Explore
Also Available in:

Guldbevis för Noas flod

Jack Lange

Jack Lange holding gold-bearing quartz.
Jack Lange visar kvartsstycken med guld.

De flesta skulle nog bli rätt förvånade om de hörde att släta, vattenslipade guldklimpar brukar påträffas inte bara i floder och vattendrag, utan också på kullar och rentav bergstoppar.

För många år sedan höll min bror och jag på att leta guld på Cape York-halvön i norra Queensland, Australien, och vi upptäckte då ungefär 30 klimpar på en sluttning och även på toppen av kullen. Klimparna varierade i storlek från två gram till omkring tre hekto och de var alla åtminstone delvis släta. De vattenslipade klimparna låg huller om buller med delvis slipade stenar, vissa små som spelkulor, andra stora som pumpor.1 Många guldsökare undrar hur de här klimparna kunde bli så släta så högt upp i terrängen, men för mig ligger förklaringen i den världsvida översvämningen beskriven i Bibeln, Noas flod.

Nugget

Sekulära geologer kanske förklarar denna stora guldtvätt med att det en gång låg en nivåförskjuten flodbädd här. Problemet med den teorin är att de stenar och det grus som finns i dagens flodbäddar i allmänhet är helt släta.

Man förväntar sig ju då att stenar i förmodade “gamla flodbäddar” också skulle vara det. Men dessa guldklimpar är bara delvis släta eller vattenslipade, som om de hade fösts omkring av forsande vatten under endast en begränsad tid. Detta förklaras lättare med förloppet för Noas flod.

Guld finns i kvartsådror som bildats när sprickor uppstått i moderberget (se nästa sida). Seriösa guldsökare vet att det mesta av det guld som bryts idag på något stadium har kommit från de platser där dessa guldförande kvartsådror kommer upp till jordytan – från kvartssprickor. De flesta guldklimpar jag har hittat (och jag har hittat tusentals över hela Australien) har det suttit kvarts på när de först har grävts fram.

Foto Jack Lange Nugget

När vattnet från Noas flod drog sig tillbaka blev sprickorna ”mörbultade” och eroderade, och stora bitar guldförande kvarts bröts loss.2 En del av guldet sitter fortfarande fast i kvarts, och det lokaliseras ofta med metalldetektorer.

Klimpar bildades när guldet bröts loss från kvartsen då den kastades omkring. Om dessa klimpar sattes tillräckligt i rörelse för att bli åtminstone delvis släta, då kategoriseras de som alluvialt guld. Men om klimparna hittas nära den spricka de kom ifrån är de vanligtvis naggade och knotiga och kategoriseras som eluvialt guld.

Allt det guld som bröts loss under Noas flod hade säkert flera månader på sig att rulla omkring och bli väldigt slätt. Det guld som bara är lite slätt på kanterna har då brutits loss under de sista faserna av Noas flod, eller satts i rörelse av ytsedimentens rörelser efter floden.

Min förståelse av Bibelns väldiga översvämning och hur dess gigantiska krafter spred ut guldklimpar längre bort från deras ursprungliga källa än vad man i allmänhet tror, har hjälpt mig att bli en framgångsrik guldsökare. Det är en fascinerande upplevelse att gräva upp en slät guldklimp från dess forntida viloplats och begrunda dess historia.

Hur guld bildades under Noas flod

Tas Walker

Man kände till guld redan före Noas flod. Bibeln beskriver landet Havila som en plats “där det finns guld” och säger att “guldet i det landet är fint” (1 Mos 2:11–12). Det mesta av det guld som kom till under skapelsen begravdes troligen vid översvämningen.

Floodwaters depositing gold diagram 1 Floodwaters depositing gold diagram 2 Floodwaters depositing gold diagram 3 Floodwaters depositing gold diagram 4

Guld bildades också under själva floden.

  1. Under den första halvan av floden ökade översvämningsvattnet på jorden och bildade tjocka sedimentavlagringar. Det vatten som fortfarande satt fast i sedimentet utsattes för tryck, det innehöll många aggressiva kemikalier och löste upp många mineraler.
  2. Jordens enorma rörelser under Noas flod fick sedimenten att vika sig så att det ofta bildades en metamorf klippa.
  3. Vattnet klämde sig in i sprickor i klippan och lämnade kvar kvarts och andra mineraler som t.ex. guld, silver, koppar, zink och bly. Dessa mineralrika kvartsådror kallas “kvartssprickor”
  4. Under resten av floden blev landet eroderat av översvämningsvatten som drog sig tillbaka. Guld från sprickorna koncentrerades i alluviala avlagringar.

Min förståelse av Bibelns väldiga översvämning har hjälpt mig att bli en framgångsik guldsökare
Artiklen har tidigare publicerats i Creation vol 29, nr 4-2007 och är översatt av Carl-Henrik Hammarlund.

Referenser

  1. Se Hergenrather H., Noah’s long distance travelers, Creation 28(3):3032, 2006. Retur till text
  2. Lalomov, AN. och Tabolitch. S.E., Gold placers in Earth history, Journal of Creation 11(3):330–334, 1997. Retur till text