Explore
Evolution: Good science? Exposing the idealogical nature of Darwin&lrsquo;s theoryКликнете на картинката на корицата,
за да oтворите книгата в PDF формат


Еволюцията – наука или идеология?

от Доминик Стейтъм
превод от Триф Трифонов

Съдържание

Предговор 4PDF icon

Предговор на автора 5–6PDF icon

Съдържание 7PDF icon

Увод 8–9PDF icon

Част 1. Основни принципи 10

Глава 1. Какво представлява Дарвиновата теория за еволюцията? 11–15PDF icon

Част 2. Доказателства, представени в подкрепа на еволюцията и отговорът на креациониста 16

Глава 2. Вкаменелостите 17–53PDF icon

Глава 3. „Днес може да се наблюдава” 54–76PDF icon

Глава 4. Хомология 77–87PDF icon

Глава 5. Закърнели органи и ембриология 88–101PDF icon

Глава 6. Биогеография 102–120PDF icon

Глава 7. „Записано е в ДНК” 121–127PDF icon

Част 3. Контрааргумент в подкрепа на специалното сътворение 128

Глава 8. Доказателства за дизайн в природата 129–139PDF icon

Част 4. Наука или идеология? 140

Глава 9. Необходима ли е вярата в еволюцията за научния прогрес? 141–145PDF icon

Глава 10. Защо много учени се съгласяват с теорията за еволюцията? 146–152PDF icon

Глава 11. Съвместима ли е теорията за еволюцията с християнството? 153–162PDF icon

Речник на непознатите думи 163–166PDF icon

Translation provided by Biblical Creation Society www.biblicalcreation.org.uk.