Explore
Also Available in:

”Fisker, svøm! Fugler, fly!” Dag 5

Russell Grigg

Da sa Gud: La vannet vrimle med et mylder av levende skapninger, og la fugler fly over jorden i himlenes utstrekning. Og Gud skapte de store sjødyrene og alt levende som rører seg, som vrimler i vannet, hvert etter sitt slag, og hver vinget fugl etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Gud velsignet dem og sa: Vær fruktbare og bli mange og fyll vannet i havet, og fuglene bli mange på jorden! Og det ble aften, og det ble morgen, femte dagen(1. Mosebok 1:20–23)

flying bird

Innen skapelsesukens femte dag, var jorden klar for å bære dyreliv. Gud hadde lagd vann, jord, luft, og planter og frukter som mat. Han hadde også skapt solen for å gi lys og varme. Nå skapte Gud jordens første beboere - dyrene som lever i sjøen og dem som flyr i luften.

Nok en gang ga han bare befaling om at de alle måtte bli til, så gjorde de det!

Alle sjødyrene

Da Gud talte, myldret plutselig sjøen med all slags vesener som bor der - bitte små krill, små sardiner, middelsstor laks, større fisker slik som sverdfisker, og langt større vesener som hvaler og plesiosaurer.

Gud skapte maneter og åler, koraller og krabber, blekkspruter og delfiner, og alle de andre også.

Noen sier at hvaler utviklet seg fra et ku-lignende dyr, som ville nå leve i sjøen og spise talg og andre sjødyr isteden for gress. Men hvorfor skulle de gjøre det? Det finnes ingen bevis for dette. Og Gud forteller at han ikke lagde landdyrene før Dag 6.

Visste du at de fleste fisker ikke spiser hverandre men planterstoffer i vannet slik som talg, alge (bla. grønn steinslim) og bitte små drivende planter som heter plankton.

Alle flygende vesener

På Guds bud, kom så plutselig alle slags flygende vesener - fugler som papegøyer, duer og høner; flygende insekter som sommerfugler, bier og biller; flaggermus (pattedyr); og flygende reptiler som vi kaller pterosaurer. For en syn! For en lyd da fuglene begynte å synge!

Gud skapte disse vesnene med fire forskjellige typer vinger. Fuglevinger består av fjær. Insektvinger består av membraner eller tynne skjeller. Flaggermusvinger består av hud som er strukket over lange bein, på armen og hånden. Pterosaurenes vinger var strukket over et langt fjerde fingerbein. Fjær er bemerkelsesverdige. Når en fugl løfter vingen, flytter fjærene seg til side for å slippe luft gjennom og dermed sette ned motstanden.

Men når fuglen tar vingen ned, lukker fjærene seg helt, så at det blir lettere for fuglen å løfte seg. En fugl kan også forandre vingens form for mer effektivt å lette, flakse, sveve og lande.

Folk som ikke tror på en Skaper har ingen forklaring på fjærenes bemerkelsesverdige utforming og egenskaper. Mange påstår at en øgles skjell forandret seg til fjær. Men ingen fossil som viser overgang fra skjell til fjær har noen gang blitt funnet.

Gud har omsorg for alle

Gud ble fornøyd da han så hva han hadde skapt på Dag 5. Ikke bare sa han at det var godt, men han velsignet også fiskene og fuglene og befalte dem å formere seg, dvs. enhver skulle lage barn akkurat lik seg selv. Gud har omsorg for fugler og dyr. Ikke en spurv faller til jorden uten at han vet om det. Tenk hvor mye mer Gud bryr seg om deg og meg!

Etter sitt slag

Man based thier designs for flight on birds
Flygende øgler slik som denne Pteranodonen over klassifiseres ikke som fugler (de mangler fjær) men de ble – sammen med flaggermus – skapt på Dag 5.

Bibelen forteller oss at Gud lagde hvert dyr etter sitt slag. De som ikke tror på Gud, sier at et slag dyr utviklet seg til et annet slag helt av seg selv. Men det finnes ingen bevis for at et slag dyr forandret seg til et annet slag dyr. I begynnelsen var det ingen kamp for å overleve, ingen død og sykdom i millioner av år.

Fisker kom ikke ut av en mark i en urgammel dam, og fugler kom ikke fra dinosaurer. Bibelen sier at Gud skapte alle fuglene før han skapte landdyrene. Hvis dyr utviklet seg fra andre dyr i løpet av lang tid, skulle vi finne mange millioner fossiler av mellomstadier, men vi finner ingen.

Evolusjonslæren sier at sjøliv kom først så landplanter, så landdyr, så fugler. Men Gud sier at han skapte planter først, så sjøliv og fugler sammen. Gud brukte ikke evolusjon til å skape liv i løpet av millioner av år.

Guds visdom og makt vises tydelig i skapelsen innen seks dager. Han brukte ikke grusom dyrelidelse for å skape. Inntil Adam syndet ved ikke å adlyde Gud, døde ingen dyr eller mennesker.

På den femte dag sa Gud bare at det skulle bli levende vesen i sjøen og i luften, så ble det sånn. Guds mektige ord gikk i oppfyllelse, akkurat nøyaktig som han sa.

Hvorfor kan fugler fly, og ikke vi??

Man based thier designs for flight on birds
En menneskekropp har tunge bein. Den var designet for å leve på landet og ikke oppe i lufta.

Gud designet fugler til å fly, men han formet oss på en annen måte. Fugler har lette bein som stort sett er hule, forsterket av krysskoblinger. Våre bein er tunge og solide, fordi de må bære oss når vi går, løper og hopper. Selv et fuglenebb er designet for å spare vekt. Det er lagd av lettvektsstoff som heter keratin (og som også finnes i hår og i hornet til nesehorn). Kjeven vår er lagd av tungt bein.

Fugler har sterke brystmuskler for å kunne flakse med vingene, men det har ikke vi. Fugler har lunger med bitte små enveis rør, men det har ikke vi. Vi trenger alle surstoff for å løpe rundt på bakken. Fuglelunger er designet for å ta inn ekstra surstoff for å fly. En fuglekropp er strømlinjet for å minske luftmotstanden. Kroppen vår er ikke formet for flyging. Dette har ikke hindret mennesker fra å prøve å fly ved å hoppe ned fra bruer mens de flakset med brett festet på armene. Men det var først i det forrige århundre at mennesker lærte hvordan de kunne lage fly ved å studere fuglene Gud hadde lagd.