Explore
Also Available in:

Evolucijski zastoj

Dvosmislen govor i propaganda

napisao
preveo Mladen Čirjak

Fotografija od Joachim SchevenPrawn
Živuća vrsta kozice/škampa, rod Penaeus

Izraz ‘dvosmislen-govor’ često je podrugljivo korišten za političare, novinare i glasnogovornike velikih korporacija. Ljudi su odgovorni za dvosmislen govor onda kada koriste jezik kojem je namjera izvrtanje ili prikrivanje činjenica.

Dva novija znanstvena izvještaja sadrže izjave koje odgovaraju ovoj definiciji, bez obzira što autori vjerojatno nisu imali skrivene motive (o tome kasnije). U drugim slučajevima, neki evolucionisti svjesno koriste dvosmislen govor kako bi potkopali biblijsku istinu, te poduprli popularno vjerovanje u evolucijski svjetonazor.

Prvi izvještaj odnosi se na otkriće dobro očuvanog raka ljuskara1 u Hertfordshire-u, UK.2 Iznimna fosilizacija mekanih dijelova njegove anatomije – koja čak omogućuje određivanje njegova spola – omogućila je znanstvenicima da ga svrstaju u porodicu živućih rakova.3

Usprkos njegovoj krajnjoj sličnosti s njegovim živućim rođacima, autori pišu: Njegova morfološka sličnost sadašnjim myodokopidima … pokazuje unutar skupine evolucijski zastoj tijekom više od 425 milijuna godina i odjekuje niskim stopama promjena koje su poznate kod ostalih rakova" [naglasak dodan].4 Prema bilo kojoj definiciji, evolucija uključuje promjene oblika ili funkcije, no zastoj znači da, u suštini, nema promjene. Prema tome, 'evolucijski zastoj', u najboljem slučaju, je potpuno bez smisla.

Drugi primjer vezan je za rezultate opsežne studije četiriju gena kod 30 vrsta mrava vojnika, zajedno s podatcima dobivenim od fosila i morfologije mrava. Anatomija i ponašanje mravlje vrste bilo je toliko slično da je američki znanstvenik zaključio kako svi mravi dolaze iz jednog izvora.

Prije ovoga, znanstvenici su smatrali da su se mravi razvili više puta i na različitim kontinentima. U vjerovanju da je predak mrava vojnika živio prije približno 100 milijuna godina, autor je čak u naslov svog rada uključio izraz 'evolucijski zastoj'!5 [naglasak dodan]

No zaista, sve što ovo pokazuje je to da su mravi vojnici uvijek bili mravi vojnici! Komentirajući ovo istraživanje, jedan autor ovo iskazuje još izravnije: 'Nasuprot ovako dugotrajnom evolucijskom izostanku promjena ponašanja leži samo šačica vrsta…' [naglasak dodan].6

U oba slučaja autori opažaju izostanak evolucije (promjene) između fosila i živućih oblika tijekom navodnih vremenskih raspona koji se mjere milijunima godina, zatim to radosno pripisuju evoluciji; oxymoron7 ako je neki ikada postojao!

Fotografija od Joachim Scheven4739prawnfossil
Fosil kozice/škampa, star navodno 150 milijuna godina, rod Antrimpos.

Teorija koja bi trebala objašnjavati čak i kontradiktorna opažanja – u ovom slučaju promjenu i izostanak promjene kod fosila – u stvarnosti, ne objašnjava ništa. Ovakav način razmišljanja postao je uobičajen kod ljudi koji nagađaju o evolucijskom porijeklu.8

Znanstvenici, kao i laici, uglavnom nisu svjesni načina na koji osobni sustav vjerovanja utječe na njihov pogled na svijet. Iz tog je razloga važno naglašavati gledanje kroz ''ispravne leće'' kada se govori o porijeklu vrsta.9 To je posebice slučaj kada nam velik dio novih informacija koje učimo dolazi od osoba i organizacija koje su pristrane protiv biblijskog svjetonazora.

Evolucijska propaganda

U prethodnim primjerima, nije vjerojatno da su autori svjesni bilo kakve kontradikcije u njihovu korištenju riječi, te tako nisu pokušali prevariti čitatelja – oni su jednostavno bili konzistentni s obzirom na njihov svjetonazor.10

Oni bi vjerojatno tvrdili da je brzina promjene kod tih stvorenja bila toliko malena da je neprimjetna, no da postoji stalna interakcija između organizama i njihove okoline.

Usprkos tome, evolucijski spin nedvojbeno zavarava mnoge čitatelje (iako nenamjerno) i navodi da misle kako je zastoj (izostanak promjene) dokaz evolucije (promjene)!

Ponekad se takvo 'nejasno (fuzzy) razmišljanje' namjerno koristi kako bi se evolucijska paradigma zaštitila od pobližeg ispitivanja, te je to tada nesumnjiva propaganda. Riskirajući da zvučim poput 'teoretičara zavjere', tvrdim da pojedinci svjesno zlorabe svoj utjecaj u edukaciji i medijima u svrhu ostvarivanja svojih humanističkih ciljeva.

Ovdje evolucijski dvosmisleni govornici pokazuju svoje pravo lice! Kršćani koji prihvaćaju povijesno Stvaranje često su jako dobro upoznati s načinom na koji evolucionisti koriste dvosmislene fraze i ekvivokacije (često namjerna, uporaba jezika koji može imati alternativne interpretacije). Oni to čine kako bi nametnuli naturalističke poglede na često nekritičnu javnost koja to ne očekuje.11

Ulogu medija u pomaganju i poticanju onih s humanističkim ciljevima ne treba podcjenjivati. Zaista, u kontekstu evolucijskog izvješćivanja, mase su često pogrešno informirane pod krinkom zabave i potrage za istinom. Cilj toga je jednostavno podučavanje drugačije povijesti porijekla od one koji daje Stvoritelj u Postanku.

Zapravo, dobro poznat evolucionist Richard Lewontin, uvjeren kako cilj opravdava sredstvo, jednom je prilikom priznao, 'Znanstvenici, kao i drugi, ponekad namjerno iznose neistine, jer vjeruju da malene laži mogu služiti velikim istinama.'12 Međutim, nešto je ili istinito – tj. stvarna, dokazana činjenica – ili lažno. Takozvani 'stupnjevi istine' jednostavno ne postoje.

Dok grešna ljudska bića mogu pokušavati relativizirati istinu (kako bi izbjegli odgovornost pred Stvoriteljem), Biblija svjedoči o sebi da je u potpunosti istinita: 'Tvoja riječ je istinita od početka…' (Psalm 119:160).

Kršćani koji padaju u iskušenje kompromitiranja Božje savršene riječi 'malenim lažima' ljudske mudrosti trebaju biti na oprezu!

Lewontin-ovo priznanje objašnjava zašto danas mnogi popularizatori evolucijske znanosti toleriraju 'dokaze' koji su zastarjeli, netočni ili čak falsificirani. Usprkos činjenici da su mnogi među najpoznatijim primjerima evolucionista u potpunosti opovrgnuti13 (često od strane kolega evolucionista), neki izgleda nisu voljni odustati! Primjerice, slavni evolucionist Simon Conway Morris14 nedavno je napisao slijedeće, šest godina nakon što je razotkriven pun opseg Haeckel-ovih falsificiranih prikaza embrija:15 '… naš riblji predak je očito utisnut u naša tijela. Ne samo da imamo kičmu sačinjenu od kralježaka, također posjedujemo i začetak škrga koji se javlja rano u razvoju embrija u vidu plitkih nabora na vratu…' [naglasak dodan].16

Ovaj tip očite laži nema opravdanja, no nažalost mnogi ljudi koji ovoga nisu svjesni usvajaju takve izjave kao znanstvene istine.

Zaključak

Sve dok evolucija bude prevladavajuća paradigma povijesti Zemlje, moramo imati na umu da će podučavanje porijekla sadržavati propagandu. Jedan je edukator nedavno priznao: 'I ja koristim to povjerenje kako bi im učinkoviti isprao mozgove… naše metode poučavanja su primarno propagandne. Pozivamo se – bez demonstracije – na dokaze koji podupiru naše stavove. Uvodimo jedino argumente i dokaze koji podupiru trenutno prihvaćene teorije, te izostavljamo ili uljepšavamo negirajuće dokaze.'17

Kršćani trebaju objave ljudi podvrgavati svjetlu Božje, savršene riječi. Židovi u Barei su pohvaljeni zbog njihova pošten pristup učenjima Pavla i Silasa jer su 'dan za danom revno proučavali Sveto pismo da provjere ima li Pavao pravo.' (Djela 17:11). Isti tako, kršćani se podsjeća: 'sve provjeravajte i prihvatite što je dobro' (Prva poslanica Solunjanima 5:21).

Ako se to odnosi na propovijedanje Božje riječi, koliko tada trebamo opreznije preispitivati tvrdnje ljudi, koji nisu nepogrešivi, te su grešni u srcu?

Preporučene bilješke

 1. Ljuskari uključuju rakove, jastoge i školjke. Vidi: Weston, P., Creation’s crustaceans, Creation 23(3):10–15, 2001. Ostrakodi posjeduju dvije bravom povezane ljušture i veoma su uobičajeni. Natrag na tekst.
 2. Siveter, D.J. et al., An Ostracode crustacean with soft parts from the Lower Silurian, Science 302:1749–1751, 5 December 2003. Natrag na tekst.
 3. Ref. 2. Stvorenje je nazvano Colymbosathon ecplecticos te je svrstano u postojeću porodicu Cylindroleberididae. Natrag na tekst.
 4. Ref. 2, p. 1751. Studija izjavljuje: 'jedina primjetna razlika mekog dijela s obzirom na živuće cylindroleberididae je očit nedostatak čekinjastog češlja na petom ekstremitetu.’ Natrag na tekst.
 5. Brady, S.G., Evolution of the army ant syndrome: The origin and long-term evolutionary stasis of a complex of behavioral and reproductive adaptations,Proceedings of the National Academy of Sciences 100(11):6575–6579, 2003. Natrag na tekst.
 6. O’Grady, M., Ancient ant, BBC Wildlife 21(10):25, 2003. Natrag na tekst.
 7. Oksimoron je jezični oblik koji ujedinjuje dva uzajamno suprotna pojma; npr. 'okrutna ljubaznost', 'zaglušujuća tišina'. Natrag na tekst.
 8. Takvu se osobu može opisati kao a ‘double-thinker’; tj. osoba koja je u stanju zauzimati suprotne stavove bez da uviđa da oni nisu u harmoniji. Natrag na tekst.
 9. Kada je riječ o porijeklu (stvaranju ili evoluciji) stvarni podatci u sadašnjem svijetu moraju se tumačiti unutar okvira uvjerenja o povijesti. Posljedično, praktična znanost uključuje testiranje teorija eksperimentima i čineći opažanja u sadašnjosti. Natrag na tekst.
 10. To je, naravno, rezultat samoobmane - vidi Poslanica Rimljanima 1:18–32, Psalm 14:1. Natrag na tekst.
 11. Bell, P.B., The portrayal of creationists by their evolutionist detractors, Journal of Creation 16(2):46–53, 2002. Natrag na tekst.
 12. Lewontin, R., The Inferiority Complex, New York Review of Books, p. 13, 22 October 1981. Natrag na tekst.
 13. Sarfati, J., Appendix 1: Common arguments for evolution which have been refuted, in Refuting Evolution 2, Master Books, Arkansas, USA, pp. 199–209, 2002. Natrag na tekst.
 14. Professor, Department of Earth Science, University of Cambridge, UK. Return to text Natrag na tekst.
 15. Grigg, R., Fraud rediscovered, Creation 20(2):49–51, 1998. Ljudi ne posjeduju nabore škrga u niti jednom embriološkom stupnju razvoja. Natrag na tekst.
 16. Conway Morris, S., Once we were worms, New Scientist 179(2406):34–37, 2 August 2003. Natrag na tekst.
 17. Singham, M., Teaching and Propaganda, Physics Today 53:54, June, 2000. Natrag na tekst.

Helpful Resources