Explore
Also Available in:

Avaruus­olen­tojen tun­keu­tu­mi­nen – petok­sen paljas­ta­minen

15591-dvd

Vertaansa vailla oleva luomiseen perustuva elokuva!

Kirjoittaja: Gary Bates

Alkuperäisjulkaisu: Creation 39(3) s.16–19 heinäkuu 2017
Julkaistu suomeksi: Luominen–lehti nro 42 ss.22–25, 20. elokuun 2021
the-alien-intrusion

Science fiction on erittäin suosittu tyylilaji, ja monet kaikkien aikojen tuottoisimmista elo­ku­vis­ta edustavat sitä. Sellaisia elokuvia kuin Star Wars ja scifi-televisiosarjoja, kuten Star Trek, esitetään kaikkialla.

Itsekin pidän scifistä, mutta tajuan sen olevan enemmänkin ‘tieteisfantasiaa’. Kaikki eivät tätä kuitenkaan ymmärrä. Visuaalinen media on erityisen vai­kut­tava ja voi levittää ajatuksia, jotka saattavat muokata ihmisten maail­man­kuvaa.

Evoluutio on totta suurimmassa osassa science fictionia, vaikka sitä ei välttämättä heti huomaa. Koska maailmankaikkeuden uskotaan syntyneen alkuräjähdyksessä 14 miljardia vuotta sitten, ihmistä vanhempia ja kehittyneempiä lajeja ajatellaan olevan joka puolella avaruutta. Tämän takia näillä olennoilla olisi ollut enemmän aikaa kehittää edistynyttä teknologiaa ja ne pystyisivät lentelemään ympäri maailman­kaikkeutta valoa nopeam­missa aluk­sis­saan. Evoluutio on syy sillekin, miksi Chewbacca tai Mr. Spock näyt­tä­vät erilaiselta kuin ihmiset—evoluutio meni heidän planeetallaan eri suuntaan.

Evoluutioyhteys

Kun tajusin scifin1 ilmeisen yhteyden evo­luu­tioon, aloin ajattelemaan, että tämän huippu­suo­si­tun kulttuuri-ilmiön käsittely olisi hyvä tapa johtaa ihmisiä uskon puolus­tami­seen luomisopin avulla. Tämä sai minut kir­joit­ta­maan kirjan nimeltä Alien Intrusion: UFOs and the evolution connection vuonna 2005. Jumala on suonut meille sen siunauksen, että siitä on tullut yksi suosi­tuim­mista kirjoista CMI:n laajan valikoiman joukosta. Se on ainut luomisteos, joka on Amazonin 50 myy­dyim­män tuotteen listalla. On siis todennäköistä, että kirjan on lukenut useampi ei-uskova kuin uskova. Tämän vah­vis­tavat ihmisten todistukset, joita olemme vuosien varrella saaneet.

Gary-at-entrance-to-crash-site-farm
Kirjoittaja ja tuottaja Gary Bates Roswellin väitetyllä maahan­syök­sy­pai­kalla maatilan portin luona

Kuitenkin aloittaessani tällä alalla hauk­kasin isomman palan kuin ajattelin. Koska aioin tarkastella aivan tosissani tiedettä, joka koskee evoluutiota muilla planeetoilla, avaruusmatkoja ja ufo­ha­vain­toja, minun piti esittää ihmisten usko­mukset toden­mu­kai­sesti. Sen takia minun oli luettava paljon ja jopa osallistuttava ufo­kon­fe­rens­seihin. Altistuin kaikenlaisille oudoille ajatuksille ja hengellisille ‘menoille’.

Kristitytkään eivät ole immuuneja tämän alan kulttuurin vaikutuksille. Monet pastorit ja johtajat eivät edes ole tietoisia siitä, että heidän seura­kun­nissaan on tunnustavia kristittyjä, jotka ovat nähneet taivaalla jotain mitä eivät ole ym­mär­tä­neet. Kun puhun tästä aiheesta kirkoissa, jotkut ihmiset haluavat tavata minut käsit­tääk­seen paremmin kohtaamisensa ava­ruus­olioksi usko­mansa olennon kanssa.2 Kristityt ovat vain osa sitä suurta yleisöä, joka näkee sellaisia asioita. Joskus niitä näkevät sadat ja jopa tuhannet ihmiset samanaikaisesti. Usein kristityt ovat haluttomia kertomaan ko­ke­muk­sis­taan perheilleen tai toisille kristityille ufo­ko­ke­muk­siin liittyvän ‘hengellisen leimau­tu­misen’ vuoksi. Joten kun he kertovat koke­muk­sis­taan minulle, se on joillekin itse asiassa ensimmäinen kerta, kun he jakavat niitä kenen­kään kanssa. Heille on todella tärkeää saada käsiteltyä nämä tapahtumat jotenkin.

Gary-jumps-a-fence-near-the-Roswell-crash-site

Gary menossa väitetylle maa­han­syök­sy­pai­kal­le Roswellissa, New Mexi­cossa.

Tunnettu ufokirjailija Ronald Story kertoo seuraavanlaisen tarinan: “Kysyin [5-vuotiaalta] pojaltani Brianilta: ‘Mikä on ufo?’ Hän vastasi vailla epäilyksen häivää: ‘Lentävä lautanen.’ Niinpä muotoilin kysymyksen uudelleen: ‘Mitä on lentävän lautasen sisällä?’ Tähän hän vastasi tietävästi: ‘Ihmisiä toisilta planeetoilta.’ Mikään ei olisi voinut kuvata minulle paremmin sitä, että ‘ufo’ on kult­tuu­ris­samme elävä symboli kul­ku­neu­volle, jonka sisällä on ‘humanoideja toiselta planeetalta’.”3

Uskon tämän osoittavan, miten viettelevä tästä suositusta kulttuuri-ilmiöstä on tullut.

Useimmat ufohavainnot ovat kuitenkin aika harmittomia. Ihmiset luulevat tähtiä, planeettoja, salamoita, satel­liit­teja, pilviä ja jopa lintuparvia avaruus­aluksiksi tämän ‘kulttuurillisen eh­dol­lis­ta­misen’ takia. Kaikkia havain­toja ei kuitenkaan ole helppoa selittää.

Tilaisuus tavoittaa

Vaikka CMI:n päätehtävä onkin kes­kit­tyä luo­mi­seen ja evoluutioon, Herra on luonut jär­jes­töl­lem­me toisenkin, ainutlaatuisen lähe­tys­ken­tän. Tehdessäni tutkimustyötä kirjaani varten tajusin nopeasti, että joillekin ‘ufologiasta’ on tullut uskonnon korvike. Myös siitä ajatuksesta, että avaruusolennot toivat elämän Maahan ja ovat luojiamme, on joillekin tullut valtavirtaa edustavaa tiedettä, koska monien mielestä se ratkaisee ‘elämän synnyn’ ongelman sysäämällä sen vanhemman ja edistyneemmän lajin ansioksi. Yli 60 vuotta sitten Francis Crick – toinen DNA-molekyylin kak­sois­kier­re­raken­teen löytäneistä henki­löis­tä—tajusi katsovansa valtavaa määrää tieto­kir­ja­mais­ta tietoa. Tietoa voi tulla vain älyk­käästä lähteestä. Mutta koska hän oli ateistinen evo­lu­tionisti, hän ei suostunut uskomaan Raamatun Jumalaan vaan oletti, että vanhemmat ja viisaammat avaruusoliot toivat elämän Maan päälle. Tämä tunnetaan nimellä ohjattu panspermia.4

Uusin [v. 2018] kokopitkä elokuva

murphy-thelen
Gary Bates ja Murphy Thelen Dr Henry Richterin kanssa. Henry on JPL/NASA:n avaruusohjelman pioneeri.

Uusin [vuonna 2018] CMI:n pro­jek­teis­ta on täyspitkä elokuva, [nyt myös saatavissa suomeksi] joka perustuu mainittuun kirjaan. Lukijat ovat kannus­ta­neet meitä tähän monien vuosien ajan. Alun perin minua kauhistutti ottaa itselleni toinen suuri projekti näin pian palkitun Evoluution Akilleen kantapäät ‑dokumentin jälkeen. Minä ja ‘tuo­tan­to­parini’ Murphy Thelen olemme kuitenkin kuukausien ajan mat­kus­ta­neet pitkin ja poikin Yhdysvaltoja sekä ulkomailla haastattelemassa tie­de­mie­hiä, spesialisteja, pastoreita ja erikois­asian­tunti­joita, joilla on jotain yhteyttä ufoilmiöön.

Elokuvassa tulee olemaan täysin uutta sisältöä, joka näyttää, kuinka maallisen ufoliikkeen vaikuttavimmat henkilöt ovat yhä enemmän yhtymässä minun kal­tais­teni kristittyjen tutkijoiden näkemyksiin. Nämä asiantuntijat ovat tulleet siihen johto­pää­tök­seen, että ava­ruus­olen­not eivät ole tulleet kaukaisilta planeetoilta eivätkä ne ole sitä mitä väittävät olevansa. Elokuvan trailerissa5 ufotutkija Norio Hayakawa (joka auttoi pe­rus­ta­maan kaksi isoa ufo­tut­ki­mus­ryh­mää Yhdys­valloissa) sanoo: “Muka kau­kai­sista täh­ti­jär­jes­tel­mis­tä tulevat ava­ruus­olen­not eivät ole mitään sinne päinkään. Ennem­minkin ne ovat petollisia yliluonnollisia olentoja, jotka ovat peräisin toisesta ulottuvuudesta.”

Norio-Hayakawa
UFO-tutkija Norio Hayakawa: “Muka kaukaisista täh­ti­jär­jes­tel­mis­tä tulevat avaruusolennot eivät ole mitään sinne päinkään. Ennemminkin ne ovat petollisia yliluonnollisia olentoja, jotka ovat peräisin toisesta ulottuvuudesta.”

Valheen isä

Jos joku näkee taivaalla jotain, mikä näyttää uhmaavan fysiikan lakeja, ei hän tietenkään voi vetää sitä millään ‘veto­säteellä’ tut­kit­ta­vak­si. Joten miten ilmiön lähde voidaan päätellä? Iso osa vas­tauk­sesta tulee ‘kokijoilta’ eli ihmisiltä, jotka väittävät joko jou­tu­neen­sa ava­ruus­olennon kaappaamaksi tai olleensa yhteydessä ava­ruus­olen­toi­hin.

Lita Cosner, joka on CMI:n Yhdys­valtain osaston vakinainen kirjoittaja, katsoi näiden kokijoiden haastattelut ja sanoi: “Tekee pahaa katsoa ja kuulla heidän tarinansa ja mitä valheita nämä ‘avaruus­olennot’ olivat heille kertoneet.” Nämä ihmiset olivat tajunneet, että heitä oli käytetty hyväksi. Heidän luonaan eivät olleet käyneet korkealle kehittyneet hyväntahtoiset ava­ruus­olennot vaan pahan­tahtoiset henki­olen­not yliluon­nol­li­sesta maailmasta. Tässä on paljon su­la­tel­tavaa, mutta sitä seuraa pian ilo, kun yksi toisensa jälkeen nämä ihmiset todistavat, kuinka he vapautuivat huutamalla avuksi Jeesuksen nimeä ja tulemalla kristityiksi.

alien-autopsy
Gary dokumentaarissa näkyvän väitetyn ‘avaruusolennon ruumiinavauksen’ uudel­leen­lavas­tuk­sen vieressä Roswellin ufomuseossa.

Useimmat ihmiset eivät ole koskaan kuulleet näitä asioita, joten on ehdottoman tärkeää varmistaa, että elokuvaa levitetään mah­dol­li­sim­man laajalti, jotta se voi muuttaa elämiä. Hyvä uutinen on se, että yksi kristillisten elokuvien levittäjistä uskoo projektiin niin paljon, että tätä kirjoi­tet­taessa se on ottanut tehtä­väk­seen saada elokuvan yleiseen teat­teri­levi­tykseen Yhdys­valloissa ja toivottavasti muuallakin maailmassa.

Lopuksi

Raamattu on yksiselitteinen siinä, että vihol­li­semme, Saatana, harjoittaa petosta täysi­päi­väi­sesti. Tämän ilmiön takana olevan totuuden paljastaminen on uskomaton tilaisuus seu­ra­kun­nalle: lähetyskenttä aivan takapihallamme.

Tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät kärsi tervettä oppia vaan omien himojensa mukaan haalivat itselleen opettajia kor­va­syy­hyyn­sä.” (2 Tim. 4:3).
Tämä artikkeli kirjoitettiin elokuvan tuotannon aikana. Se on nyt saatavilla suomeksi Luominen verk­ko­kau­pas­ta.
15591-dvd

Lähdeluettelo ja kommentit

  1. Ks. englanniksi creation.com/evolution-scifi. Palaa tekstiin.
  2. Ohjeita ‘kokijoiden’ kohtaamiseen löydät englanniksi sivulta creation.com/experiencers. Palaa tekstiin.
  3. Ronald D. Story, toimittaja, The Mammoth Encyclopedia of Extraterrestrial Encounters (London: Constable & Robinson, 2002), ss. 739–740. Palaa tekstiin.
  4. Tiede osoittaa meille, että elämää ei voisi syntyä luonnollisilla prosesseilla missään päin maailmankaikkeutta. Katso englanniksi: Probability calculations for the origin of life. Palaa tekstiin.
  5. Vieraile sivustolla AlienIntrusion.com nähdäksesi kaikki trailerit. Palaa tekstiin.