Explore
Also Available in:

Blommor är fortfarande darwins “avskyvärda mysterium”

Skrivet av David Catchpoole
Översatt av Lasse Hermansson (genesis.nu)

© Tim Newcombeabominable-mystery

År 1879, ungefär tjugo år efter publiceringen av sin berömda Arternas Ursprung, skrev Charles Darwin ett brev till botanikern Dr Joseph Hooker. I synnerhet en mening underströk ett besvärande problem för evolutions-teorin: “Den snabba utvecklingen, så långt vi kan bedöma, av alla högre växter inom den senaste geologiska tiden är ett avskyvärt mysterium.”1 Med “högre växter” hade Darwin i åtanke de växter han såg som de mest “högt utvecklade”, det vill säga angiospermerna – växter med blommor (med frön producerade inuti det kvinnliga reproduktionsorganet). Som BBC Science uttryckte det, “Den berömda naturforskaren hemsöktes av frågan om hur de första blommande växterna utvecklades.”2

Fastän många evolutionära forskare sedan dess har försökt ta itu med denna fråga som “hemsökte” Darwin, kvarstår problemet. “Hundrafyrtio år senare är mysteriet fortfarande olöst”, erkände University of Londons evolutionsbiolog, professor Richard Buggs. “Självklart har vi gjort många framsteg i vår förståelse av evolution och vår kunskap om fossilerna, men det här mysteriet finns fortfarande kvar.”

Så, blommor är fortfarande ett evolutionärt mysterium, trots den enormt ökade kunskapen om fossilregistret.

Professor Buggs säger om fossila register-språnget från gymnospermer (t.ex. granar och tallar): “Varför kan vi inte se mellanformer mellan gymnospermerna - saker som barrträd - och blomväxterna?”

Evolutionärt ”på fel plats”

Buggs hänvisar till “vår kunskap om fossilregistret” men detta måste vara selektiv kunskap. Evolutionister måste ignorera eller försöka bortförklara olika “på -fel-plats” -fossiler av angiosperm från under deras förmodade första uppträdande i Krita-lager. Till exempel fossilt “pollen från Compositae” (prästkragefamiljen), som finns ända nere i Prekambrium, antas av evolutionister omfatta den tid då livet först utvecklades.3,4 Detta skulle innebära att blommande växter föregick de påstådda “mer primitiva” växterna, såsom alger, mossor, ormbunkar och tallar. Inte konstigt att evolutionsteoretiker är “allergiska” mot prekambriskt pollen!5,6

Blommor från början

Bibeln placerar faktiskt ursprunget till alla växter - alger, mossor, ormbunkar, tallar och blommande växter - på dag 3 i skapelseveckan; inte för miljarder år sedan, utan för bara cirka 6 000. Och från Bibeln kan vi dra slutsatsen att “fossilregistret” inte visar ordningen för evolution under långa tidsperioder, utan istället ordningen för begravning under och efter den globala syndafloden på Noas tid, för cirka 4 500 år sedan.

Så för dem som trots evidensen och Bibelns ögonvittnesskildringar, envist vill hålla fast vid evolutionära idéer, kvarstår Darwins “avskyvärda mysterium”. För bibeltroende kristna finns det dock inget mysterium.

Referenser och noter

  1. Cambridge University, Darwin Correspondence Project: Letter to J.D. Hooker 22 Jul 1879, darwinproject.ac.uk. Åter till text.
  2. Briggs, H., New light shed on Charles Darwin’s abominable mystery´, bbc.com, 23 Jan 2021. (Unless otherwise indicated, quotes and other information in our article come from this source.) Åter till text.
  3. Stainforth, R. M. Occurrence of pollen and spores in the Roraima Formation of Venezuela and British Guiana, Nature 210(5033):292–294, 1966. Åter till text.
  4. Bailey, P.B.H., Possible microfossils found in the Roraima Formation in British Guiana, Nature 202(4930):384, 1964. Åter till text.
  5. Silvestru, E. and Wieland, C., Pollen paradox: evolutionists have ´allergic´ reaction to Precambrian pollen—South American fossils more than a billion evolutionary years ´out of date´, Creation 33(3):16–17, 2011; creation.com/pollen-paradox. Åter till text.
  6. Batten, D., Pollen problem, Creation 36(2):56, 2014; creation.com/pollen-problem. Åter till text.

Vidare läsning