Explore

Hayatın Kökeni

Evrim’in Aşil Topuğu 3

Türkçe dublaj

Doktora sahibi on beş bilim insanı, seküler kültürde yaygın olan evrimsel natüralizm inanç sistemine karşı gelen son derece ikna edici kanıtlar sunmuştur.