Explore
Also Available in:
Redakční poznámka: Časopis Creation [Stvoření] je vydáván bez přestávky od roku 1978. Z toho důvodu občas publikujeme některé starší, ale zajímavé články z našeho archivu. Tento článek k takovým patří. Pro získání těch nejaktuálnějších poznatků za účelem výuky a sdílení informací doporučujeme našim čtenářům, aby si k takovému staršímu článku ještě vyhledali články novější, navrhované dole v sekci Související články.

Podivná shoda u podivných ryb


Přeložil Pavel Kábrt (kreacionismus.cz)

Derek Ramsey, commons.wikimedia.org
BlackGhostKnifefish

Na první pohled se vám může zdát, že kolem vás plovoucí barakuda si ukousla sousto ze spodní části této ryby. Toto neobvyklé a krásné stvoření je přízračná černá nožovka běločelá (Apteronotus albifrons), která žije v Amazonce.

Tento kuriózní organizmus má svoji úžasnou vlastnost. Přízračná černá nožovka je elektrickou rybou lovící malou kořist za použití ‘účinného’ elektrického orgánu.1

Tento speciální elektrický orgán generuje každou sekundu proud stovek malých elektrických pulsů směrem do vody. Tyto pulsy se pak vracejí zpět do tohoto orgánu přes tisíce vodivých zvláštních pórů na těle této ryby, zvláště na její hlavě. Jak se tyto pulsy vracejí, speciální elektrické snímače pod póry, napojené na mozek, identifikují všechny změny od vracejících se impulsů; takové narušení způsobí předmět, který je ve vodě v elektrickém poli vysílaném rybou.

Tato ryba docela špatně vidí, ale její vynikající ‘elektrický senzor’ jí pomáhá ‘uvidět’ kořist v zakalené vodě řeky.

Je dost obtížné představit si, jak se takovýto složitý systém mohl vytvořit pomocí pokusů a omylů mutacemi a selekcí. Pro hloubavého evolucionistu je však ještě větším oříškem pozoruhodná skutečnost, že ten samý elektrický smyslový orgán existuje u jiné ryby, a tou je africký rypoun. Podle evoluční teorie je všeobecně přijímáno, že tato ryba nemohla zdědit tento orgán od stejného předka jako přízračná černá nožovka.

Jinými slovy, pokud je evoluční teorie pravdivá, ten samý složitý systém se musel vyvinout vícekrát než jen jednou! Ovšem tyto typy rébusů jsou pro lidi věřící v evoluci zcela běžné.

Na ruby převrácený lov

Většina elektrických ryb umí velmi dobře plavat pozpátku. Na našem obrázku znázorněná přízračná černá nožovka se právě takto přibližuje ke svojí kořisti, protože elektrický senzor není namířen, jako je tomu u oka, ale spíše jako je tomu u ‘skeneru’. Kdyby ryba plavala kupředu vstříc svojí kořisti, tak by ve chvíli, kdy by byl sken kořisti dokončen, ta by už byla u jejího ocasu. Tím, že predátor plave nahoru nazpět ke svojí kořisti, pak v okamžiku, kdy kořist elektrický sken predátora zaznamená, může k ní vyrazit směrem vpřed.

Když mají různí tvorové podobně složité orgány, je to chápáno jako důkaz, že měli společného předka, spíše než stejného projektanta. Jenže často je takové vysvětlení pomocí ‘společného předka’ uznáno jako nepřijatelné z nějakých jiných důvodů. Například oko kalmara [hlavonožec jako chobotnice] a oko člověka si jsou velmi pozoruhodně podobné, ale v konzistentní evoluční teorii nemůže existovat společný předek člověka a kalmara, ze kterého by oba zdědili svoje oči.

V takových případech, bez ohledu na to, o jak neuvěřitelné podobnosti jde, se to musí vydávat za takzvanou ‘konvergentní’ či ‘paralelní’ evoluci. Tím se myslí, že si shodou okolností dvě skupiny elektrických ryb ‘vyvinuly’ zcela totožný systém. Což by vyžadovalo, aby dostatečné množství nahodilých mutací poskytlo genetickou informaci, se kterou by mohla pracovat selekce, aby tak vyprodukovala téměř totožný výsledek.

Tento typ ‘konvergentní shody’ je tak častý, že původní argument, že podobnosti prokazují evoluci, ztrácí úplně jakoukoliv filozofickou sílu, kterou snad předtím mohl mít. Jakýkoliv argument vyplývající z podobnosti se může použít tak, aby se hodil. Tam, kde se podobnosti pro dokazování teorie o společném předkovi hodí, jsou nazývány důkazy evoluce—a kde se nehodí, jsou nazývány důkazy pro ‘konvergentní evoluci’, bez ohledu na to, o jak vysoké nepravděpodobnosti z hlediska matematiky může jít.

Fakt, že existují elektrické ryby, nádherně odpovídá vysvětlení o stvoření—jde o použití podobných prvků v konstrukčním plánu u více než jednoho odděleně stvořeného druhu ryby.2

Odkazy

  1. Why do electric fish swim backwards?, New Scientist 1869:13, April 1993. Zpět k textu.
  2. A kind is a genetically inter-related group, not genetically related to any other groups. Zpět k textu.

Helpful Resources

Evolution: Good Science?
by Dominic Statham
US $13.00
Soft cover
Evolution's Achilles' Heels
by Nine Ph.D. scientists
US $10.00
epub (ebook) download