Share
A- A A+
Evolution's Achilles' Heels (DVD)
by Various Ph.D. Scientists

US $19.00
View Item
COSMOS: Created & Young! DVD
by Dr Russell Humphreys

US $15.00
View Item
CBP Children’s pack


US $29.00
View Item
The Ecology Book + Bugs pack
by Tom Hennigan, Jean Lightner, Will Zinke

US $23.00
View Item

Evolucioni: Shkencë E Mirë?

Dominik Statham

Përmbajtja

Rekomandimet 3 PDF icon

Parathënie 4 PDF icon

Hyrje 5–6 PDF icon

Përmbajtja 7 PDF icon

Hyrje 8–9 PDF icon

Pjesa 1. Parimet Sqaruese 10

1. Cila Është Teoria E Evolucionit E Darvinit? 11–15 PDF icon

Pjesa 2. Dëshmitë E Prezantuara Në Mbështetje Të Evolucionit Dhe Përgjigjja E Një Kreacionisti 16

2. Të Dhënat E Fosileve 17–49 PDF icon

3. “Është Vëzhguar Sot” 50–68 PDF icon

4. Homologjia 69–78 PDF icon

5. Organet Rudimentare Dhe Embriologjia 79–91 PDF icon

6. Biogjeografia 92–108 PDF icon

7. “Është E Regjistruar Te Adn-Ja” 109–114 PDF icon

Pjesa 3.Pjesa 3. Kundër-Argumenti Në Mbështetje Të Krijimit Të Veçantë 115

8. Dëshmi Për Projektimin Në Natyrë 116–125 PDF icon

Pjesa 4. Shkencë Apo Ideologji? 126

9. A Është Besimi Në Evolucionin I Domosdoshëm Për Progresin Shkencor? 127–131 PDF icon

10. Pse Kaq Shumë Shkencëtarë Pajtohen Me Teorinë E Evolucionit? 132–137 PDF icon

11. A Është Evolucioni Në Pajtim Me Kristianizmin? 138–145 PDF icon

Fjalorth 146–151 PDF icon

Parathënie Për Day One 152 PDF icon

Translation provided by Biblical Creation Society www.biblicalcreation.org.uk.

It has been said that “Information is power”. When it comes to creation information we’d have to agree. Keep the ‘powerful’ evidence for God being Creator coming. Support this site

Copied to clipboard
8715
Product added to cart.
Click store to checkout.
In your shopping cart

Remove All Products in Cart
Go to store and Checkout
Go to store
Total price does not include shipping costs. Prices subject to change in accordance with your country’s store.