Explore
Also Available in:

Se hur en glasvinge flyger förbi (utan hjälp av färger)

Skrivet av 
Översatt av Torsten Lantz (Genesis.nu)

Rich Young flickr.com/young-in-panama (CC BY 2.0)7193glasswing-butterfly

Glasvingefjärilar1 (t.ex. arten Greta Oto2 på bilden) har stora genomskinliga partier på vingarna.

Många skulle hävda att de har ’evolverat’ transparenta vingar (för att de inte ska synas så bra för rovdjur). Kristna skulle kunna ge svar på tal och framhålla att bara en Skapare skulle kunna ha gjort dessa vackra genomsynliga vingar. Vem har rätt?

I själva verket saknar de områden av vingarna som är ’glas’ något som utmärker de färggranna fjärilarna – nämligen fjäll. Både glasvingarna och de färggranna fjärilarna har transparenta vingmembran, men hos de färggranna fjärilarna är dessa täckta av antingen pigment eller av translucenta3 fjäll. Hos de regnbågsskimrande fjärilarna bryts ljusstrålarna på ett komplext sätt i de translucenta fjällen (som saknar pigment) - så att det bildas så skarpa färger att det överträffar vilken målad tavla som helst.4 I lektronmikroskop avslöjas det ’hur komplexa strukturerna är och hur svåra de är att framställa’.5

Något som har så stor komplexitet, att människan med all sin teknologi får kämpa förgäves för att efterlikna den, måste verkligen vara konstruerat av Någon som har mycket större intelligens (Romarbrevet 1:20) 6

De färggranna (och särskilt de regnbågsskimrande) fjärilarna återspeglar Skaparen och Hans händers verk på ett tydligare sätt än vad glasvingarna gör. Efter syndafallet har skapelsen ”lagts under förgängelsen” (Rom. 8:19-22), och glasvingarna har uppenbarligen förlorat genetisk information (den som kodar för fjäll) – något som också gäller andra observerade mutationer.

Sådana mutationer visar på ’de volution’ och inte evolution.7 Det naturliga urvalet gynnar emellanåt defekter – tex. kan det vara sannolikt att rovdjuren inte ser en glasvinge lika bra som de ser en färggrann fjäril. Men detta är inte evolution – det har inte tillförts någon ny information - oaktat att man gett glasvingarna egna artnamn. 8

Evolutionisterna häpnar i två avseenden över att glasvingarna kan flyga lika bra som de fjärilar som har fjäll. För det första så trotsar den invecklade aerodynamiken hos fjärilarnas flykt en evolutionär förklaring – för att i stället peka mot en Skapare.9 För det andra bevisar glasvingarna att ’fjäll inte är nödvändiga för flygningen’,10 vilket skulle betyda att de ursprungliga färggranna fjärilarna skulle ha varit ’överdrivet flygtekniskt utvecklade.’11

Men varför skulle Skaparen bry sig om att göra färggranna fjärilar?

Kanske därför att Gud uppskattar skönhet – och eftersom vi är skapade till Hans avbild så vet Han att också vi gör det.

Referenser

 1. Också kända som klarvingefjärilar. Åter till text.
 2. en.wikipedia.org/wiki/Glasswing. Åter till text.
 3. Translucens innebär att ljuset överförs tillräckligt förvrängt för att förhindra att man kan se föremål tydligt genom materialet. Transparens innebär att ljuset överförs med ingen eller måttlig förvrängning så att föremål syns igenom materialet. Skillnaden kan åskådliggöras om man man tänker sig skillnaden mellan ett badrumsfönster (som är translucent) och ett vanligt rumsfönster (som är transparent). Åter till text.
 4. Sarfati,J., Beautiful black and blue butterflies, Journal of Creation 19(1):9-10, 2005; creation.com/blue. Åter till text.
 5. Graydon, O., Blue microstructures mimic nature, Optics.org, opticts.org/cws/article/research/18712, 8 december 2003. Åter till text.
 6. ”Hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur [uppfattas] genom de verk som han har skapat.” (Rom. 1:20). Åter till text.
 7. Dvs. förändringarna går i nedförsbacke, och inte i ’uppförsbacke’ som evolutionsteorin kräver. Se: Wieland, C., The evolution train’s a-comin’ (Sorry, a-goin’ – in the wrong direction), Creation 24(2):16-19, 2002: creation.com/train. Åter till text.
 8. Artbildning är inte evolution. Se: The Heliconius hybrid butterfly: speciation yes, evolution no; creation.com/heliconius. Åter till text.
 9. Why a butterfly flutters byCreation 26(2):56, 2004; creation.com/butterfly. Åter till text.
 10. Brockman, N., The delicate wings of a butterfly, Iowa State University Extension News, www.extension.iastate.edu/newsrel/2004/dec04/dec0431.html, 20 December 2004. Åter till text.
 11. I naturen finns det ett överflöd av ’överdrivet tekniskt utvecklade förmågor’. Detta innebär en betydande svårighet för evolutionsteorin. Åter till text.

Relaterade artiklar