Explore
Also Available in:

Een vogelhuisje en een boom

Auteur: David Catchpoole
Vertaling: Andreas Boonstra (logos.nl)

birdbox

Beste ‘open-minded’ atheïst,

U vraagt zich af hoe ik kan geloven in een schepper terwijl hoog aangeschreven wetenschappers1 zeggen dat een schepper niet nodig is geweest? Laten wij een simpel voorbeeld nemen. Kijk naar een vogelhuisje in het bos bevestigd aan een boom - waar komt dit vogelhuisje vandaan?

Natuurlijk zult u het gelijk met mij eens zijn dat iemand dit vogelhuisje moet hebben gemaakt, maar hoe weet u dat zo zeker? U heeft tenslotte niet gezien dat iemand het vogelhuisje heeft gemaakt, dus hoe weet u dat het vogelhuisje een creator had. Ik ben zeer serieus. Net als u realiseer ik ook dat het vogelhuisje door iemand gemaakt moet zijn, maar wat ik wil is dat u nadenkt hoe U tot die conclusie bent gekomen.

Ik zou als volgt antwoorden:
Ook al heb ik niet gezien dat iemand het vogelhuisje heeft gemaakt, toch merk ik op dat het een zekere mate van organisatie en complexiteit bezit, zij het binnen grenzen. In ieder geval dusdanig complex en georganiseerd, dat iedereen het met mij eens zal zijn dat zoiets dergelijks niet is ontstaan door middel van natuurlijke processen. Iemand moet het hebben gemaakt, en bevestigd hebben aan de boom (waarschijnlijk om vogels te lokken om zo te kunnen genieten van het gezang van de vogels en de creator de vogels van dichtbij kan bewonderen).

Nu drie vragen:

  1. Kan een vogelhuisje de energie van de zon omzetten in bruikbare energie? Antwoord: NEE
  2. Kan een vogelhuisje zichzelf repareren als het kapot is gegaan, door bijvoorbeeld een storm? Antwoord: NEE
  3. Kan een vogelhuisje kopieën van zichzelf maken, die op hun beurt zichzelf weer kunnen kopiëren, die zich ook weer kunnen kopiëren? Antwoord: NEE!

En toch kan de boom, waaraan het vogelhuisje is bevestigd, het voorgaande allemaal wel! Toch beweerd u dat de boom geen schepper (creator) heeft gehad, dat de boom simpelweg het product is van tijd en toeval? Waar is de logica van die redenering? Laten we kijken naar de geordende complexiteit van fotosynthese.2 De mens en wetenschap hebben dit proces van fotosynthese nog niet eens volledig onderzocht en beschreven, laat staan weten te dupliceren.3–5 Als het vogelhuisje een ontwerper heeft gehad (en dat is duidelijk zoals we beiden onderkennen), dan zeker de boom. Sterker nog, degene die de boom heeft ontworpen is een super intelligente ontwerper. Precies zoals in de Bijbel is geschreven: Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, (Romeinen 1:20a)

Met vriendelijke groet,

Een Christelijke vriend.

Aanhalingen uit de Bijbel: NBG51

Noten

  1. Notably Professor Richard Dawkins and Sir David Attenborough—see e.g. <creation.com/waronscience>.
  2. Sarfati, J., Green power, Journal of Creation 19(1):14–15, 2005; <creation.com/greenpower>.
  3. Burke, M., Green miracle, New Scientist 163(2199):26–30, 1999.
  4. Plant energy miracle, Creation 22(1):9, 1999; <creation.com/plantenergy>.
  5. Swindell, R., Shining light on the evolution of photosynthesis, Journal of Creation 17(3):74–84, 2003; <creation.com/evolutionphotosynthesis>.