Explore
Also Available in:

آیا عیسی مسیح خدای خالق است؟

نوشته:
ترجمه: R. Daniel

7358creation-6days

کتاب مقدس در جاهای گوناگون تصدیق میکند که عیسی مسیح خدای خالق است. برای مثال ‘همه چیز توسط او به وجود آمد’ (یوحنا ۱:۱,۳)، و ‘ تمامی موجودات به وسیله او و برای او آفریده شدند’ (کولسیان۱:۱۶).

اگر این موضوع صحت داشته باشد، پس انتظار میرود که کارهایی که عیسی در زمان خدمتش بر روی زمین انجام داد به گونه ای موازی با اتفاقاتی باشد که در زمان خلقت جهان رخ داده است. حال ببینیم که در این باره چه شواهدی پیدا میکنیم؟

در ابتدا باید مشخص شود که دنبال چه جور شواهد و مدارکی هستیم.

l

برخی از ویژگیهای اصلی و متمایز خلقت، آنگونه که در فصل اول از کتاب پیدایش و در جاهای دیگر کتاب مقدس دیده میشود، عبارتند از:

 1. آنچه در خلقت مشاهده میکنیم در واقع عمل خدا در به وجود آوردن ماده به طور ناگهانی و فوری، بدون استفاده از موادی که از پیش وجود داشته اند و یا علل ثانوی دیگر است؛ به عنوان مثال، آنچه در خلقت آسمانها و زمین در پیدایش ۱:۱ ثبت شده است.

  خلقت همچنین شامل شکل دادن، ترکیب کردن، و تبدیل کردن مواد موجود میباشد، همانطور که خدا آدم را از خاک زمین (پیدایش ۲:۷) و حوا را از دنده ی آدم خلق کرد (پیدایش ۲۲-۲:۲۱).

 2. در خلقت شاهد ظهور حیات و جان گرفتن مواد بی جان هستیم.

 3. مکانیسم و یا راهی که خلقت از طریق آن میسر شد کلام خدا بود، همانطور که در کتاب پیدایش میخوانیم خدا گفت (= خدا خواست که اتفاقی بیفتد۱)… و آن اتفاق افتاد.

 4. هدف ومنظور خدا از خلقت نمایان ساختن جلال وشکوه خود بود۲، وخدا خواستار این بود که قدرت، حکمت، اراده ونام قدوس خود را به ما بشناساند۳ وتمامی خلقتش او را جلال بدهند.۴

توجه کنید که نباید انتظار تشابهی نظیر به نظیر بین معجزات عیسی مسیح وآنچه که در خلقت رخ داده است داشته باشیم. زیرا عیسی مسیح نیامد تا جهان را از نو خلق کند بلکه تا گمشده را بجوید ونجات بخشد۵ وجانش را برای بهای رهایی بسیاری بدهد.۶ در ادامه، ضمن در نظر گرفتن این نکته، چهار جنبه از خلقت را با کارهای عیسی مسیح مقایسه خواهیم کرد.

۱. خلقت از هیچ و / یا از مواد موجود

در بسیاری از معجزات عیسی شاهد خلقت مواد جدید هستیم. تاکید نویسندگان انجیل بر این نیست که این چیزهای جدید از هیچ به وجود آمده باشند یا از مواد موجود، بلکه از نظر آنان آنچه حائز اهمیت است تاثیر این معجزات بر مردم است نه نحوه انجام آنها (تاکید یوحنا بیشتر بر روی تعلیمی بود که عیسی از آن معجزات ارائه میکرد).

اولین معجزه ای که عیسی به شاگردانش آشکار کرد خلقت شراب بود. ( همانگونه که در بالا ذکر شد، اولین معجزه ای که در اناجیل ثبت شده است خلقت جهان است (یوحنا ۱:۳)). در صبح روز یک عروسی، عیسی به خدمتکاران فرمود که شش خمره سنگی را از آب پر کنند و سپس آن را نزد رییس مجلس ببرند. وقتی بردند، آب تبدیل به شراب شده بود۷. در این معجزه شاهد خلقت آنی اتمهای کربن و مولکولهای شیمیایی که شکر انگور را میسازند، دی اکسید کربن و مواد رنگ دهنده و غیره ی موجود در شراب هستیم.

نمونه های دیگر، مواردی است که عیسی جماعت بسیاری را سیر کرد. در مورد اول، بیش از ۵۰۰۰ نفر با پنج قرص نان و دو ماهی۸ و در مورد دوم بیش از ۴۰۰۰ نفر با هفت قرص نان و چند ماهی کوچک سیر شدند.۹

در هر دو نمونه ماهی و نان موجود بودند. پس یا عیسی مسیح موجب شد که مواد اولیه تکثیر شوند و یا اینکه از ماهی ها و نانهای موجود مردم را تغذیه کرده و بعد قرص های نان و ماهیهای دیگر خلق کرد تا بقیه سیر شدند. در هر صورت، نه تنها عیسی مسیح نان و ماهی کافی برای سیر کردن هزاران نفر خلق کرد، بلکه در مورد اول ۱۲ سبد و در مورد دوم ۷ سبد نان و ماهی اضافه نیز برای شاگردان باقی ماند. در این دو واقعه علاوه بر خلقت کربوهیدراتها و پروتئینها و مولکولهای بسیار دیگر، ترکیب و شکل گرفتن فوری آنها به صورت نان و ماهی پخته و آماده هم رخ داده است.

برخی از معجزات عیسی مسیح از قبیل شفای جذامیان۱۰، نابینایان۱۱ ، و معلولین ۱۲، شامل ترمیم آنی بافتها، اعصاب، ماهیچه ها و همینطور رشد و دوباره سازی فوری سلولهای سالم بود. نتیجه نهایی این بود که اعضای سالم جایگزین اعضای از کار افتاده و بیمار می شدند.

۲. زنده کردن

عیسی مسیح در سه مورد مردگان را زنده کرد: پسر یک بیوه زن ۱۳، دختر یاییروس ۱۴، و دوستش ایلعازر۱۵.

در مورد ایلعازر، بدنش به مدت چهار روز در قبر مانده بود، و مارتا (خواهرش) همانطور که در انجیل یوحنا ثبت شده گفت:‘…اکنون دیگر بوی ناخوش میدهد، زیرا چهار روز گذشته است.’ ۱۶

این بیانگر این است که فرایند تجزیه که در نتیجه ی آن جسد به خاک تبدیل میشود شروع شده بود. پس در اینجا چیزی شبیه به آنچه در روز ششم خلقت رخ داد شاهد هستیم که خدا آدم را از خاک زمین سرشت و در بینی او نفس حیات دمید و آدم موجودی زنده شد. ۱۷ عیسی مسیح ایلعازر را به زندگی برگرداند و تمام سلولها و مولکولهای بدنش که در حال تجزیه شدن به خاک بودند، دوباره زنده شدند.

این اصل در مورد پسر بیوه زن و دختر یاییروس نیز صادق است با اینکه زمان زیادی از مرگشان نگذشته بود و احتمالا عیسی مسیح آنها را در همان روز مرگشان زنده کرده بود.

۳. روشهایی که عیسی در معجزاتش استفاده می کرد

عیسی مسیح در انجام معجزاتش از روشهای مختلفی استفاده کرد. این روشها شامل مواردی از این قبیل بودند: لمس کردن جذامیان، نابینایان، و ناشنوایان؛ استفاده از آب دهان برای شفای یک شخص کر و لال ۱۸ و یک نابینا ۱۹؛ استفاده از خاک رس ( با دستورالعمل خاصی برای شستشو ) برای شفای فردی نابینا؛ ۲۰,۲۱ و یا فرمان کلامی برای شفا، زنده کردن مرده و اخراج ارواح شریر.

در همه موارد (علیرغم تفاوتهای ظاهری در روش کار) عیسی مسیح اراده کرد که معجزه ای اتفاق بیفتد و اتفاق افتاد. بهترین نمونه برای توضیح این موضوع، شفای پسر نجیب زاده رومی بود. در آن زمان عیسی در قانای جلیل بود ویک افسر رومی از او خواست که برای شفای پسرش که نزدیک به مرگ بود به کفرناحوم برود. یوحنای رسول آنچه اتفاق افتاد را به صورت زیر شرح میدهد:

‘سپس دیگر بار به قانای جلیل رفت، همانجا که آب را شراب کرده بود. در آنجا یکی از درباریان بود که پسری بیمار در کَفَرناحوم داشت. چون شنید عیسی از یهودیه به جلیل آمده است، به دیدار او شتافت و تمنا کرد که فرود آید و پسر او را شفا دهد، زیرا در آستانۀ مرگ بود. عیسی به او گفت: «تا آیات و عجایب نبینید، ایمان نمیآورید.» آن مرد گفت: «سرورم، پیش از آنکه فرزندم بمیرد، بیا.» عیسی به او گفت: «برو؛ پسرت زنده میماند.» آن مرد کلام عیسی را پذیرفت و به راه افتاد. هنوز در راه بود که خدمتکارانش به استقبال او آمده، گفتند: «پسرت زنده و تندرست است.» از آنها پرسید: «از چه ساعت رو به بهبود نهاد؟» گفتند: «دیروز، در هفتمین ساعت روز تبْ او را رها کرد.» آنگاه پدر دریافت که این همان ساعت بود که عیسی به او گفته بود: «پسرت زنده می ما ند.» پس خود و همۀ اهل خانهاش ایمان آوردند.’ (یوحنا ۴۵۳-۴:۴۶).

کفرناحوم در حدود ۱۷ کیلومتر از قانا فاصله داشت و این به آن معنی است که غیر ممکن بود که پسر مریض و یا شخص دیگری در کفرناحوم صدای عیسی را شنیده باشد و یا تحت تاثیر حضور فیزیکی او در قانا قرار گرفته باشد.

عیسی مسیح اراده کرد که پسر بیمار را از فاصله ۲۷ کیلومتری درمان کند و این کار را انجام داد. به همین ترتیب او اراده کرد که آب در حالیکه به نزد رییس مجلس در عروسی برده میشد به شراب تبدیل شود و شد. او اراده کرد که نان و ماهی بسیار به وجود آیند و اینگونه شد، و اراده او این بود که ۱۰ جذامی، بعد از اینکه او را ترک کرده و به سمت کاهن روانه بودند، شفا یابند و آنها شفا یافتند. ۲۲

جالب توجه است که یک نظامی غیر یهودی این اقتدار و قدرت عیسی را تشخیص داده بود. این نظامی یکی از خادمانش را فرستاده بود تا از عیسی تقاضا کند یکی از خدمتکاران او را که بیمار بود شفا دهد. لوقا این ماجرا را اینگونه شرح میدهد:

‘پس عیسی همراهشان رفت. به نزدیکی خانه که رسید، آن نظامی چند تن از دوستانش را نزد عیسی فرستاد، با این پیغام که: «سرورم، خود را زحمت مده، زیرا شایسته نیستم زیر سقف من آیی. از همین رو، حتی خود را لایق ندانستم نزد تو آیم. فقط سخنی بگو که خدمتکارم شفا خواهد یافت. زیرا من خود فردی هستم زیر فرمان. سربازانی نیز زیر فرمان خود دارم. به یکی میگویم، ”برو“، میرود؛ به دیگری میگویم، ”بیا“، میآید. به غلام خود میگویم، ”این را به جای آر“، به جای میآورد.» عیسی چون این را شنید، از او در شگفت شد و به جمعیتی که از پیاش میآمدند روی کرد و گفت: «به شما میگویم، چنین ایمانی حتی در اسرائیل هم ندیدهام.» چون فرستادگان به خانه بازگشتند، غلام را سلامت یافتند.’ (لوقا ۱۰-۷:۶)

آن نظامی رومی میدانست که ممکن نبود صدای عیسی به گوش خادم بیمارش برسد اما به درستی تشخیص داده بود که اعمال اقتدار عیسی به همان اندازه در شفای آن خادم موثر خواهد بود.

۴. جلال عیسی در معجزاتش آشکار شد

پس از روایت اولین معجزه عیسی در حضور شاگردانش - که همان تبدیل آب به شراب بود- یوحنای رسول میگوید: ‘ او جلال خود را نمایان کرد و شاگردانش به او ایمان آوردند.’ ۲۳ وقتی عیسی مسیح شنید که ایلعازر بیمار است فرمود:‘ این بیماری به مرگ ختم نمیشود، بلکه برای تجلیل خداست، تا پسر خدا به واسطه آن جلال یابد. ’ و سپس بعد از آنکه ایلعازر مرد، عیسی قبل از آنکه او را از زنده کند به مارتا فرمود : ‘مگر تو را نگفتم که اگر ایمان آوری، جلال خدا را خواهی دید؟ ’۲۴

یوحنا معجزات عیسی را نشانه ها مینامد ۲۵ و درروایت انجیلش بیان میکند که این نشانه ها به چه چیزی اشاره دارند: ۲۶ ‘امّا اینها نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی همان مسیح، پسر خداست، و تا با این ایمان، در نام او حیات داشته باشید. ’ ۲۷

نتیجه گیری

عیسی مسیح خدای خالق است. این حقیقت نه تنها مورد تصدیق کتب مقدس است ۲۸، بلکه در طول مدت زندگی و خدمتش بر روی زمین، عیسی کارهایی را انجام داد که فقط خود خدای خالق و قادر به انجام آنهاست. همچنین عیسی این کارها به گونه ای انجام داد که فقط از خدای خالق انتظار میرود- و آن با اقتدار کلامش و اعمال اراده اش است- و انجام آن معجزات جلال عیسی را آشکار کرد.

درک این حقیقت، موجب تمجید و منبع الهام برای آنهایی است که به کلام خدا ایمان دارند، و از طرف دیگر موجب نقد کسانی است که معتقد به تکامل خداباورانه هستند. این طرز فکر که ممکن است عیسی مسیح از فرایندهای تصادفی و تکامل گونه برای شفای بیماران یا زنده کردن مردگان استفاده کرده باشد به همان اندازه نا پایدار و غیر قابل دفاع است که باور به این فرضیه که او ‘در ابتدا’ از چنین فرایندهایی برای خلقت و حیات بخشیدن به همه موجودات استفاده کرده است.

منابع و نکات

 1. مراجعه کنید به:
 2. Grigg, R.M., Creation—how did God do it? Creation 13(2):36–38, 1991.‎
 3. بازگشت به متن.‏
 4. مزمور ۱۹:۱. بازگشت به متن.
 5. خروج ۹:۱۶. رومیان ، ۲۴-۲۲، ۹:۱۷، افسیان ۱۱-۹ :۳؛ ۱۰-۵ :۱.
 6. اول پادشاهان ۱۶:۲۹، مزمور ۲۹:۱، مکاشفه ۴:۱۱.
 7. لوقا ۱۹:۱۰.
 8. متی ۲۰:۲۸.
 9. یوحنا ۱۱-۲:۱، به آیه ۹ توجه کنید.
 10. جالب توجه است که این تنها معجزه ایست که هر چهار نویسنده انجیل ثبت کرده اند: متی ۲۱-۱۴:۱۵؛ مرقس ۴۴-۳۵ :۶؛ لوقا ۱۷-۹:۱۲؛ یوحنا ۱۴-۵ :۶.
 11. متی ۳۸-۱۵:۳۲؛ مرقس ۹-۱ :۸.
 12. لوقا ۱۳-۱۲ :۵؛ لوقا ۱۹-۱۱ :۱۷.
 13. متی ۳۰-۹:۲۷؛ مرقس ۲۵-۸:۲۲؛ یوحنا ۴۱-۹:۱.
 14. لوقا ۲۶-۵:۱۷؛ لوقا ۱۰-۶:۶.
 15. لوقا ۱۶-۷:۱۱.
 16. لوقا ۴۲-۸:۴۱ و ۵۵-۴۹.
 17. یوحنا ۴۴-۱۱:۱.
 18. یوحنا ۱۱:۳۹.
 19. پیدایش ۲:۷.
 20. مرقس ۳۵-۷:۳۱.
 21. مرقس ۲۵-۸:۲۲.
 22. یوحنا ۴۱-۹:۱.
 23. احتمالا به دلیل ایجاد حس انتظار برای اشخاصی که به روش خاصی احساس نزدیکی میکردند- شخص نا بینا ، ناشنوا ، و جذامی.
 24. لوقا ۱۹- ۱۷:۱۱.
 25. وحنا ۲:۱۱. همچنین لوقا ۱۸ و۱۷:۱۵؛ یوحنا ۴۰ و۱۱:۴.
 26. یوحنا۴۰ ,۱۱:۴.
 27. چنین معجزاتی لزوما شواهدی برای الوهیت نیستند؛ بلکه نشان دهنده قدرتی ماورای طبیعی هستند. اشخاص دیگری نیز در کتاب مقدس صاحب معجزات بودند؛ از جمله جادوگران فرعون (خروج ۷:۲۲) و انبیای دروغین (مکاشفه ۱۹:۲۰).
 28. یوحنا این کار را به این ترتیب انجام میدهد: به تصویر کشیدن موقعیت , تعلیمی که عیسی از آن استخراج می کرد ( برای مثال , ‘من نان حیات هستم’ بعد از سیر کردن ۵۰۰۰ نفر؛ ‘من قیامت و حیات هستم’ بعد از برخیزاندن ایلعازر از مرگ ), افزایش ایمان کسانی که مشتاق دریافت حقیقت بودند, و افزایش کوری روحانی کسانی که ادعاهای عیسی مسیح را رد میکردند. بازگشت به متن.
 29. یوحنا ۲۰:۳۱.
 30. یوحنا ۱:۳؛ اول قرنتیان ۸:۶؛ افسسیان ۳:۹؛ کولسیان ۱:۱۶؛ عبرانیان ۱:۲.
 31. بازگشت به متن.