Explore
Also Available in:

Cellens komplexitet är ”otrolig”

Artikeln har tidigare varit införd i tidskriften Creation 35(1): 7—11, januari 2013.
Översatt av Lasse Hermansson (Genesis.nu)

©iStockphoto.com/aleksandarvelasevic8503-network

”För att göra en modell av den enklaste mikroben i världen,” sade The Atlantic´s rubrik, ”behöver du 128 datorer.”

I själva verket är det ännu mer dramatiskt än så. Det var en enorm uppgift för forskarna på Stanford University bara ”att delvis simulera” mikroben Mycoplasma genitalium, som ”bara” har 525 gener. Som en av forskarna i teamet, Markus Covert förklarade,”att köra en simulering för en enda cell att dela sig endast en gång, tar ca 10 timmar och genererar en halv gigabyte data. Jag tycker att detta faktum är helt fascinerande, eftersom jag inte vet att någon någonsin har frågat hur mycket data en levande varelse verkligen innehåller. Vi tänker ofta på DNA som ett lagringsmedium, men helt klart är det mer än så.”

Som The Atlantic rapporterade: ”djupet och bredden av cellers komplexitet har visat sig vara nästan otrolig”. Ändå har kritiker av forskarnas simulering klagat på att det bara är en bråkdel av vad som så småningom kommer att krävas för att simuleringen ska kunna anses realistisk.

Och forskarna medger att mer komplexa bakterier, t.ex. E. coli med sina 4 288 gener, ger betydligt större simuleringsutmaningar, eftersom antalet molekylära interaktioner multipliceras enormt mycket.

Observera att forskarna bara gör datorsimuleringar—inte på något sätt kan detta anses vara samma sak som att bygga något verkligt levande som härmar vad den ”enklaste” levande cellen kan göra.

Orden från medforskaren Jayodita Sanghvi är träffande: ”Du förstår inte riktigt hur något fungerar, förrän du kan återskapa det själv.”

  • To model the simplest microbe in the world, you need 128 computers, theatlantic.com, July 2012. (För att göra en modell av den enklaste mikroben i världen, behöver du 128 datorer.)
  • Stanford researchers produce first complete computer model of an organism, news.stanford. edu, 19 July 2012. (Stanford-forskare gör den första kompletta datormodellen för en organism.)
  • In first, software emulates lifespan of entire organism, The New York Times, 20 July 2012. (Till en början emulerar programvara livslängden för hela organismen.)
  • A whole-cell computational model predicts phenotype from genotype, Cell 150:389–401, 2012. (En helcellberäkningsmodell förutsäger fenotypen med utgångspunkt från genotypen.)