Evolution: Good science? Exposing the idealogical nature of Darwin's theoryКликнете на картинката на корицата,
за да oтворите книгата в PDF формат


Еволюцията – наука или идеология?

от Доминик Стейтъм
превод от Триф Трифонов

Съдържание

Предговор 4 PDF icon

Предговор на автора 5–6 PDF icon

Съдържание 7 PDF icon

Увод 8–9 PDF icon

Част 1. Основни принципи 10

Глава 1. Какво представлява Дарвиновата теория за еволюцията? 11–15 PDF icon

Част 2. Доказателства, представени в подкрепа на еволюцията и отговорът на креациониста 16

Глава 2. Вкаменелостите 17–53 PDF icon

Глава 3. „Днес може да се наблюдава” 54–76 PDF icon

Глава 4. Хомология 77–87 PDF icon

Глава 5. Закърнели органи и ембриология 88–101 PDF icon

Глава 6. Биогеография 102–120 PDF icon

Глава 7. „Записано е в ДНК” 121–127 PDF icon

Част 3. Контрааргумент в подкрепа на специалното сътворение 128

Глава 8. Доказателства за дизайн в природата 129–139 PDF icon

Част 4. Наука или идеология? 140

Глава 9. Необходима ли е вярата в еволюцията за научния прогрес? 141–145 PDF icon

Глава 10. Защо много учени се съгласяват с теорията за еволюцията? 146–152 PDF icon

Глава 11. Съвместима ли е теорията за еволюцията с християнството? 153–162 PDF icon

Речник на непознатите думи 163–166 PDF icon

Translation provided by Biblical Creation Society www.biblicalcreation.org.uk.