Explore
Also Available in:

Stratený v preklade

Kód genetickej informácii ukazuje na inteligentného stvoriteľa

autor:
preložil: Jarier Wannous (facebook.com/Stvorenie512)

zdroj: stock.xchng9660transmitter
„K čomu sú dobré inštrukcie, ak ich nikto neprijíma?”

Pieseň „Desert Pete“od „The Kingston Trio“ dosiahla svoju najvyššiu bilbordovú pozíciu (#33) v roku 1963. Melódia popisovala cestovateľa v púšti, ktorý narazí na staré vodné čerpadlo a poznámku na konzerve práška do pečiva. Osoba, ktorá napísala poznámku vysvetľuje, že pod pieskom je zakopaná nádoba s vodou, a keby cestovateľ vlial vodu z nádoby do čerpadla (naprimoval čerpadlo), tak budú môcť mať toľko vody, koľko sa im žiada. Upozorňuje však:

„Je tam iba dosť na naprimovanie
takže nezačni z toho piť
Iba to tam vlej a potom pi ako blázon
kámo, uhasíš svoj smäd“

Táto zábavná melódia hovorí o láske k blížnemu praktickým spôsobom (Jedna osoba si urobí čas na to aby nechala vodu v nádobe) a taktiež dôvera v iných ľudí (krok viery toho druhého človeka tým, že dôveruje zanechaním inštrukciám, a že voda nebude premárnená bezúčelne).

Odosielať a prijímať

Avšak, čo keby cestovateľ nedokázal prečítať poznámku (či preto lebo bol z inej kultúry alebo jednoducho bol negramotný)? Na čo by bola dobrá tá informácia bez osoby, ktorá by jej mohla rozumieť?

Očividne v ktorejkoľvek forme komunikácii (či je to Breillovo písmo, Morseov kód, hovorený jazyk atď.) najprv musí byť vysielač a potom prijímač, ktorý rozumie použitému špecifickému kódu, alebo potom bude komunikácia márna, doslova „stratená“ v preklade. Keby cestovateľ v „Desert Pete“ bol Číňanom (a nerozumel by angličtine) tak mohol zahynúť!

Pôvod kódu

Ateistický evolucionisti sú oddaný materialistickému pôvodu života. Napríklad, nemala by existovať žiadna nemateriálna hodnota vo vesmíre. Predsa len moderná veda odhaľuje, že štúdium biológie je prevažne veda o štúdiu informácii, keďže všetky živé bytosti obsahujú rozsiahle knižnice informácii vo forme genetického kódu (DNA).

Takže oddaní evolucionisti musia veriť (aby pôvod života bol naturalistický), že moderný kódovací systém vznikol náhodou, bez vonkajšieho zásahu inteligencie. Experimentálna veda však ukázala, že to nie je pravda. Informácie sú nemateriálne; je to metafyzická entita, ktorá bola pozorovaná iba ako výsledok inteligentného zdroja. Príklad môže byť jednoducho ukázaný.

Predstavte si, že by som zobral kúsok kriedy a napísal som na tabulu správu: „Ahoj, moje meno je Cal“. Keby som sa vás spýtal „odkiaľ prišla informácia?“ povedali by ste „z kriedy“? Keby som vymazal správu z tabule a ukázal by som vám kriedu vo svojej ruke, povedali by ste, že je tam nejaká informácia? Nie.

Očividne informácia bola prenesená na materiály v kriede (kvôli usporiadaniu materiálu), ale krieda nemá žiadne vrodené informácie vo svojom obsahu. Korene informácie sa dajú nájsť v mysli (ja), ktorá správu sformulovala, nie v materiály (uhličitan vápenatý). Podobne, DNA je vytvorená z cukru, fosfátov a báz, avšak materiál vytvárajúci DNA nie je to, čo obsahuje informáciu, ale samotné usporiadanie toho materiálu.

Takže informácia je 1) metafyzická (nie je súčasťou hmoty, ktorá ju nosí) a 2) bola pozorovaná iba ako výsledok inteligentného zdroja. To je obrovská výzva pre ateistickú paradigmu, a mnohí ateistický evolucionisti oddaní svojej viere sú si vedomí tejto výzvy, a zúfalo sa ju snažia vyriešiť.

„K potlačeniu zvýšeného rastu vtieravosti inteligentného dizajnu, je nutné aby sme poskytli dôkaz samostatných prirodzených procesov netriviálnej seba-organizácie na okraji chaosu. Musíme ukázať na pevnom vedeckom základe formálne spôsobilostí prirodzene vyskytujúcej sa fyzikodynamickej komplexnosti“1

Jeden vedec identifikoval, to čo nazýva „Nultou hypotézou“ naturalizmu,2 ako je ukázané nižšie.

Dokážeme ukázať nepravdivosť jednej z následujúcich nultých hypotéz?

Ani spontánna kombinatorická zložitosť ani „okraj chaosu“ nedokáže generovať:

 1. Matematickú logiku
 2. Algoritmickú optimalizáciu
 3. Kybernetické programovanie
 4. Výpočtové zastavenie
 5. Integrované obvody
 6. Organizácia (napr. Homeostatický metabolizmus, ktorý je ďaleko od rovnovážneho stavu)
 7. systémy materiálnych symbolov (napr. genetika)
 8. každý skutočný systém zameraný na ciel
 9. jazyk
 10. formálna funkcia, ktoréhokoľvek typu
 11. utilitárna práca

Ale uznáva, že čím viac úprimný sme o súčasných objavoch v živých bytostiach, tým viac sa odďaľujeme od naturalistických vysvetlení;

„… veda má zodpovednosť byť úprimná o tom, čo jasne navrhuje celé teleso dôkazov. Nemôžeme donekonečna len tak označovať hojnosť dôkazov formálneho predpisu v prírode „zdanlivým“. Fakt cieľavedomého programovania vo viacnásobných vrstvách sa stáva viac „zdanlivým“ pri každom novom vydaní prakticky každého žurnálu molekulárnej biológie.“3

Čiže stále zvyšujúce sa hromadenie pozorovateľného dôkazu smeruje zlým smerom! Všetky živé bytosti pracujú a replikujú sa pomocou rozsiahleho množstva zakódovaných informácii, ktoré sú skladované, prečítané, prepisované a prekladané. Všetky tieto procesy kričia o cieľavedomom, inteligentnom a sofistikovanom programovaní (o veľa pokročilejšie ako ktorákoľvek technológia, ktorú sme my vymysleli), nie slepé, necielené, prirodzené procesy.

Aj keby sme položili na bok to, že nikto nevidel ako sa kódovací systém spontánne vyvinul, je to dokonca nad schopnosť našej predstavivosti vymyslieť taký príbeh, kde by hmota vyvinula kód. Takže, napriek viery priemerného laika v tom, že vedci majú vyriešenú otázku pôvodu života, úprimní vedci, ktorí sa rozumejú problematike uznávajú, že to nemajú celé vyriešené.

„V tom istom čase, sme strávili väčšinu predchádzajúceho storočia prehováraním neodbornej komunity, že sme dokázali súčasnú biologickú paradigmu. Na nešťastie, veľmi malé množstvo vedeckej komunity sú kritický k tejto nerozumnosti. Niekto by pomyslel, že keď všetky tie dôkazy sú tak hojné, tak by bolo jednoduché a rýchle ukázať nepravdivosť nultej hypotézy vyššie spomínanej.“4

Ale problém je dokonca o veľa horší ako väčšina ľudí vie. Nestačí, že oddaný materialista musí veriť tomu, že sa kódovací systém spontánne vyvinul, ale musia veriť aj tomu, že špecifické zariadenie na preklad k presne danému kódu sa musel taktiež „vyvinúť“ prirodzenými procesmi! (Zakódované informácie v DNA živých bytostí sú užitočné iba keď sú prekladané a prejavené v špecifických štruktúrach a funkciách).

Toto je v skutočnosti zvratná možnosť, keďže samotný proces prekladu (podľa všetkých našich skúseností) nie je iba ďalšou aktivitou, ktorá vedie k inteligentnému zdroju,5 ale aká je šanca (z nekonečného množstva „prekladateľov“ ktorí sa mohli vyvinúť), že to (proces prekladu) bude práve ten ktorý je kompatibilný s kódom ktorý sa vyvinul?

Je to ako v poznámke v piesni „Desert Pete“. Aj keby tá poznámka sa napísala sama nejakým spôsobom, k čomu by bola dobrá ak by neexistoval nikto, kto jej môže porozumieť? K čomu sú dobré inštrukcie ak nikto ich nedostane? Množstvo viery potrebnej k tomu aby niekto akceptoval, že kódovací systém spontánne vznikol je pritiahnutá za vlasy, ale koncept toho, že „hmota“ vyvinula „myseľ“ schopnú pochopiť samu seba ide za hranice viery do oblasti fantázie.

Krok viery

Viera v Ježišovi Kristovi je zakladaná na dôvere v Božom slove. Biblia je dôveryhodná správa nám podaná z minulosti od niekoho, kto predpovedal naše potreby, stará sa, a chce to najlepšie pre nás. Nebola, ako niektorí kritici tvrdia, stratená v preklade, ale je to správa, ktorá bola verne podávaná počas stoviek rokov. Nie je to však slepý krok, ale inteligentný krok vpred založený na dôkazov a logike.

Viera v ateistickú evolúciu je slepou vierou. Je to viera založená na nepozorovaných, nedokázaných vedeckých procesov, ktoré filozoficky odmietajú nádej, účel, spravodlivosť alebo vyšší význam života.

Bádateľ v tomto živote čelí rovnakým možnostiam ako cestovateľ v púšti. Žiť život plný krátkodobého uspokojenia (vypiť vodu z nádoby) alebo užiť si život plný hojnosti (dôverovať neviditeľnému zdroju). Výsledky nevery vedú k definitívnej skazy, ale krok viery vedie k večnému životu.

Ako vraví Pete;

„Musíš naprímovať čerpadlo, musíš mať vieru
musíš dať zo seba aby si bol hoden prijať
Vypi všetku vodu ktorú môžeš udržať, umy si tvár, ochlaď si nohy
Nechaj fľašku plnú pre iných, ďakujem pekne, Desert Pete“

Referencie:

 1. Abel, D.L., Schopnosti chaosu a komplexity (The Capabilities of Chaos and Complexity,) International Journal of Molecular Sciences 10:247–291, 9 January 2009 P-I-P-E doi:10.3390/ijms10010247 . Návrat k textu.
 2. www.mdpi.com/search?s_authors=David Abel Návrat k textu.
 3. Rovnako ako1 (zvýraznenie v originále). Návrat k textu.
 4. Rovnako ako 1. Návrat k textu.
 5. Aj keď neživé počítače dokážu prekladať informácie, tento proces sa môže udiať iba vďaka naprogramovaniu predkladajúceho softvéru inteligentným dizajnérom. Návrat k textu.