Explore
Also Available in:

Egy szurdok hat nap alatt!

Írta: John Morris

9651canyon

A kreacionisták már régóta mély érdeklődést tanúsítottak a fennkölt Grand Canyon iránt. A természet világának eme óriási csodájához látogatók, mint a nyolcadikos földtudományokat tanulók, hagyományosan arra voltak tanítva, hogy ez lassan formálódott ki. Azt állították, hogy a Colorado folyó, jobban, mint ahogy ma látjuk, faragta ki ezt a hatalmas hegyszorost több tízmillió éven át.

Az utóbbi években a Föld-tudósok fokozatosan elvetették ezt a gondolatot. Habár ők még mindig több millió éves időszakokról beszélnek, úgy vélik, hogy a helységen alkalmilag keresztültoluló nagy víztömegek jóval nagyobb szerepet játszottak a szoros kivájásában. A kreacionista geológusok elfogadják, hogy a Grand Canyont vízáradás okozta. Néhányan felvetik hogy ez a vízáradat a Noé-kori Özönvíz volt, ahogyan az elöntötte a szárazföldet (1 Mózes 8:3). Mások indítványozzák, hogy egy, az Özönvíz utáni helyi katasztrófa az oka, ahogyan az Özönvízből visszamaradt óriási tömeg belvíz (és az özönvizet követő túlzott esőzés) hirtelen áttörte természetes korlátjait és a tengerbe tolult.

Az elgondolás, miszerint a szorosok változatlanul rengeteg időt igényelnek a kiformálódásukhoz, sajnos nagyon megszilárdult a köztudatban. Még ma is, sajnálatos módon, a legtöbb iskolás tanuló a Grand Canyon kialakulásának régebbi, hosszú idős folyamat-modellére van tanítva, például.

9651touchet_beds
A small drainage ditch, like the one pictured (at top of page), was turned into the impressive canyon, well over 30 m (100 ft) deep, shown in the three other images. Layering evident in these photos was revealed as floodwaters cut through the ground.

Valóság megfigyelés

Hadd mutassam be önt a Washington-i Walla Walla melletti Burlingame Canyonnak, amely megfigyelés alatt kevesebb, mint hat nap alatt jött létre. Méretei 450 m hosszú, 35 m mély, és mégegyszer annyi széles, keresztülkígyózva egy domboldalon.

1904-ben a Gardena Farming District egy sor öntözőcsatornát épített azért, hogy ellássa vízzel ezt az amúgy eléggé szikkadt, sivatagos felvidéket. 1926 márciusában hordalékot gyűjtöttek össze a szelek egy betonszűkületnél, az egyik csatorna mentén, egy magas platón, elfojtva a víz folyását, ami 2 m3-rel másodpercenként szokatlanul magasnak bizonyult, a tavaszi esőzéseknek köszönhetően. Ahhoz, hogy kitisztítsák az eltömődést, a mérnökök elterelték a víz folyását egy elágazó árokba, amely a közeli Pine Creek-hez vezetett. Addig ez az árok elég kicsi volt, nem haladta meg a 3 m mélységet és az 1,8 m szélességet, és gyakran egyáltalán nem volt benne víz.

9651touchet_canyon

A rendkívül nagy áradás beözönlött az árokba és annak hosszában száguldott, mígnem lezúdult a fennsíkról egy lenyűgöző vízesés formájában. Hirtelen, a túlzott nyomás és sebesség alatt, az alsó földréteg megindult és erőteljesen elkezdődött az előretörő erózió. Ami egykor egy jelentéktelen árok volt, egy csatorna lett. A csatornából mélyút lett. A mélyútból pedig egy kisméretű Grand Canyon lett.

A kimosott földréteg nagyrészt lágy homokból és agyagból tevődött össze, ami az utóbbi esőzésekkel volt átitatva. Az átitatott üledékes kőzet áramlása a vízben fokozta az eróziót a most már nyílt árokban. A gyorsan ömlő víz ki tudta mozdítani és le tudta hordani áramlatban a további földrészecskéket, így az alsó üledékes kőzetet további eróziós hatásnak kitéve. Összességében, ez a hat napos elszabadult árokerózió megközelítőleg 150,000 m3 iszapot, homokot és követ mozdított el.

Tehát, a szurdokok gyorsan kiformálódhatnak. Egy velős mondás emlékeztetőül: ”Vagy kevés vizet és hosszú időt vesz fel, vagy sok vizet és rövid időt.” Azonban mi soha nem láttunk egy szurdokot lassan, kevés vízzel létrejönni. Bármikor tudományos megfigyelést végeznek, mindig sok a víz és rövid az idő.