Explore
Also Available in:

‘Prostě se jen zaměřujme na Ježíše’

autor: Jay Seegert
přeložil: J. Podmolik (Cesta panujícího Olomouc)

9461free-gift
Photo stockxchng

Kdybyste měli jít na procházku skrze zbídačelé [impoverished] sousedství a rozdávat bezplatné lístky do loterie nebo stodolarové bankovky, tak se pravděpodobně nesetkáte s žádným odporem od místních obyvatel. Také si můžete myslet, že kdybyste zkontaktovali shromáždění “prohlašující Dobrou zprávu” [“Gospel-preaching”] a nabídli jim bezplatný seminář o stvoření, tak budete nadšeně přivítáni s otevřenou náručí. Ale nejčastěji to tak nebývá.

Mnozí říkají něco jako: “Co opravdu záleží na tom, jak nebo kdy Bůh všechno stvořil, když věříme, že On je ‘Stvořitel’? Prostě se zaměřujme na Ježíše … to je vše, na čem opravdu záleží.” Nedávno velká evangelická církev prohlásila z pulpitu: “Jestli je den tisíc roků nebo jakkoliv dlouho to trvalo, na tom opravdu nezáleží. My se musíme dostat k Dobré zprávě, což je opravdu důležité [it ‘really counts’].”

V mé zkušenosti 23 roků přisluhování jsem zjistil, že mnohá shromáždění se cítí, že kdyby se postavili pro záznam stvoření, tak budou vypadat, jakoby jejich církev odmítala vědu a je mimo realitu a stále žije ve středověku. Film Bena Steina “Expelled: No Intelligence Allowed” [Vyhozený: Žádná inteligence nepovolena] vykresluje tento fenomén ve vědecké komunitě. Všichni, kdo se odváží zpochybnit evoluci (natož mluvit o biblickém stvoření), jsou většinou kritizovaní, vyloučení ze společnosti a degradovaní do kategorie “nemytých mas (davů)”. Výsledkem je, že mnoho vědců, kteří mají pochybnosti o evoluci v soukromí, jsou o tom velmi zticha během jejich profesionálních kariér. Díky Bohu někteří “zariskují” [“taking their chances”] a mluví otevřeně.

Ve verších Jan 12:42–43 je zajímavá pasáž (ztučnění přidáno): “Přesto, nicméně i z těch vládců mnozí do něho věřili, ale skrze Fariseje nepotvrzovali, aby se nestali odříznutými od synagogy, protože milovali glory lidí více, než glory od božského.” Tito “věřící” se příliš starali o to, aby získali nebo si udrželi uznání těch okolo nich, obvláště od akademiků jejich doby. Toto zní hodně povědomě.

Církevní vedoucí si také uvědomují, že existují jiné názory (které zastávají někteří vysoce respektovaní christiané), které tvrdí, že Genesis může být interpretovaná tak, aby se přizpůsobila moderní astronomii, geologii a biologii. Toto mnohým umožňuje, aby se utěšili ve vědomí, že jsou v “dobré společnosti,” když budou přímo nebo nepřímo učit jeden z těchto názorů. Také to usnadňuje ignorovat původ [origins] úplně, jak se zdá, že volba mezi protichůdnými názory je individuální rozhodnutí o něčem, co vlastně nemůžeš opravdu vědět jistě. A protože tyto protichůdné názory existují, proč riskovat zavinění rozdělení kvůli něčemu, o čem nás ostatní ujišťují, že na tom vlastně tolik nezáleží? Zřídka bývají nějaké námitky ze shromáždění, možná kvůli tomu, že rostoucí úroveň biblické negramotnosti dovoluje typickému nedělnímu návštěvníkovi používat podobné úsudky. Samozřejmě, je mnoho pečlivých studentů písma ve shromáždění vyvolaných, ale příliš mnoho christianů zakládá jejich víru hlavně na názorech, které slýchají, čtou nebo vidí u jejich vedoucích a ostatních christianských “autorit”, než na osobní znalosti božího slova.

Ve zdvořilé diskusi s jedním pastorem, který nebyl dychtivý na potenciální spolupráci, jsem se zmínil o faktu, že průzkumy ukázaly, že 50–75% christianských studentů opouští svou víru před ukončením vysoké školy [college]. Řekl jsem, že když studenti v jeho přisluhování mladým začnou studia na vysoké škole [college], tak budou velmi pravděpodobně konfrontovaní vysoce inteligentními profesory, kteří jim řeknou, že Bible určitě není Boží slovo, protože je “plná chyb a kontradikcí, obzvláště se svým záznamem mýtického stvoření a příběhem globální potopy, které již věda zcela vyvrátila”. Také jim bude řečeno, že christianství je jen jedno z mnoha náboženství, které jsou všechny zcela lidského původu, a že christianství vlastně může za většinu světových krutostí [atrocities]. Potom jsem se ho zeptal, jak je (mladé lidi) jeho shromáždění připravuje na to, jak jednat s těmito typy vírou otřásajících konfrontací. Jeho odpověď byla … “Nepřipravujeme.” Oni jim jen “říkali o Ježíšovi”.

Často slyšíme o věcech, které na povrchu znějí dobře, ale když se trochu více analyzují, tak prostě neobstojí. Říkat: “Prostě se zaměřujme jen na Ježíše” zní zpočátku pochvalně. Který christian by s tím v jeho správné mysli nesouhlasil? Já určitě ne, ale v tomto kontextu to běžně znamená: “Moc nezabředávej do debat o tom, co vlastně stvoření v Genesis znamená, zaměřuj se jen na to, abys ostatním řekl o Ježíšovi.”

Zeptej se: “Kdo je Ježíš?” a normální odpověď je: “On je syn Boží, zachránce světa.” Souhlasím, ale dávno předtím, než byl naším zachráncem, tak byl naším stvořitelem (Jan 1, Kolossanům 1, Hebrejcům 1). Na to, aby se člověk opravdu zaměřoval na Ježíše, tak je klíčové [crucial] rozumět, kdo On je, a rozumět kontextu a základu pro poselství Dobré zprávy.

Je povšechný souhlas, že Dobrá zpráva je spojená se záznamem stvoření, ale většina lidí si to nespojí sama. Vzhledem k této sérii postupně navazujících otázek a odpovědí může být nápomocné toto:

“Jaké je poselství Dobré zprávy?” Že Ježíš zemřel, byl pohřbený a znovu vstal.

“Ale proč zemřel?” Protože jsme hříšní.

“A co je to hřích?” Neposlušnost Bohu.

“Tak proč hřešíme?” Protože Adam1 zhřešil a to nás všechny ovlivnilo.

“Kdo je Adam”? Byl prvním člověkem, kterého Bůh stvořil v zahradě. Všichni lidé od té doby jsou z něho.

“OK, tak jsme hříšní, ale proč Ježíš musel zemřít?” Protože Adamův hřích přivedl do světa smrtícího a pokuta za hřích je usmrcení.

“Takže Dobrá zpráva je přímo spojená se záznamem stvoření?” Ano—viz I. Korintským kapitola 15., ve které je Ježíš označený jako “poslední Adam”. On vylil svoji krev v usmrcení v poslušnosti proto, aby přemohl prokletí usmrcení a krveprolévání přivedené neposlušností (prvního) Adama. Stejně jako všechny věci byly podřízeny nepotřebnosti (Římanům 8:20–22) skrze Adama, všechny věci budou obnovené skrze anointujícího (christa) (Praktiky odstavujících 3:21). Toto předpokládá stvoření dobrého světa, zničeného hříchem, který má být v budoucnosti obnovený do bezhříšného, nesmrtelného stavu (Odhalení 21:4). Smrtící je vlastně označovaný jako “poslední nepřítel” ve verši I. Korintským 15:26. On je vetřelcem [intruder] do původní dokonalosti zkažené hříchem, není něčím, co by světící Bůh použil nebo na kterého by dohlížel po miliony roků, zatímco by tvorové trpěli a nesmyslně umírali před jakýmkoliv pádem (člověka).

V jednom z Ježíšových setkání s Farizeji, když jim odpovídal na otázku manželství a rozvodu, zčásti prohlásil: “Ale od vlády stvoření je božský udělal ‘mužským a ženskou’. ” (Marek 10:6, také Matouš 19:4). Toto jsou přímo Ježíšova promluvení (na kterého se máme zaměřovat, jak je nám řečeno). Co to tady říká? On říká, že Bůh stvořil Adama a Evu, doslova reálné lidi, a zakládá svoje učení o manželství na této historii v Genesis. A navíc, on zcela objasňuje, že je umísťuje na začátek stvoření. Proč je to tak dnes významné? Protože je to protichůdné “modernímu” názoru, který mají na Genesis mnozí, možná dokonce většina christianů, a který je učený z mnoha pulpitů po celé zemi a po celém světě (stejně jako na většině christianských vysokých školách [colleges] a seminářích). Zdá se, že je to dnes velice v módě-mít názor, že Bůh použil “Velký třesk” [“Big Bang”], aby stvořil vesmír, a že mohl dokonce použít evoluci jako jeho “tvořivý proces”. Jiní, zatímco pochybují o Darwinově evoluci, přesto stále uznávají pojem [notion] miliard roků a tvrdí, že dny v Genesis musely být miliony nebo miliardy roků každý, aby mohli skloubit současnou víru v sekulární geologii a astronomii.

Problém s těmito druhy názorů je, že všechny mají Adama a Evu, jako že se “objevují” ke “konci” stvoření, ne na “začátku” (proti Ježíšovým slovům). V soudobém myšlení je vesmír nějakých 15 miliard roků starý. Moderní člověk se měl objevit před nějakými 100.000 roky-více nebo méně. Jestli je to pravda, tak by to umístilo lidstvo na úplný konec nekonečně [interminably] dlouhého procesu “tvoření”. Jak můžeme tvrdit, že se ‘zaměřujeme na Ježíše”, jestli jsme zároveň připraveni zastávat názor, který je 180 stupňů opačně od toho, co On učil? Jediný názor, který dává smysl z Ježíšových slov v těchto pasážích je ten, že Genesis je přímá historie— že dny v první kapitole Genesis byly normálně dlouhé sluneční dny a že Bůh stvořil všechno v těch šesti dnech v nedávné minulosti, ne před miliardami roků. Toto je přesně to, co profesoři hebrejštiny na univerzitách světové třídy připouštějí [concede], že je to jediný význam, který mohla hebrejština v Genesis zamýšlet. Ne že by oni věřili, že to je pravda—většina z nich jsou nevěřící, nesnaží se žonglovat jejich víru s “vědou”—jen “říkají, jak to je” (viz creation.com/barr).

Ježíš také řekl: “Bloudíte, nevidíce písma, ani zázračnou moc božského!” (Matouš 22:29) Pastorům byla dána zodpovědnost učení Božího slova jejich kongregacím. Já bych každého povzbudil, aby studoval záznam stvoření v Genesis a aby přišel se svým osobním usvědčením s nasměrováním od světícího spiritu z písem spíše než aby se spoléhal na údajnou expertízu od jiných christianů, kteří tvrdí, že mají autoritu v některém vědním oboru, a učí, že Bible je dokonale kompatibilní se soudobým myšlením moderní vědy o původu.

Ježíš také řekl: “Protože jestli jste věřili Mojžíšovi, věřili byste mně, protože onen psal týkaje se mne. Ale jestli psaním onoho nevěříte, jak uvěříte těm mým promluvením?” (Jan 5:46–47) Mojžíšova promluvení v Genesis 1. a 2. kapitole nejsou méně Bohem vdechnutá než Ježíšova v Novém kovenantu.

Může být řečeno mnohem více (a bylo) na obranu doslovného záznamu šestidenního stvoření, ale záleží to na rozhodnutí, které musí každý z nás udělat. Spoléháme se v Bohu a jeho slovu nebo se poddáváme pomíjivým ideám mnohých dnešních vědců, kteří nemají biblický světonázor ani náležitou úctu k Bohu a jeho slovu?

Je dobré ukrývat se v JHVHm než se spoléhat v člověkovi” (Psalm 118:8)—v anointujícím (christovi) Ježíšovi jsou ukryté “všechny poklady moudrosti a znalosti” (Kolossanům 2:2–3).

Určitě, “zaměřujme se na Ježíše”. Protože co On řekl, je pravda.

Poznámky

  1. “adam” je hebrejský výraz v češtině znamenající “člověk”. Návrat k textu.