Explore
Click here to view CMI's position on climate change.
Also Available in:

Hitlerova ‘gospodarska rasa’ djece progonjena svojom prošlošću

napisao
preveo Zlatko Madzar
U.S. Holocaust Memorial Museum, ljubaznošću Richarda Freimarka.Hitler

Između godina 1935. i 1945., bilo je rođeno otprilike 10.000 djece u Njemačkoj i približno 9.000 u Norveškoj kao dio nacističkoga plana genetskoga inženjeringa kako bi se razvila arijevska ‘gospodarska rasa’ ili super-pokoljenje čovječanstva. Taj je naum bio poznat kao Lebensborn ili program ‘Fontana Života’. Bile su osnovane posebne klinike gdje su SS-ovi ljudi1 bili poticani družiti se s plavookim, plavokosim nordijskim djevojkama koje nemaju židovskoga pretka, zato da se stvori ‘rasno čisto’ njemačko potomstvo. Bebe koje su proizašle iz toga odrasle su potom kod udomiteljskih parova odanih nacizmu ili su odgajani u posebnim sirotištima.

Postojalo je najmanje deset Lebensborn domova u Njemačkoj,2 i devet u Norveškoj koju su zauzeli nacisti, gdje su neudane trudne žene mogle rađati u tajnosti daleko od svojih domova.3 Bebe su bile krštene prema obredu u kojem je SS-ovac držao bodež nad njima dok se majka zaklinjala na odanost nacističkoj ideologiji.4 Ako su ikoja djeca u programu bila rođena s invaliditetom, ubijena su ili poslana u koncentracijske logore.5

Socijalni darvinizam u akciji

Ovo je bio socijalni darvinizam ili eugenika u akciji. Eugenika je primjena darvinističke evolucije za stvaranje boljega potomstva poboljšanjem nataliteta ‘odgovarajućih’ ili smanjenjem nataliteta ‘manje odgovarajućih’.6 Ovi Lebensborn domovi uz to su vodili brigu o bivšemu, žurnome prirodnome odabiru; koncentracijski logori bavili su se s potonjim,7 istrijebivši 11 milijuna ‘beskorisnih izjelica’, kao što je autentično i dokumentirano dokazano na Nürnberškim suđenjima.

Njemačka Hitlerovih dana ukoračila je u ovaj socijalni darvinizam. To je bilo načelno jer je:

 1. Darwinovo djelo Origin of Species bilo prevedeno na njemački jezik godine 1860.,8 slijedilo je Descent of Man godine 1875. (što je pokazalo da je sâm Darwin bio socijal-darvinist!). I njihova logička posljedica, članci o eugenici, od Darwinova bratića, Sir Francisa Galtona, bili su prevedeni na njemački ranih 1900.-ih
 2. Ernst Haeckel (prof. zoologije na Sveučilištu Jena u Njemačkoj od 1865. do 1909. godine) postao je Darwinov glavni europski apostol koji je objavljivao Evanđelje o evoluciji sa žarom evangeliste, ne samo inteligenciji na Sveučilištu nego i običnome čovjeku putem popularnih knjiga i radničkoj klasi predavanjima u iznajmljenim dvoranama’9
 3. Njemački je narod mnogo godina bio podvrgnut ‘Bog-je-mrtav’ ateizmu Friedricha Nietzschea (1844.–1900.). Nietzsche je vjerovao da će (njegova verzija) evolucije moguće proizvesti Übermensch, ‘nad-čovjeka čija je udaljenost od običnoga čovjeka veća od udaljenosti između čovjeka i majmuna’.10 Onda će ‘super-rasa’ takvih bića nametnuti svoju volju slabima i nekorisnima.

Slijedno, socijalni darvinizam postao je prihvaćenim diljem Njemačke jer je od većine Nijemaca (znanstvenika i mnogih uključenih crkvenih vođa) bio smatran znanstveno istinitim. Bergman sarkastički komentira: ‘A koji veći autoritet od znanosti mogu imati rasisti za svoja gledišta?’11

Hitler i Darwin

APHitler
Violetta Wallenborn, s fotografijom sebe u rukama svoga oca, tijekom godine 2006. posjećuje prijašnji Lebensborn dom ‘Harz’ u Wernigerodeu, Njemačka. Ona je bila jedno od odabrane djece i ‘uzgojena’ od nacista zbog njihovih ‘arijevskih’ osobina kao dio zahtjeva Adolfa Hitlera da se podigne gospodarska rasa.

U dogledno vrijeme, Hitler je postao glavni širitelj darvinističkih rasističkih gledišta. U svojoj autobiografiji, Mein Kampf (izdano 11 milijuna kopija – naslov znači ‘Moja borba’), komentirajući vijesti da je ‘Crnac’ postao odvjetnik, Hitler je napisao: ‘…čin je kriminalnog ludila da se obučava biće koje je prosto antropoid [majmun] rođenjem sve dok ne bude pretvoren u odvjetnika’.12

Richard Weikart, profesor suvremene europske povijesti na California State University piše: ‘Budući je Hitler vidio evolucijski napredak kao sržno dobro, on je vjerovao kako je najviše dobro surađivanje s evolucijskim procesom …. … Ako je evolucija osigurala krajeve, darvinistički mehanizam predlagao je sredstva: povećanje populacije “najjačihˮ ljudi kako bi se istisnuli drugi u borbi za opstanak.’13 Ovo je bilo razumno za program Lebensborn.

Evolucijske ideje napadaju sve što je najgore u knjizi Mein Kampf. Ta knjiga obiluje zamislima kao što su borba, odabir, preživljavanje najjačih, istrebljenje slabih, miješanje nečije krvi, itd. Primjerice, Hitler je napisao: ‘On tko se ne želi boriti u ovome svijetu, gdje je stalna borba zakon života, nema pravo postojati.’14

Glede ideje da pacifizam može ishoditi u kaosu, on je napisao da se ‘naša planeta kreće kroz etere prostora milijunima i milijunima godina, nenastanjena čovjekom, i u nekome budućem vremenu može tako započeti činiti opet – ako će ljudi zaboraviti da gdje god su dosegli nadmoćni stupanj postojanja, to je bilo … priznavanjem i točnim promatranjem željeznih zakona Prirode.’15

Hitler je opravdavao svoj rasizam pozivajući se na darvinističku znanost. Napisao je: ‘Najjači mora prevladati i ne se pariti sa slabim, što bi značilo žrtvu svoje vlastite više prirode. Samo rođeni slabić može gledati na ovo načelo kao na okrutno, i ako tako čini to je prosto zato jer je slabije prirode i uskogrudnog duha; jer ako takav zakon nije usmjerio proces evolucije onda viši razvoj organskoga života ne bi bio uopće dostižan.’16 (Naglasak dodan.)

Hitler nastavlja: ‘Ako Priroda ne želi da se slabiji pojedinci /jedinke pare s jačima, ona želi još manje da se nadmoćna rasa treba miješati s nižom; jer u tome slučaju svi njeni napori, kroz stotine tisuća godina, mogu se učiniti uzaludnima.’17 (Naglasak dodan.)

Jauk za prihvaćanjem

Umjesto postajanja dijelom nove gospodarske rase, djeca rađana u Lebensborn domovima uvelike su trpjeli nakon II. svjetskog rata, s propašću nacističke Njemačke. Kao nezakonite bebe iz nacističkoga propagandnog programa, mnogi su živjeli svoje živote u zbunjenosti i odbačenosti. Za druge, otkrivanje istine bilo je isto toliko traumatično.2 U Norveškoj, oni rođeni od norveških majka i njemačkih vojnika - ‘djeca neprijatelja’ - suočili su se s nemilosrdnom diskriminacijom i često bili mučeni, bijeni, i nazivani ‘nacističke svinje’.

U studenome 2006., nekih 40-ak od preživjelih sastali su se u Wernigerodeu, Njemačka, (‘gdje je dom Harz Lebensborn pridonio tome planu s više od 1.100 beba’) zbog međusobnoga ohrabrenja i suočavanja sa svojim bivšim životom srama i užasa doznavši kako su bili odgojeni u klinikama da budu naredni naraštaj nacističke elite.

Oni koji su bili prisutni ‘pokazali su malo aure super-muškaraca i žena za koje su bili stvoreni da budu. Bili su mučeni s oboljenjima redovitoga starenja, neki su bili pogrbljeni, neki naočiti, mnogi tamne kose, mnogi slaboga vida i s oštećenjima sluha.’18

Lebensborn dijete Ursula Jaeckel, sad stara 62 godine, pričala je kako je bila zlostavljana od druge djece i svoje maćehe, nakon što je rat bio izgubljen.18 Gisela Heidenreich, rođena u domu Lebensborn u Norveškoj, bila je kći nekog SS zapovjednika i njemačke tajnice. Njeno je djetinjstvo bilo ispunjeno zlostavljanjem te bijesom udomitelja i školskih kolega. ‘Mi smo bili stvoreni da budemo super rasa a završili smo prosto se pitajući: “Tko sam ja? Kako sam dospio ovdje?ˮ’, rekla je.19 Helga Kahrau kaže: ‘Bivajući Lebensborn dijete još je uvijek izvor srama.’2 Ovaj je sram gorko naslijeđe za one koji su bili stvoreni da vladaju svijetom – nevini pijuni u nacističkoj đavolskoj igri.

United States Holocaust Memorial Museum, ljubaznošću Nepoznate Provenijencije.Hitler’s army

Važnost za danas

Zamisao da jedna rasa, i osobito bijela rasa, a posebice nordijski /arijevski /teutonski /njemački sektor, nadmoćna nad svima drugima potpuna je obmana. Ali u američkim učionicama to je s oduševljenjem učio Hunterov Civic Biology, udžbenik u središtu suđenja Scopesu godine 1925.

Biblija nam govori da smo svi mi povezani jer smo svi mi potomci jednoga para, Adama i Eve (Postanak 3:20, Djela apostolska 17:26), i potom, nakon Potopa, od jedne obiteljske skupine, one od Noe (Postanak 7:23; 9:1).

Uistinu, ako su Hitler i njegovi suradnici u potpunosti prihvatili i dosljedno djelovali na temelju uvjerenja kako su svi ljudi potomstvo od Adama i Eve i tako su jednaki pred Stvoriteljem Bogom, kao što uči Biblija i u Starome zavjetu i u Novome zavjetu, niti bi se Lebensborn program sa svim svojim bolom, ni holokaust sa svima svojim strahotama, ikad dogodio.

Preporučene bilješke

 1. SS: Njemačka: Schutzstaffel, prvotna Hitlerova tjelesna straža ‘Zaštitni eskadron’ što je izrastao u jednu od najmoćnijih i najbrutalnijim nacističkih organizacija. Natrag na tekst.
 2. Većina Lebensborn pismohrana bila je uništena od SS-ovaca na kraju II. svjetskog rata, ali nedavno su nađeni neki preživjeli zapisi u Berlinu. Hammer, J., Hitlerovo dijete, Newsweek International, 20. ožujak 2000. www.rickross.com/reference/hate_groups/hategroups164.html. Natrag na tekst.
 3. Bilo je Lebensborn domova i u Austriji, Francuskoj, Belgiji, Nizozemskoj, Poljskoj i Luksemburgu (referenca 4). Nadalje, mnogo tisuća djece s ‘arijevskim’ osobinama bilo je oteto iz osvojenih istočnoeuropskih zemalja i preseljeno u Njemačku. Natrag na tekst.
 4. ‘Himmler je bio moj krsni kum’, www.timesonline.co.uk/article/0,,13509-2439127,00.html, 14. prosinac 2006. Natrag na tekst.
 5. BBC News, nacistička prošla utočišta ‘arijevske’ djece, 13. lipanj 2005. news.bbc.co.uk/2/hi/world/europe/4080822.stm. Natrag na tekst.
 6. Pojam ‘eugenika’, što znači ‘dobroga roda’, bio je skovan od Darwinova bratića, Sir Francisa Galtona, godine 1883. Vidjeti Grigg, R., Eugenics … death of the defenceless, Creation 28(1):18–22, 2005. Natrag na tekst.
 7. Lebensborn program i program ‘konačno rješenje’ plinskih komora bili su oba nadzirana od Hitlerova drugog komandanta, SS Reichsfuehrer (Glavnoga komandanta) Heinricha Himmlera. Natrag na tekst.
 8. Drugo izdanje Darwinove knjige Origin bilo je prevedeno godine 1863., treće izdanje 1867., šesto 1876., a novi njemački prijevod bio je izdan 1916. Natrag na tekst.
 9. Taylor, I., In the Minds of Men, TFE Publishing, Toronto, str. 185, 1984. Vidjeti također Grigg, R., Ernst Haeckel: Evangelist for evolution and apostle of deceit, Creation 18(2):33–36, 1996. Natrag na tekst.
 10. Encyclopaedia Britannica 24:938, 15. izdanje, 1992. Natrag na tekst.
 11. Bergman, J., Darwinism and the Nazi race holocaust, Journal of Creation 13(2):101–111, 1999. Natrag na tekst.
 12. Hitler, A., Mein Kampf, engleski prijevod od Jamesa Murphyja, 1939., Fredonia Classics, New York, str. 401, 2003. Natrag na tekst.
 13. Weikart, R., From Darwin to Hitler: Evolutionary Ethics, Eugenics and Racism in Germany, Palgrave Macmillan, New York, str. 211 i 215, 2004. Vidjeti recenziju od Sarfatija, J., The Darwinian roots of the Nazi tree, Creation 27(4):39, 2005. Natrag na tekst.
 14. Referenca 12, str. 266. Natrag na tekst.
 15. Referenca 12, str. 265. Natrag na tekst.
 16. Referenca 12, str. 262. Natrag na tekst.
 17. Referenca 12, str. 263. Natrag na tekst.
 18. Škot, djeca ‘Gospodarske rase’ ponovno su posjetila prošlost, 6. studeni 2006., news.scotsman.com/international.cfm?id=1640452006. Natrag na tekst.
 19. Hall, A., (Daily Mail) Hitlerova djeca žive u mukama, Courier-Mail (Brisbane) 7. studeni 2006., str. 26. Natrag na tekst.