Explore
Also Available in:

Diamanty—jsou všechny opravdu tak staré?

wikipedia.orgdiamond


přeložil Pavel Kábrt (Kreacionismus.cz)

Klenotníci někdy říkají svým zákazníkům úchvatné informace o tom, jak diamanty byly nerušeně uloženy v zemi po stovky miliónů let, dávno před příchodem dinosaurů,1 a čekaly, aby byly vsazeny do jiskřících prstenů, náhrdelníků a broží. Britský svaz klenotníků říká, že všechny diamanty tu jsou nejméně 900 miliónů let a nejstarší vzorek je 3,2 miliardy let starý!2

To jsou tedy pozoruhodná tvrzení, jenže vědecká fakta ukazují na realitu, která je zcela jiná. Je zajímavé zvážit neúprosné důkazy, které ukazují, že ve skutečnosti jsou diamanty mnohem mladší.

Čerstvé, nezkamenělé dřevo, bylo nalezeno uvnitř horniny s diamanty

Nedávno byl v Kanadě nalezen kmen stromu hluboko pohřbený uvnitř ‘kimberlitového sopouchu’.3 Kimberlit je vulkanická hornina, která je jednou z hlavních zdrojů diamantů. Často je vytvářena uvnitř vertikálního sopouchu, ve tvaru ‘trubice’ která se k hořejnímu okraji rozšiřuje jako mrkev (viz diagram). Tyto trubice mohou být stovky metrů široké a mohou sahat až do 150 km pod povrch země, do zemského pláště.

Běžně se věří, že samy diamanty pocházejí ze zemského pláště.4 Jsou vyzdviženy kimberlitovým magmatem při jeho výlevu na povrch země, a tak vytvoří trubici (viz diagram). Takže jsou diamanty starší než kimberlitová hornina.

Kupodivu je dřevo čerstvé, nezkamenělé (nepřeměněné na horninu) a bylo nalezeno více jak 300 m hluboko uvnitř horniny s diamanty.5 Dřevo se tam dostalo asi následkem sil z místní katastrofy, protože kimberlitové sopouchy se tvoří rychle a divoce.6

Dřevo bylo téměř jistě pohřbeno v kimberlitu během toho okamžiku, kdy sopouch prorazil na povrch země. Toto dřevo není jediným čerstvým kmenem stromu—máme i jiné případy, kdy byl nalezen čerstvý kmen stromu v hornině s diamanty.

Vědci hovoří o “původní” a “výjimečně” zachovalé “neprokamenělené” kládě, hluboko uvnitř kimberlitu. Kláda má kompletní dřevitou strukturu s “pravou celulózou”. To tedy znamená, že ‘dávná’ kláda stromu, která byla zatažena do této horniny, bude hořet tak jako naše normální dřevo. Dokonce nedošlo ani k začátku procesu zuhelnatění, jde o dřevo tak stejné, jaké byste našli v současném našem lese.7 Přítomnost takto čerstvé, nezkamenělé klády je silným ukazatelem, že kimberlitová hornina není stará milióny let.

Zarážejícím problémem je existence uhlíku-14 v diamantech

Sekulární vědci věří, že kimberlitová hornina, kde bylo dřevo nalezeno, je stará 53 miliónů let,3 a že samy diamanty byly vytvořeny mnoho set miliónů let předtím, než byly dopraveny sopouchem na povrch země. Tohle je zajímavá myšlenka, jenže je popřena některými velmi pozoruhodnými důkazy: uvnitř diamantů byl zjištěn uhlík-14,8 čímž je věk stovek miliónů let zcela vyloučen. A to proto, že poločas rozpadu uhlíku-14 (5 730±40 let) ukazuje, že už během 100 tisíc let by jeho množství kleslo pod detekovatelnou úroveň. Dokonce i oněch 53 miliónů let je příliš vysoké číslo pro věk diamantů.

Dalším zřejmým problémem je, že pokud je kimberlitová hornina stará 53 miliónů let, pak i dřevo samo musí být přinejmenším tak staré. Avšak o celulóze se ví, že se rozkládá extrémně rychle. Bylo by skutečně neobvyklé, aby toto dřevo bylo jakkoli starší než jen pár tisíc let.

Diamanty se tvoří rychle

10176-kimberlites-czech

V současnosti umíme vytvořit diamanty uměle, a jsou naprosto stejné, jako diamanty přírodní. A také se dělají stejnými procesy, pokud jde o teplotu a tlak, a ze stejného materiálu, uhlíku. Na těch správných strojích, pomocí patřičné síly a ze složky, která je velice hojně rozšířena, uhlíku, dokáží lidé vytvořit diamanty za dobu, po kterou trvá umýt auto.9

Z toho plyne, že přírodní diamanty nepotřebují ke svému vzniku žádné miliardy let. Ve skutečnosti není vůbec žádný důvod, proč by se přírodn diamanty měly tvořit déle než ty udělané lidmi. Ten jediný důvod, proč se o diamantech prohlašuje, že jsou miliardy let staré, je důvod filozofický: oddanost miliónům a miliardám let. Vědci v tomto světě na tyto dlouhé věky věří proto, že dlouhý časový rámec je požadavkem pro jejich víru v evoluci.10

Ne tak staré

Rčení ‘diamanty jsou věčné’ je chytrým marketingovým tahem, který od 40. let dvacátého století používala Společnost De Beer, zabývající se těžbou diamantů. Toto rčení se stalo populárním a přirozeně přerostlo do myšlenky, že diamanty jsou neuvěřitelně staré—ale ve světle nových objevů se důkazy pro vysoké stáří diamantů rozsypaly.

Fakta, že bylo nalezeno čerstvé dřevo v horninách s diamanty a že se v diamantech nalézá uhlík-14, jsou v souladu s tím, že diamanty jsou mnohem mladší, než tvrdí vyznavači dlouhých věků a evolucionisté. Toto stáří je v souladu s biblickým věkem země.

Odkazy a poznámky

  1. Některé diamanty zřejmě existovaly již “před dinosaury”, protože Bůh učinil zemi ještě před stvořením zvířat. Diamanty se také vytvořily během intenzívní horotvorné činnosti během celosvětové Potopy. Návrat k textu.
  2. Buying Diamonds & Gemstones,bja.org.uk, accessed 22 March 2013. Návrat k textu.
  3. Wolfe, A., Csank, A., Reyes, A., McKellar, R., Tappert, R., and Muehlenbachs, K., Pristine Early Eocene Wood Buried Deeply in Kimberlite from Northern Canada, PLoS ONE 7(9):e45537. doi:10.1371/journal.pone.0045537, 19 September 2012;www.plosone.org. Návrat k textu.
  4. Existují také důkazy, že se malé diamanty mohou tvořit mnohem blíže k zemskému povrchu, v korových horninách. Viz Snelling, A., Mikroskopické diamanty matou geology – v angličtině, J. Creation 10(1):1–2, 1996; creation.com/diamonds-microscopic. Návrat k textu.
  5. Pochopitelně, že dřevo není věčně ‘zelené’—je čerstvé v tom smyslu, že je to to samé dřevo, jako nové (vyschnuté) dřevo, které si můžete dneska zakoupit v obchodě s dřevem či od dodavatelů pro stavební firmy. Není tedy proměněné na kámen, uhlí nebo něco jiného. Návrat k textu.
  6. Snelling, A., Diamanty—důkaz prudkých geologických procesů – v angličtině, Creation 16(1):42–45, 1993; creation.com/diamonds-explosive. Návrat k textu.
  7. Dřevo pochází ze stromu ‘Dawn Redwood’ rod Metasequoia (Cupressaceae). Jde o ‘živou zkamenělinu’,protože se kdysi myslelo, že už neexistuje. Jenže ve 40. letech 20. století bylo zjištěno, že tento strom roste, je živý a dobře se mu daří, a nezměnil se vůbec ani po (údajných) více jak 65 miliónech let. Viz Werner, C., Evolution: The Grand Experiment Vol.2 – Living Fossils, New Leaf Press, Green Forest, pp. 187–189, 2008. Návrat k textu.
  8. Viz např. Sarfati, J., Diamanty, nejlepší přátelé kreacionistů – v angličtině, Creation 28(4): 26–27, 2006; creation.com/diamonds. Návrat k textu.
  9. Uhlík by proměněn na ultratvrdý čistý diamant jen během několika minut. Viz creation.com/diamonds-minutes. Návrat k textu.
  10. A to i proti tomu, že kreacionisté ukázali, že ani miliardy let nepomohou přírodnímu výběru a mutacím vytvořit evolučně z ‘ bakterie bakteriologa ’. Větší dávka času je nepodstatná, protože přírodní výběr a mutace nemohou přidat nic zásadně novelizovaného či novou biologickou informaci. Návrat k textu.

Helpful Resources