamy w ten sposób: 1/20 x 1/20 x 1/20 … 329 razy!6 Daje to jedną szansę na 10428 … co jest liczbą składającą się z jedynki i 428 zer! Nawet gdyby każda wibracja (1012 na sekundę), każdego atomu w znanym wszechświecie (1080 ), przez cały okres rzekomej ewolucji (14 miliardów lat = 1018 sekund) reprezentowała powtórzenie eksperymentu, pozwalało by to tylko na 10110 eksperymentów, co jest o wiele za mało, by mieć choć cień szansy utworzenia jednego białka7 , zapominając już o reszcie z ponad 400.

Nic więc dziwnego, że Richard Dawkins przyznaje, że naukowcy mogą nigdy nie dowiedzieć się, jak życie powstało drogą naturalnych procesów. Mimo odrzuca stworzenie z powodu wymienionych powyżej błędnych przyczyn.

Jakaż więc przyczyna mogłaby być dostateczną dla wytłumaczenia powstania życia? Przyczyna ta musi posiadać niezmierną inteligencję daleko wyższą niż nasza. Zdumiewamy się nad naukowcami, którzy odkrywają ową nano-technologię w żywych organizmach i jest to zdumiewające osiągnięcie. A co powiemy o Tym, kto to wymyślił? Jak wiele wyższa jest Jego inteligencja? Przypomina mi to jeszcze jedną cechę charakterystyczną Boga objawionego w Biblii: jest wszechwiedzący. Zob. Ps. 139:2-6; Iż.40:13-14.

Wiemy dość o Stworzycielu z Jego stworzenia, aby być „bez wymówki”. Rzym.1:18-22 mówi:

Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę, dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi.

Tu Biblia wyjaśnia dlaczego skądinąd inteligentni ludzie wolą wierzyć w rzeczy niemożliwe – że najpierw wszechświat, a potem życie, nagle zaistniały bez żadnej dostatecznej przyczyny. Obierają nielogicznie przyjmować, że owe dwa ‘wielkie początki’ nie miały dostatecznego powodu, raczej niż przyjąć i uczcić swego Stworzyciela.

Przypisy

  1. Bertrand Russell jest szanowany dla swych umiejętności w logice i filozofii, szczególnie w zastosowaniu do matematyki. Jednak jego tyradzie przeciw Bogu całkowicie brak logiki. Wróć do tekstu
  2. Adams, P., The atheist delusion (an edited version of a speech Phillip Adams gave at the 2010 Global Atheist Convention); abc.net.au/news/stories/2010/03/19/2850137.htm. Wróć do tekstu
  3. Smith, C., Fantastic voyage: Can the theory of evolution stand the test of modern science? Creation 30(1):20–23,2007; creation.com/fantastic-voyage. Wróć do tekstu
  4. Jest to minimum potrzebne dla rozmnażania się życia, co jest konieczne, by ewolucja mogła się teoretycznie rozpocząć. Zob. See Sarfati, J., How simple can life be? creation.com/how-simple-can-life-be, 14 February 2006. Wróć do tekstu
  5. RNA polymerase; see www.mun.ca/biochem/courses/3107/Lectures/Topics/RNAP_bacterial.html. Wróć do tekstu
  6. Istnieje mała możliwość odchyleń w kolejności, więc liczba może być nieco mniejsza niż 10329, choć nie o wiele, a ja wziąłem pod uwagę tylko 10% jednej maszyny molekularnej dla mojej ilustracji. Po dokładniejsze informacje o możliwościach odchyleń zobacz: Truman, R., The ubiquitin protein: chance or design? Journal of Creation 19(3):116-127, 2005; creation.com/ubiquitin. Wróć do tekstu
  7. Nawet gdyby wszechświat był 10 razy większy i 10 razy starszy, dałoby to tylko 10112 eksperymentów. Żadne manipulacje tymi liczbami nie zaradzą temu brakowi. Wróć do tekstu

Helpful Resources

Does God exist?
by Drs Don Batten, Jonathan Sarfati
US $0.75
Pocket booklet
The Greatest Hoax on Earth?
by Dr Jonathan Sarfati
US $16.00
Soft cover