Explore
Also Available in:

Dobre vijesti!

Kao Božja stvorenja, On nas posjeduje i postavio je savršeno moralno mjerilo za nas—i mi smo odgovorni Njemu o tome kako živimo (Poslanica Hebrejima 9:27). Biblija nam kaže da smo se mi svi, kao Adam i Eva (prvi muškarac i žena), okrenuli od Božjih putova; mi smo krenuli svojim vlastitim putom, živeći život kao da smo mi Bog—na dužnosti. Ova pobuna, odbacivanjem Božje vladavine za nas, jeste ono što Biblija naziva “grijeh” i svi smo mi zgriješili (Poslanica Rimljanima 3:23).

Biblija kaže da će nas Bog držati odgovornima za naš grijeh. Kao i Adam, prvi čovjek kojeg je Bog stvorio, mi svi zaslužujemo Božju osudu za naš grijeh. Kao potomci Adama, mi svi trpimo fizičku smrt na kraju ovozemaljskoga života. Biblija naziva ovu smrt (ishod Božjega prokletstva—Knjiga Postanka 3:19) “zadnji neprijatelj” (1. Poslanica Korinćanima 15:26). Smrt nije imala mjesta u izvornome savršenom Stvorenju. Ona se dogodila zbog Adamova grijeha, kad je on, svojim djelovanjima, rekao Bogu da On nije potreban—Adam će biti svoj vlastiti bog. Međutim, svaki od nas potvrdio je Adamovo djelovanje, u pojedinačnome odbacivanju Božje vladavine za nas (Poslanica Rimljanima 5:12).

Biblija nam također govori kako će nas Bog, u budućnosti, suditi za naš grijeh. Njegov će Sud ishoditi u strašnim posljedicama (Poslanica Rimljanima 2:5–11). Bog je savršeno pravedan, što znači kako će On uvijek djelovati pravedno prema moralu / zakonskim načelima koje je On ustrojio, dakle On mora kazniti kršenja Svoga Zakona. Budući naše mane vrijeđaju Njegovu savršenost, beskonačnu svetost, kazna također mora biti beskonačna. Zato jer smo mi konačni, slijedi da kazna mora imati beskonačno trajanje (Evanđelje po Mateju 25:46). Nadalje, mi ne možemo zaslužiti Božje pomilovanje ili oprost ikojim djelima koje činimo, jer sve što možemo činiti ne može poništiti grijeh što smo napravili (Poslanica Rimljanima 3:23.24; Efežanima 2:8.9). Čineći dobre stvari pokušavajući da one prevagnu one loše jeste kao nanošenje svježe boje na suhu trulež na deblu—suha trulež i dalje ostaje.

Božji naum iskupljenja

Bog je osigurao način izbjegavanja od prokletstva smrti i Suda koji će doći. Ili moramo trpjeti našu kaznu, ili pak Zamjenik mora to podnijeti na našem mjestu (Knjiga proroka Izaije 53). Zamjenik mora biti u potpunosti čovjek za nadomjestak za ljudstvo (Poslanica Hebrejima 2:14), mora biti savršeno bezgrješan tako da On ne bi morao okajavati Svoje vlastite grijehe (Poslanica Hebrejima 7:27), i mora biti u potpunosti Božanski kako bi podnio Božji beskonačan gnjev (Knjiga proroka Izaije 53:10). Biti posrednikom između Boga i Čovjeka, Isus mora biti oboje—‘Jer postoji jedan Bog i jedan posrednik između Boga i ljudi, čovjek Krist Isus’ (1. Timoteju poslanica 2:5).

Biblija kaže: “Jer Bog je tako ljubio svijet da je On dao Svoga jedinorođenoga Sina, tako da svatko tko vjeruje u Njega neće poginuti, nego ima vječan život.” (Evanđelje po Ivanu 3:16). Isus Krist ušao je u svijet kako bi On na Sebe preuzeo prokletstvo i smrtnu kaznu za naše grijehe. Kao Bog u tijelu (Poslanica Kološanima 2:9), Bog-čovjek Isus živio je bezgrješan život (Poslanica Hebrejima 4:15) i dragovoljno je dao Sebe kako bi pretrpio smrt za nas, na našem mjestu (Poslanica Rimljanima 5:8; 1. Petrova poslanica 3:18). On je uzeo na Sebe kaznu koju smo mi zaslužili za naše grijehe. Budući je On bio Bog (kao i čovjek), Njegov život bio je zadovoljavajuća vrijednost za plaćanje za sve grijehe ikojega broja ljudi. I On je uskrsnuo od mrtvih, dokazujući da je On platio cijenu i porazio Smrt. Isusova smrt i Uskrsnuće potvrđene su povijesne činjenice—mnogi su pokušavali objasniti te događaje ali su umjesto toga bili preobraćeni.

Besplatan dar? Je li išta uistinu besplatno?

Bog nudi ovaj besplatan dar spasenja svima koji ga žele primiti. On poziva sve da se odvrate od svojih grješnih putova i pouzdaju se u ono što je Krist učinio za nas. Mi ne možemo ništa učiniti kako bismo uklonili svoju krivnju pred Bogom (Poslanica Rimljanima 3:23). Činidba dobrih stvari ne uklanja naš grijeh, i budući smo svi mi grješnici, mi ne možemo učiniti ništa da to uklonimo; samo po Božjem milosrđu možemo biti spašeni kroz ono što je On učinio—to je dar (Poslanica Efežanima 2:8.9). Oni koji pokušavaju zaslužiti svoje vlastito spasenje odvojeno od Božje milosti (nezasluženu naklonost) propast će (Poslanica Rimljanima 9:32).

Alternativa?

U drugu ruku, tko god prezrivo odbije Božju ponudu trpjet će Njegov gnjev kad se dogodi Sud, o čemu Biblija jasno opetovano upozorava. Ovo je zastrašujuća izvjesnost (2. Poslanica Solunjanima 1:7–9). Isus je puno govorio o ovome, upozoravajući ljude o opasnosti s kojom su suočeni. Biblijska knjiga Otkrivenja koristi grafičku sliku za opisivanje strašne budućnosti onih koji odbacuju Božje milosrđe sad—vječna odvojenost od Boga, Izvora svega što je dobro.

Neki se možda bune da je takva rečenica pretjerana. Međutim, Bog daje buntovnoj žudnji njihova srca ovo: bivanje slobodnima od Božje vladavine nad njima zauvijek. Problem bivanja slobodnim od Božje vladavine baštini i bivanje odvojenim od Boga koji je Izvor svega što je dobro (Knjiga Postanka 1:31; 1. Ivanova poslanica 1:5–10).

Ako razumijete da ste nedostojan grješnik, koji zaslužuje Božju osudu te da ste u potrebi za Njegovim oproštenjem, onda Biblija kaže da morate imati ‘pokajanje prema Bogu i vjeru prema našem Gospodinu Isusu Kristu’ (Djela apostolska 20:21). Pokajanje znači potpuna promjena uma—da se slažete s Bogom o svome grijehu i o onome Tko Isus jeste i što je učinio za vas, i sad želite živjeti život ugodan Njemu. Vjera u Isusa Krista znači prihvaćanje Tko On jeste, ‘Sin živoga Boga’, da je ‘Krist umro za bezbožnike’ te da je On porazio Smrt za vas u Svome uskrsnuću (1. Poslanica Korinćanima 15:21.22). Morate vjerovati da je On kadar iskupiti vas, i staviti svoje pouzdanje jedino u Krista kako biste imali ispravan odnos s Bogom.

Što sad?

Ako želite biti spašeni, onda se okrenite Kristu sad. Priznajte Mu da ste krivi, bespomoćan grješnik, te Ga molite da vas spasi i bude Gospodin vašega života, i pomogne vam ostaviti iza sebe grješne putove i živjeti za Njega. Biblija kaže: “Ako priznate svojim ustima Isusa Gospodinom, i vjerujete u svome srcu da Ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćete spašeni” (Poslanica Rimljanima 10:9). (Promotrite kako ovo obećanje od Boga ne ovisi o vašim osjećajima, koji dolaze i odlaze; mi se jednostavno možemo pouzdati u Boga za ono što je On obećao. Ono što Bog kaže On će i učiniti, On će učiniti.) Ako ste molili na ovaj način, onda ćete naći neke kršćane koji poštuju Bibliju, Riječ Božju, kao autoritativnu u svemu o čemu govori—takvi kršćani bit će gorljivi uvijek za proučavanje Božjih učenja, primjenjujući ih na svoje živote. Zamolite ih neka vam pomognu dok učite živjeti onako kako Bog želi da živite.

Helpful Resources