Explore
Also Available in:

Betekenisvolle bedieningstoer-boodskap bereik die Kerk!

CMI op die voorfront in die stryd om die Christelike geloof

deur

(Vertaling deur Gerda de Wet)

Large-church-in-Johannesburg
Gary bedien by ’n gemeente in Johannesburg
Credit: Fran Bates

Een van die mees suksesvolle uitreike in CMI–SA se bestaan was Gary Bates (CMI-VSA) se toer in 2013. Die pasafgelope bedieningstoer (2015) het egter alle verwagtinge oortref. Dit was skitterend om weer te sien hoe groot getalle mense “aangeskakel” word oor die belang van Genesis as grondslag van die Evangelie.

Soos in die verlede is die CMI-span by alle gemeentes hartlik verwelkom. Vir baie mense het die lig opgegaan dat Bybelse kreasioniste nou toegang het tot selfs meer wetenskaplike bewyse wat die akkuraatheid van die Bybel bevestig, en terselfdertyd die onwetenskaplike ‘sê-so-stories’ van mikrobes-tot-mens evolusie aan die kaak stel.

Byeenkomste is deur oud en jonk bygewoon, insluitend aanddienste tydens die week. Gemeentes was aangenaam verras oor die groot aantal besoekers wat opgedaag het, hetsy uitgenooi deur vriende of in reaksie op advertensies in plaaslike koerantjies. ’n Voorbeeld is ’n gemeente in die Kaap wat gewoonlik ’n bywoningsyfer van 40 mense in hul aanddienste het, was baie opgewonde toe nagenoeg 170 mense by die geleentheid opdaag!

Met Gary wat Suid-Afrika van tyd tot tyd besoek, maak hy dikwels melding van ’n liefde vir die mense van ons land. Hy som sy onlangse ervaring as volg op: “Die toer in geheel is gekenmerk deur ’n onmiskenbare honger vir die boodskap. Christene is meestal moeg daarvoor dat hulle gedurig meegedeel word dat die Bybel nie vertrou kan word in ’n ‘wetenskapsera’ nie. Vir talle bly dit ’n hartsbegeerte om vas te glo dat God se Woord vanaf die eerste vers betroubaar is– en dat dit met die werklike wêreld strook.

Fran BatesGary-in-conversation
Gary in gesprek met ’n ondersteuner

Meer nog, gelowiges verlang daarna dat die Evangelie die brandpunt sal wees in alles—en ook ’n demonstrasie van “die krag van God tot redding vir elkeen wat glo” (Romeine 1:16). In die lig hiervan, noem Gary die volgende: “’n Kultuur, weliswaar ’n land, kan slegs verander word wanneer verandering bewerkstellig word in die lewens van individue. Getuienisse gelewer tydens en na afloop van hierdie merkwaardige toer, dui daarop dat die Here CMI in staat stel om met die Genesis/Evangelie-boodskap presies dit te vermag. Ek kon met mense deel dat na 25 jaar van bediening, dit nou die mees opwindende tyd ooit is om ’n Christen en Bybelse kreasionis te wees.”

Tydens die toer was daar groot belangstelling in CMI se hulpbronne. Aanbiedings is dikwels gevolg deur lewendige besprekings rondom die boeketafels. CMI-ondersteuners het orals gretig met nuwelinge geskakel en ywerig gedeel oor die impak van die bediening op hulle lewens. Sommige persone het vertel van die uitdagings wat hulle ervaar het om skeptiese vriende se vrae behoorlik te beantwoord, en die positiewe rol wat CMI se materiaal oor tyd gespeel het om hulle geloof in God se Woord te versterk. Tydens die bekendstelling van Gary by ’n Sondagoggend-diens, het ‘n jong pastoor vertel hoe CMI se inligtingsbronne sy lewe as tiener verander het, en sy geloof oor die jare versterk het.

Fran BatesBook-tables
’n Naweek-byeenkoms in Johannesburg is gekenmerk deur groot belangstelling in CMI-materiale.

’n Unieke geleentheid vir CMI-SA was seker die vyf aanbiedings wat oor ’n naweek versprei is by ’n groot gemeente in Johannesburg, bygewoon deur nagenoeg 5 000 mense. Dit was ook die eerste keer dat die betrokke gemeente aan ’n CMI-boodskap blootgestel is. Mense het voor en na die praatjies opgewonde rondom boeketafels saamgedrom op soek na geskikte bronne om die boodskap te bevestig—maar ook om later met andere te deel.

Ten spyte van triestige winterweer, was die opkoms by ’n plaaslike gemeente in ’n Kaapse kusdorp baie goed, hoofsaaklik weens goeie publisiteit wat die byeenkoms voorafgegaan het. Die praatjie is gevolg deur ’n V&A-sessie waar mense sinvolle antwoorde kon bekom op vrae wat hulle al vir baie jare kwel.

’n Manne-ontbyt wat deur ’n groot Afrikaanse gemeente gereël is, het vooraf soveel belangstelling ontlok dat dames ook na die vroegoggendbyeenkoms genooi is. Alhoewel die mans gewoonlik teen ’n sekere tyd moet vertrek, was dit verblydend om ’n hele klompie van hulle te sien aanbly vir die V&A-sessie.

Johan KrugerSpeaker-training
Gary besig met opleiding van plaaslike sprekers

Lydia C deel haar ervaring as ’n helper by een van die skeppingsgeleenthede as volg, iets wat die bedieningstoer oor die algemeen goed opsom: “Ek het die tyd saam met die CMI-span baie geniet. Vir my was dit ‘n groot se ë ning dat die waarheid wat deur CMI verkondig word, versterk word deur lojale spanwerk asook die ontspanne en tog georganiseerde wyse waarop dinge gedoen word. Mag die Here in al julle behoeftes voorsien, en voortgaan om die bediening te se ën.”

Ná die uitgerekte staking en die negatiewe effek daarvan op CMI-SA se posbestellings, het die toer ’n goeie hupstoot aan die plaaslike bediening verleen. CMI is duidelik op die voorfront in die stryd om die Christelike geloof. Meer en meer mense sit twee en twee bymekaar en word toenemend bewus van die belang van die Genesis/Evangelie-boodskap wat CMI gereeld verkondig.

Geleenthede vir skeppingsuitreike is ongetwyfeld aan die toeneem. Om die effektiwiteit van CMI-kantore te verbeter, is die opleiding van plaaslike personeel een van Gary se deurlopende pligte. Tydens sy besoek het bykomende opleiding tot gevolg gehad dat twee potensiële sprekers beoordeel is. Een van ons bestaande sprekers het ook verdere opleiding ontvang wat nuwe stu-krag sal verleen aan die koördinering van meer geleenthede by gemeentes regoor die land.

Sedert die bekendstelling van die bediening in 2002, is CMI tans by ’n deurslaggewende punt in Suid-Afrika. Meer geleenthede met meer sprekers sal bydra om hierdie belangrike boodskap vinniger en verder te versprei. Ons is dankbaar vir ’n toenemende aantal leraars wat wel die belang van die Genesis/Evangelie-boodskap insien, en bereid is om as gasheer op te tree tydens CMI-uitreike.

As u gemeente nog nooit ’n CMI-geleentheid aangebied het nie, vra gerus u leraar om dit te oorweeg. Ons het nie ’n vasgestelde fooi vir sprekers nie. As u die CMI-kantoor naaste aan u kontak sal ons bedieningskoördineringspan al die nodige reëlings tref.

Ons wil net weer eens baie dankie sê dat u saam met ons in die stryd staan om die harte van mense. ’n Omgee-passie is betrokke tydens ons skeppingsuitreike, en daarom waardeer ons u gebede en praktiese ondersteuning. Dit stel ons in staat om voort te gaan met dit wat ons oor die jare geleer het om goed te kan doen—uitreike te reël vir plaaslike en internasionale CMI-sprekers, en in die proses die Kerk by te staan in die Groot Opdrag.

Ons bid die Here se seën en sorg oor u en u gesinne.