Explore
Also Available in:

Jemné nastavení ´mizerně vytvořeného´ oka je pro barevné vidění nezbytné

eye©istock.com/fanelie rosie

Podle 
Přeložil Pavel Kábrt (kreacionismus.cz)

Evolucionisti, jako Richard Dawkins, dlouho tvrdili, že naše oči mají sítnici ‘obráceně’, čili jasně jde o něco, co by inteligentní projektant nemohl nikdy udělat. Jde o to, že buněčné světločivné receptory jsou umístěny až za nervy, které tak údajně světlu brání v jeho cestě.

Jenže výzkumníci v posledních letech ukázali, že světlo neprochází skrz nervy, ale je ve skutečnosti nálevkovitě vedeno přes Müllerovy gliové buňky.1

Ty se chovají jako optická deska zvyšující ostrost zobrazení. “Sítnice se jeví jako optimální struktura navržená pro zlepšení ostrosti obrazu.”2,3 Navíc pomáhají oddělit tři základní barvy, takže červené a zelené světlo je vedeno na čípky sítnice. Jiným typem receptorů světla jsou tyčinky, dobře umožňující vidění v noci, ale méně účinné jsou pro detekci zeleného a zvláště červeného světla, takže Müllerovy buňky na ně rozptylují modré světlo. 4,5

Velká část tohoto nového výzkumu pochází z Technionu, Izraelského institutu pro technologii, z laboratoře doktora Erez Ribaka, astrofyzika, který od studia hvězd přešel ke studiu očí. Ten nyní prokázal, že Müllerovy buňky musí mít právě tu správnou výšku a šířku, aby správně odfiltrovaly různé barvy: “Pokud je sítnice příliš silná, nebo příliš slabá, je neefektivní.” Toto prokázal vedením světla o různých barvách na sítnice člověka a prasete, a ukázal, jak je světlo řízeno.6 Ribak říká:

incident-light
Červené a zelené světlo jsou nálevkovitě vedeny skrz buňky, zatímco modré světlo je více rozptylováno.
“[S]ítnice oka byla optimalizována tak, aby rozměry a hustoty gliových buněk odpovídaly barvám, na které je oko citlivé (toto je sám o sobě proces optimalizace odpovídající našim potřebám). Tato optimalizace působí, že barevné vidění během dne je intenzivnější, ale noční vidění tím utrpí jen nepatrně. ”6

Mark Hankins, profesor zrakové neurovědy na univerzitě v Oxfordu, ukázal ještě další důvod pro obrácenou sítnici: “odstraňování opotřebených buněčných komponentů a přístup ke zdroji energie molekul citlivých na světlo.” Tyto možnosti poskytuje vrstva za světelnými receptory, která se jmenuje retinální pigmentový epitel (RPE), což tedy znamená, že nervová vedení nemohou být umístěna až za receptory. Pochopitelně, že už dávno kreacionistický oftalmolog dr. George Marshall právě na tuto věc poukazoval na stránkách našeho časopisu.7

Reference

  1. Labin, A.M. and Ribak, E.N., Retinal glial cells enhance human vision acuity, Physical Review Letters 104, 16 April 2010 | doi:10.1103/PhysRevLett.104.158102. Zpět.
  2. New eye discovery demolishes Dawkins, Creation 32(4):10, 2010; creation.com/mueller-v-dawkins. Zpět.
  3. Labin, A.M. et al., Müller cells separate between wavelengths to improve day vision with minimal effect upon night vision, Nature Communications 5(4319), 8 July 2014 | doi:10.1038/ncomms5319. Zpět.
  4. Eyesight: Separating light for better sight, Nature Communications 9 July 2014 (comment on Labin et al., Ref. 3). Zpět.
  5. ‘Bad design’ of eye improves day vision without sacrificing night vision, Creation 37(1):8, 2015. Zpět.
  6. Ribak, E., Look, your eyes are wired backwards: here’s why, theconversation.com, 14 March 2015. Zpět.
  7. Marshall, G. (interviewee), An eye for creation, Creation 18(4):19–21, 1996; creation.com/marshall. Zpět.

Helpful Resources