Explore
Also Available in:
Evolutie—het ultieme tegengif voor een geestelijk leven

Evolutie—het ultieme tegengif voor een geestelijk leven

Auteur: David Catchpoole
Vertaling: Andreas Boonstra (logos.nl)

Welke wereldfilosofie ontkent het bestaan van een spiritueel (opper)wezen? Niet het hindoeïsme of het boedisme. Niet de islam. Het Christendom en de Joden natuurlijk al helemaal niet. Ook animistische culturen zoals Australische Aboriginals ontkennen het bestaan van een spiritueel wezen niet. Zelfs agnosten laten in ieder geval de deur open voor de mogelijkheid dat er een spiritueel wezen bestaat.

Composition of images: Eye by Georgios M.W., stock.xchng; sunset by Bev Lloyd-Roberts, stock.xchng; cross/people from stockxpert.Images of eye cross etc.

Het antwoord op de vraag welke wereldfilosofie het bestaan van een spiritueel wezen ontkent is: atheïsme. De vraag komt dan boven op welke manier atheïsten verklaren waar mensen en hun ideeën vandaan komen. Door ‘evolutie’ natuurlijk. Terwijl de mens evolueerde ontwikkelde het spirituele besef met de mens mee. Maar er is helemaal geen spiritueel wezen, zo zeggen de atheïsten. Het zijn enkel chemische reacties in het hoofd van gelovige mensen die doet denken dat er een spiritueel wezen bestaat.1

De vraag is, indien een spiritueel wezen niet bestaat, hoe deze ideeën zijn ontwikkeld? Volgens evolutionisten is dat simpel uit te leggen. Het feit dat mensen spiritueel zijn gaan denken moet betekenen dat dit nodig is geweest om te kunnen overleven als soort. Zo geven religies bijvoorbeeld kaders betreffende ‘wetten’ en wat als ‘taboe’ wordt ervaren en wat niet, zeker als het gaat om zaken zoals: moord; ontucht; incest; etc. Op deze wijze heeft religie bijgedragen aan het overleven van individuele personen en groepen binnen de samenleving.

Wetende dat evolutionisten op deze wijze denken, kan men enkel de volgende conclusie trekken: evolutie is het ultieme tegengif voor een gezond geestelijk leven. Verassend is dan zeker dat ik (de auteur) vele christenen ontmoet die zeggen: “Ik geloof in God en evolutie, ik zie geen tegenstrijdigheid”. Echter de Bijbel zegt dat “God geest is” (Johannes 4:24), terwijl evolutie (zoals ik heb begrepen van de meest vooraanstaande evolutionisten) zegt dat er geen geestelijke wezens bestaan, religie is een truck van onze eigen gedachten (volgens evolutionisten).

Mensen die beweren dat er geen tegenstrijdigheden tussen geloven in God en evolutie bestaan weten of niet wat de Bijbel zegt, of weten niet wat de evolutionistische wetenschap leert (of men weet in beide gevallen niet wat er geleerd wordt). Ik zeg altijd tegen mensen die geloven in God en evolutie eens te praten met een ‘echte’ evolutionistische wetenschapper. Will Provine is zo’n wetenschapper (een docent evolutie op het hoogste niveau), professor in biologische studies aan de Cornell University. Will Provine zegt hierover:

“…geloof in moderne evolutie maakt atheïsten van mensen”.2

Neem ook in overweging de woorden van het voormalig hoofd van UNESCO en vooraanstaand evolutionist en bioloog James Huxley (kleinzoon van ‘Darwins bulldog’ Thomas Huxley), Huxley maakt duidelijk dat mensen God hebben uitgevonden, en niet andersom:

“In het evolutionistische denken is geen noodzaak en ruimte voor een bovennatuurlijk wezen. The wereld is niet geschapen, maar ontstaan door evolutie. Dit betreft alle dieren en planten, inclusief de mensheid met hun gedachten, ziel en hun hersenen en lichaam. Zo ook religie”.3

Zo ook religie”. Met andere woorden evolutie laat geen ruimte voor een spiritueel wezen, alleen in onze gedachten.

Realiteit—een goed tegengif tegen evolutie

Als evolutie waar zou zijn, dan moet alles in de wereld om ons heen te verklaren zijn binnen denkpatronen van evolutie. Dat is echter niet het geval. Zo nu en vinden gebeurtenissen plaats die materialistische verklaringen tarten. Deze gebeurtenissen wijzen zo sterk naar een bovennatuurlijk wezen dat zelfs de grootste ‘die hard’ atheïst zich heeft overgegeven aan een geloof in God.

Een voormalig atheïst schrijft hierover het volgende:

“Ik kan doorgaan over dergelijke gebeurtenissen, die steeds meer sinister werden, …geen enkel rationeel persoon die zich in mijn situatie bevond kon in materialistische verklaringen blijven geloven … Ik was getuige van een geestelijke strijd tussen God en satan … nu ik zag dat de slechterikken ook echt bestonden was het voor mij duidelijk dat ik mij zo snel mogelijk moest voegen bij het kamp van de ‘goeden’.4

Inderdaad. Verschillende gebeurtenissen vandaag de dag tarten evolutionistische denkbeelden. Er is geen evolutionaire logica die kan verklaren waarom mensen met een hoog opleidingsniveau een passagiersvliegtuig kapen en in twee gebouwen vliegen. Of waarom mensen bommen om hun lichaam binden om henzelf te vermoorden samen met honderden mensen op een druk marktplein. Er is geen evolutionaire logica in dergelijke verwoestingen. Hoe kunnen deze acties ons helpen genen door te geven en te overleven? Dergelijke acties helpen de evolutionaire ontwikkeling geenszins.

Lezen we de Bijbel dan kunnen wij dergelijke acties wel verklaren. Er is een spirituele/geestelijke macht die boven allen staat, en een duivelse gevallen engel (die oorspronkelijk ‘heel goed’ was geschapen) genaamd de vernietiger. Alle acties van mensen die niet de enige ware schepper God volgen staan in dienst van de vernietiger, of men zich dit realiseert of niet.

Jezus zegt: “Wie niet met mij is, is tegen mij, en wie niet met mij samenbrengt, drijft uiteen” (Lucas 11:23). De vraag is bent u voor HEM of tegen HEM?

Aanhalingen uit de Bijbel: NBG51

Noten

  1. Atheïsten moet erkennen dat ook hun denkbeelden over atheïsme en evolutie producten zijn van chemische reacties in hun hoofd. Jammer genoeg staan atheïsten en evolutionisten hier meestal niet bij stil. Terug naar de tekst.
  2. Provine, W.B., ‘No free will’ in Catching up with the Vision—Essays on the Occasion of the 75th Anniversary of the Founding of the History of Science Society, Margaret W. Rossiter (Ed.), Chicago University Press, Illinois, USA, p. S123, 1999. Terug naar de tekst.
  3. Huxley, J., Essays of a Humanist, Chatto & Windus, London, UK, p. 78, 1964. Terug naar de tekst.
  4. Getuigenis van dr. Carl Wieland nu directeur van Creation Ministries International—Australië, Beyond the Shadows, Creation Book Publishers, 2011, (citaat pagina 34–35). Terug naar de tekst.

Helpful Resources