Explore
Also Available in:

„De ce doar criticați evoluția?”

de Jonathan Sarfati
tradus de Cristian Monea (Centrul De Studii Facerea Lumii)

123rf.combashing-evolution

Întrebarea din titlu o primim ocazional. Răspunzând la această întrebare, ajungem la esența a ceea ce facem—de ce există CMI (Creation Ministries International)?

Întrebarea principală

Mai întâi, trebuie să remarcăm că întrebarea este ‚prioritară’, deoarece face o afirmație implicită: întregul CMI critică evoluția. Cu toate acestea, Declarația de Credință a CMI prevede explicit aceste „Priorități”:

  1. Aspectele științifice ale creației sunt importante, dar sunt de importanță secundară pentru proclamarea Evangheliei lui Iisus Hristos ca Stăpânitor, Creator, Mântuitor și Judecător.
  2. Dogmele Creatorului și Creației nu pot fi, în cele din urmă, separate de Evanghelia lui Iisus Hristos.

Deci, suntem o organizație concentrată, dar nu așa cum mulți cred!1

Dubla abordare biblică

Acum că am declarat misiunea noastră, cum ar trebui să o abordăm? Urmărind Scriptura, forța CMI este dublă: atât polii pozitivi, cât și cei negativi ai aceluiași lucru: dăm motive pentru a crede în creația biblică și motive pentru a nu crede în evoluție. Pentru partea pozitivă, iată câteva dintre motivele biblice:

  • Însuși Iisus a spus că „cea dintâi și cea mai mare poruncă” este: „Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău” (Matei 22:34–38). Rețineți că El nu se așteaptă ca să-și verifice creștinii creierul la ușa bisericii! De asemenea, în Biblie, ‚inima’, în majoritatea cazurilor, a însemnat ceea ce numim ‚mintea’, de exemplu, „cugetul inimii” (Facerea 8:21), „gândurile inimii” (Psalmi33:11)
  • Apostolul Petru a poruncit creștinilor: „Ci pe Domnul, pe Hristos, să-L sfințiți în inimile voastre și să fiți gata totdeauna să răspundeți oricui vă cere socoteală despre nădejdea voastră, dar cu blândețe și cu frică, având cuget curat” (1 Petru 3:15). Deci, trebuie să răspundem oricui despre credința noastră.
  • Epistola inspirată a lui Iuda a spus: „simțit-am nevoie să vă scriu și să vă îndemn ca să luptați pentru credința dată sfinților”. (Iuda 3).

Avem, de asemenea, sfaturi pentru partea negativă:

  • Apostolul Pavel a spus: „Și toată trufia care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu și tot gândul îl robim, spre ascultarea lui Hristos,” (2 Corinteni 10:5).

Acum este destul de șocant pentru unii când citesc acest verset pentru prima oară. Ei bine, nu spune „robiți oamenii”, ci doar „robiți gândul”, dar chiar și așa! Totuși, acest lucru l-au făcut frecvent profeții, apostolii și însuși Iisus. Adesea, indiferent de cel mai puternic sistem de convingeri rivale care ar fi atacat, credințele sunt fundamentul lumii sau al filozofiei vieții.

Profeții și argumentele negative

După ieșirea israeliților din Egipt, principala opoziție față de închinarea la adevăratul Dumnezeu a fost idolatria. În primul rând, mulți au păstrat închinarea idolilor din țara de unde au fugit și, mai târziu, au copiat religia canaanită de a se închina multor zei, inclusiv lui Baal.

Într-o dispută celebră, Ilie, precursorul slujirii profetice, a arătat minciunile absurde ale închinării la Baal (1 Regi 18:16–40). Chiar a batjocorit absurditatea lor de a se închina unui zeu natural cu limitări obișnuite, cum ar fi nevoia de a dormi, de a nu putea auzi rugăciuni, de a nu putea fi în două locuri deodată și chiar care trebuia să țină seama de chemarea naturii. Acesta a fost un contrast cu adevăratul Dumnezeu care a făcut totul și nu putea fi limitat de nimic pe care l-a creat—focul lui a consumat chiar și cantități mari de apă. Acesta este un exemplu în care vedem atât aspectele negative și pozitive ale argumentelor lui Ilie.

Nu ni se spune despre niciun lider religios care l-a mustrat pe Ilie pentru argumentele negative, în acest fel: „Doar prezentați un caz pozitiv pentru închinarea la YHWH; nu bate închinarea lui Baal. Nu susțineți că Baalismul este o teorie în criză; există dovezi pentru ea—multe.” Nu, în mod clar Dumnezeu a binecuvântat abordarea lui Ilie, deoarece, presupun, idolatria falsă a rătăcit oamenii și i-a condus direct în iad. Drept răsplată, atât Ilie, cât și Enoh, au fost singurii doi oameni pe care îi cunoaștem, care au fost ridicați la cer fără să moară.

Mai târziu, Isaia a contrastat adevăratul Dumnezeu cu idolii Isaia 40–45, din nou cu abordarea dublă. Pentru că pozitivul, adevăratul Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul, este Primul și Ultimul, deci nu este limitat de timp. Aceasta înseamnă că El deține trecutul și viitorul, astfel încât să poată spune ce urmează să vină (44:7).

Este remarcabil faptul că Iisus face o afirmație față de dumnezeire, declarând: „De acum vă spun vouă, înainte de a fi aceasta, ca să credeți, când se va îndeplini, că Eu sunt.” (Ioan 13:19). Pentru a clarifica, Iisus folosește exact același limbaj pe care YHWH l-a revelat în Isaia 43:10, așa cum a fost tradusă în Septuaginta:

Hina … pisteusete … hoti ego eimi (Isaia 43:10)

Hina pisteusete … hoti ego eimi (Ioan 13:19)

„Ca să credeți … că Eu sunt”.2

Nu este niciun accident că vrăjmașii Lui voiau să-L ucidă „pentru hulă și pentru că Tu, om fiind, Te faci pe Tine Dumnezeu” (Ioan 10:33). Iisus nu i-a corectat niciodată referitor la modul în care au înțeles afirmațiile Sale și, după cum vedem mai sus, trei capitole mai târziu, El le-a făcut mai clare.

Dar, cu ajutorul acestor dovezi pozitive puternice, Isaia a folosit argumente negative împotriva închinării la idoli. Unul dintre cele mai multe sugestive este despre cum un om plantează un cedru și arde jumătate pentru a se încălzi și găti, în timp ce folosește restul ca idol și i se roagă pentru eliberare (Isaia 44:14–20). Isaia condamnă orbirea și ignoranța unor astfel de credințe—„o inimă înșelată l-a rătăcit”.

Concluzie

Profeții au folosit atât argumente pozitive pentru adevăratul Dumnezeu, cât și argumente negative împotriva celui mai important sistem de convingeri false. În ziua de azi, sistemul de credințe false este o evoluție goală, învățând că oamenii nu sunt făcuți după chipul lui Dumnezeu, ci sunt materie rearanjată. Este o credință anti-Dumnezeu și fundația pentru ateism. Precedentul biblic cere în mod clar atât argumente pozitive pentru creație, cât și argumente negative împotriva evoluției.

Referințe și note

  1. Hughes, E., Is CMI only focused on one thing? Yep, and it’s Jesus Christ! Februarie 2017; creation.com/focused-one-thing. Înapoi la text.
  2. James White, The Forgotten Trinity, ch. 6, Bethany House Publishers, 1998. Înapoi la text.