Explore
Also Available in:

Dinosauři pojídající trávu

Evoluční problém při „cestování časem“

Napsal
Přeložil Pavel Akrman (Kreacionismus.cz)

Evoluční učebnice již dlouho učí, že podle fosilních důkazů se trávy vyvinuly před asi 55 miliony let, tj. až po vyhynutí dinosaurů (údajně před asi 65 miliony let). Běda každému ilustrátorovi, který by na obrázku nakreslil dinosaury a současně i trávu!

Foto stock.xchngdinosaurus

Jenže nové důkazy zanechávají v učebnicích při evolučním „cestování časem“ dramatický travnatý hlavolam. Vědci objevili zkamenělý dinosauří trus, který obsahuje zbytky nejméně pěti druhů trav.1 To znamená, že tráva nejenže již existovala ve stejné době jako dinosauři, ale (přinejmenším někteří) dinosauři ji také jedli.2 Ale jak mohli jíst něco, co se údajně ještě ani nevyvinulo?

Jak poznamenal jeden z výzkumníků, objev travních fytolitů (mikroskopická křemičitá tělíska nacházející se v rostlinách) v koprolitech dinosaurů (fosilní trus) „byl naprostým šokem“.3,4 Takže nové důkazy vytvářejí silný tlak na dramatickou revizi evoluční teorie ohledně původu trav.

Ve zprávě o novém nálezu upozornil New Scientist na tento dramatický obrat vysvětlením, že ilustrátoři, kteří předtím udělali „chybu“ při kreslení dinosaurů vedle trávy, měli nakonec pravdu:

„Umělecké ztvárnění dinosaurů pasoucích se na travnatých pláních byly považovány za stejně špatné jako zobrazení jejich dovádění s jeskynními lidmi, jenže zkoumání zkamenělého trusu ukázalo, že prehistorická zvířata skutečně jedla trávu.“3
Když se řídíte Biblí, žádný problém při „cestování v čase“ neexistuje.

Jak jsme již mnohokrát zmínili, nesprávná interpretace „fosilního záznamu“ jako evolučního vývoje v průběhu milionů (a miliard) let bude pro evolucionisty vždy zdrojem nových a nových záhad. Ale z biblické perspektivy jsou vrstvy sedimentárních hornin a v nich uložené zkameněliny logickým odkazem na celosvětovou Potopu za Noemových dnů (před asi 4 500 lety) a jejích následků. (Viz rámeček níže: „Dilema“ dinosauřího trusu.)

Je to Bible, která nám představuje řád výskytu organismů na této planetě, nikoli „fosilní záznam“. Tudíž trávy byly stvořeny třetího dne Tvůrčího týdne, a tak ve skutečnosti tu byly dřív než dinosauři, kteří byli stvořeni spolu s ostatními suchozemskými zvířaty a člověkem až v den šestý.

Je proto zcela v pořádku, když ilustrátoři zobrazují trávu, člověka,5 dinosaury a další zvířata spolu s rostlinami, vyskytujícími se na této planetě současně. Když se řídíte Biblí, žádný problém při „cestování v čase“ neexistuje. A dinosauři nejsou „prehistoričtí“, protože tu žili již připočátku písemné historie, která tu je mimochodem od úplného začátku samotného času (Gn 1:1).

foto od Linda Lou Haywood, rocksandminerals.com
koprolity

„Dilema“ dinosauřího trusu

Skutečnost, že zkamenělý dinosauří trus vůbec najdeme, hovoří o rychlém pohřbení v prostředí bez kyslíku – protože jak jinak by se mohl trus takto zachovat?

A takové koprolity se nalézají po celém světě – což je v souladu s globální Potopou katastrofálních rozměrů (Genesis 6–9). Z Bible tedy žádné „dilema“ nevyplývá.

Zveřejněno na domovské stránce: 24. března 2008

Odkazy a poznámky

  1. Prasad, V., Strömberg, C., Alimohammadian, H., and Sahni, A., Dinosaur coprolites and the early evolution of grasses and grazers, Science 310(5751):1177–1180, 18 November 2005. Zpět k textu.
  2. Piperno, D., and Sues, H.-D., Dinosaurs dined on grass, Science 310(5751):1126–1128, 18 November 2005; perspective on ref. 1. Zpět k textu.
  3. Hecht, J., Dino droppings reveal prehistoric taste for grass, New Scientist 188(2527):7, 2005. Zpět k textu.
  4. Podle výzkumníků byly kulovité koprolity (zkamenělé výkaly/trus), které měřily v průměru až 10 cm, pravděpodobně zanechány titanosaury, nejběžnějším typem dinosaurů zastoupeným ve vrstvě hornin obsahující koprolity. Perkins, S., Ancient grazers: find adds grass to dinosaur menu, Science News Online, 2 May 2005. Zpět k textu.
  5. Evoluční učení přivedlo mnohé (dokonce i mnohé křesťany) k přijetí existence evolučně primitivního stereotypu „jeskynního člověka“ z doby kamenné, který (vlastně který?) předcházel „evoluci“ zemědělství, zpracování kovů atd. Ale z Bible je zcela jasné, že člověk pečoval o ovocné stromy (Genesis 2:15), pěstoval polní plodiny (Genesis 3:17, 4:2–3) a koval kovové nástroje (Genesis 4:22) již od začátku. Bible také uvádí, že později skutečně existovali lidé (nikoli evoluční „jeskynní lidé“), kteří obývali jeskyně, např. Lot a jeho dcery (Genesis 19:30), králové za Jozuových dnů (Jozue 10:16, 22–23), Samson (Soudci 15:7–8), David (1. Samuelova 22:1) a Eliáš (1. Královská 19:9). Zpět k textu.

Další čtení