Explore
Also Available in:

Ett rent problem för Saturnus

Skrivet av
översatt av Lasse Hermansson (Genesis.nu)

Artikeln har tidigare varit publicerad i Creation 39(2):56, april 2017.
Saturn

Vad består Saturnus spektakulära ringar av? Det har varit ett stort mysterium för forskare sedan Christian Huygens år 1655 först föreslog att Saturnus hade ringar. Det löstes av den store kreationistiske fysikern James Clerk Maxwell1 år 1859. Saturnus ringar kunde inte vara fasta, eftersom de i så fall skulle vara instabila. De består av självständigt kretsande partiklar.

Men det finns fortfarande enorma olösta problem för evolutionister. Varför består Saturnus ringar mest av fruset vatten, medan de mindre massiva ringarna runt Neptunus och Uranus har mer sten i sig? Nuvarande evolutionära teorier om ringformation, innebär oftast att man förmodar att passerande föremål fångas in och pulvriserades av stora planeters gravitationskrafter. De kämpar för att ge tillfredsställande förklaringar.2,3

Så det är inte förvånande att Ryuki Hyodo vid Kobe universitet har sagt: ”Ursprunget till Saturnus’ ringar förblir svårt att få en tillfredsställande förklaring till.”2

Bortsett från svårigheten att förklara hur de isiga ringarna bildades är ett av problemen ”tidsfrågan”,2 dvs. för den evolutionära tidslinjen. Det beror på att vattnet i Saturnus ringar är för rent för att vara miljardtals år gammalt som man påstår—interplanetärt damm borde ha förorenat det, om det verkligen var så gammalt.

Som Matthew Tiscareno vid SETI-institutet i Mountain View i Kalifornien observerade om Saturnus isringar: ”Även om man skulle kunna förstå hur det har kunnat hamna där, hur har det kunnat finnas kvar där i fyra miljarder år och fortfarande se nytt ut?”2

Faktum är att man kan säga att Han, vars händers verk pryder himlen, gjorde det på ett sådant sätt för att omintetgöra naturalistiska försök att förklara vårt solsystem och universum som breder ut sig där bortanför. Bevisen från NASA-sonder och andra studier av Saturnus och dess ringar och månar pekar nu överväldigande på en ”ung” Saturnus.4 Detta ligger helt i linje med Bibelns berättelse om att vårt universum har skapats för bara tusentals år sedan, inte miljarder. Psalmisten uttryckte det verkligen väl: ”Himlarna vittnar om Guds härlighet, och himlavalvet förkunnar hans händers verk.” (Psaltaren 19:2)

Noter

  1. Doyle, S., Einstein’s Heroes—biblical creationists, Creation 36(1):54 – 55, 2014; creation.com/einsteins-heroes. Åter till text.
  2. Benson, E., Saturn’s rings may be from the whirl of a passing icy rock, newscientist.com 16 September 2016. Åter till text.
  3. Hyodo, R. and 3 others, Ring formation around giant planets by tidal disruption of a single passing large Kuiper Belt object, Icarus, online 29 September 2016 | doi:10.1016/j.icarus.2016.09.012. Åter till text.
  4. Coppedge, D., Young Saturn, Creation 33(3):44 – 46, 2011; creation.com/young-saturn. Åter till text.