Explore
Also Available in:

‘Hura za eugeniku!’

Kako su odbacivanja Biblije od strane američkih crkava poduprla politike slične nacizmu

napisao 
preveo Zlatko Madzar (madzar.ch)

Mnogi su ljudi rekli ili mislili da je Darwinova sestrična, Francis Galton, smislila pojam ‘eugenika’ godine 1883.1 Od tada, navijačice za ovo potomstvo evolucije uključile su rasiste mnogih različitih nacionalnosti, kao što su Hitlerovi nacisti, kao i entuzijaste za ‘pravo’ na abortus, eutanaziju, i sad u 21.stoljeću, uništavanje ljudi zbog istraživanja matičnih stanica embrija. Ovo je naravno sukladno s vjerovanjem što oni svi dijele, da su naime svi ljudi samo razvijene životinje.

Slikovit prikaz Caleba SalisburyjaAuschwitz Birkenau

Mnoga kršenja ljudskih prava, i ubijanja i genocidi što su ishodi eugenetičkih uvjerenja dobro su dokumentirani i time dobro poznati.2 Ono što nije toliko dobro poznato jeste to da je, u ranome 20. stoljeću, eugenika bila promicana gotovo s evangeličkim žarom u američkim elitnim krugovima, vodeći do prisilnih sterilizacija provedenih na više od 60.000 građanina SAD-a3 i čak do eutanazije.4,5 Još gore, to su gorljivo promicale mnoge liberalne ‘glavne’ crkve u Americi.6,7

Eugenikom do izbavljenja?

Kraj 19. stoljeća i ranih godina 20. stoljeća bilo je vrijeme društvenih poteškoća u Americi, s ‘dolaskom zapanjujućeg broja novih imigranata iz južne i istočne Europe, povećanom industrijalizacijom, urbanizacijom, ekonomskim depresijama, i radnim prevratima … . Odbijanje stope nataliteta, rastuće stope razvoda i širenje meteža zbog sifilisa širili su mnogi promatrači kako bi izazvali strah od sudbine američke obitelji i, prešutno, naroda kao cjeline.’8

Eugeničari su vjerovali da imaju odgovor za ovo stanje. Siromaštvo, bolest, prostitucija, alkoholizam, i kriminal nisu bili dokaz moralne manjkavosti čovjeka, nego poteškoće što moraju biti riješene znanstveno. Znanstveno rješenje bilo je promicanje umnožavanja velikih obitelji od navodno superiornijih ljudi, kao što je bijela anglo-saksonska srednja klasa, i istovremeno ograničenje veličine obitelji navodno inferiornijih ljudi, tj. onih koji su bili smatrani rasno i mentalno nedostatnima.

Religijski vođe koji su prigrlili ovu tobožnju potporu za svoje društveno evangeličke programe i koji su postali uključenima u eugeniku ‘obuhvaćali su protestante gotovo svake denominacije, Židove i katolike, i oni su pretežito predstavljali liberalna krila svojih pojedinačnih vjera … Oni su bili poslanici, svećenici, i rabini nadahnuti razvojima suvremene znanosti i prihvatili su većinu novoga povijesnog kriticizma Biblije … Podupiratelji su dolazili od visoko rangiranih klerika do poslanika u malim gradovima u metodističkim, unitarističkim, kongregacijskim, protestantsko-episkopalnim, baptističkim i prezbiterijanskim crkvama.’9

Tako, u ranim desetljećima 20. stoljeća, ‘klerici, rabini i vođe laika pisali su knjige i članke o eugenici, pridruživali se eugeničkim organizacijama … i usvojili eugenička rješenja za društvene poteškoće što su pritiskale njihove zajednice.[10] Oni su istraživali eugeničke domašaje biblijskih Deset zapovijedi i istraživali naslijeđene poduke ugrađene u Isusove parabole.’11 Mnoge crkve vodile su obrazovnu nastavu o eugenici. Godine 1910., psiholog Stanley Hall, u časopisu Religious Education napisao je: ‘Čitav Stari zavjet od mita o Edenu do posljednjih proroka treba novu eugeničku egzegezu.’12

Eugenika

 Eugenika je nastojanje poboljšanja fizičkih i mentalnih osobina ljudske rase poticanjem reprodukcije ‘prikladnih’ i smanjenje ili sprječavanje onih ‘neprikladnih’. U evolucijskim pojmovima, ovo znači zamjenjivanje slijepo sporih procesa evolucije s inteligentnim namjenskim vodstvom ljudi. To se s pravom nazivalo najviše uništavajućim medicinskim pokretom u povijesti. Primjerice, eugenika je bila opravdanje i poticaj za holokaust, kao i za mnoga druga ‘etnička čišćenja’ što su bila počinjena u 20. i 21. stoljeću.

U ranim 1900.-im godinama, više od 30 država u Americi donijelo je zakone što su poticali sterilizaciju onih smatranih mentalno nepodobnima. Ovi su zakoni bili podržani od Vrhovnoga suda SAD-a godine 1927. (Buck nasuprot Bellu) i nisu bili ukinuti sve do sredine 20. stoljeća.* Nacistički upravitelji branili su na Nürnberškim suđenjima nakon Drugoga svjetskog rata svoj program sterilizacije navodeći zakone Sjedinjenih Država kao svoje nadahnuće.

*U Vermontu, zakoni o sterilizaciji nisu bili opozvani sve do godine 1973.

Godine 1912., velečasni Walter Sumner, dekan biskupske katedrale sv. Petra i Pavla u Chicagu, zahtijevao je da parovi koji žele biti vjenčani u katedrali moraju pokazati eugenetički certifikat o zdravlju.13 Liječnik je morao ovjeriti da su oni ‘normalni fizički i mentalno, i nemaju ni neizlječivu niti prenosivu bolest.’14 Neke denominacije opravdavale su i kopirale ovaj postupak; drugi kao primjerice prezbiterijanci, nisu. Katolici uglavnom nisu to tražili, dok su zahtijevali da brak kao sakrament bude zakonski uređen jedino od crkve. Godine 1926., stotine propovjednika uzelo je udio u ‘natjecanju u propovijedanju eugenetike’ pod pokroviteljstvom Američkoga društva eugenetike.11 Rosen komentira: ‘U eugenici, ovi su ljudi našli vjeru jaču od svoga kršćanstva, ispunjavajući nade Francis Galton o zamjeni religije s eugenikom.’15

Tijekom toga vremena, konzervativni kršćanski pastori branili su svoju vjeru na nekoliko frontova, kao što su opovrgavanje filozofije o evoluciji, egzistencijalizam Paula Tillicha, dokumentirane (JEDP) hipoteze Juliusa Wellhausena,16 i ‘demitologiziranje’ Biblije (tj. uklanjanje čuda) Rudolfa Bultmanna. Crkve koje su odbacile darvinizam i držale se biblijsko /stvaralačkoga gledišta bile su oprečne augenici. ‘Evangelički protestanti bili su sumnjičavi o metodama znanosti što su promijenile biblijsku doktrinu o stvarima kao što su Djevičansko rođenje i tjelesno uskrsnuće Krista.’17 ‘Oni koji su se tvrdoglavo zalijepili na predaju, na doktrinu, i na biblijsku nepogrješivost suprotili su se eugenici i postali su, za neko vrijeme, predmetima ismijavanja za njihovo odbacivanje ove najsuvremenije znanosti.’18

Danas—kozmološka i biološka evolucija

Godina 1940.-ih, svijet je vidio strašne posljedice eugeničke filozofije – holokaust, u kojem je više od 11 milijuna ljudi od nacista smatrano inferiornima, bili su ubijeni kako bi se promicao evolucijski napredak arijevsko-njemačke rase.19 Danas vidimo dvije druge neizbježne posljedice evolucijskoga razmišljanja:

 1. kozmološka evolucija jeste teorija da sve započinje s neprouzročenim velikim praskom, i tako je Bog Stvoritelj nepotreban

 2. biološka evolucija uči da je čovjek samo životinja; i tako, zato jer ništa nije moralno krivo ili ispravno za životinje, hajdemo svi raditi ono što rade životinje.20

Nevjerojatnim se čini, mnoge crkve i teološki studiji danas slijede ova uvjerenja ateističkih znanosti umjesto Riječi Božje.21 Oni uče kako je Bog koristio i kozmološku i biološku evoluciju za stvaranje Nebesa, Zemlje i sveukupnoga života, uključujući čovječanstvo. Tako su u stvarnosti napustili temeljne doktrine o stvaranju i autoritetu Biblije.

Neizbježna posljedica jeste ta da ljudi danas ostavljaju crkve u krdima, dok drugi nisu ušli u nju nikad uopće.

Zaključci i usporedbe

Rosenini zaključci o kršćanima koji stavljaju više vjere u riječi znanstvenika nego u autoritet Biblije vrijedni su promišljanja obzirom na današnje stanje. Ona naglašava kako su takvi vođe ‘djelovali nedvojbeno u dobroj vjeri’ i ‘iskreno vjerovali kako će eugenika uvećati ljudsku sreću’, ali onda kaže:

 1. ‘Gledajući unatrag netko može očekivati kako će naći malo više oklijevanja religijskih vođa prije negoli su ponudili svoju podršku pokretu što …. zamjenjuje Boga sa znanošću kao oblikovateljem ljudske rase.’22

 2. ‘[L]iberalne religijske vođe dopustili su da njihovi svjetonazori budu oblikovani od strane obećanja nove znanosti o eugenici’23, tj. od strane najnovije znanosti njihova vremena.

Danas su mnoge kršćanske vođe usvojili svjetonazor što kaže kako su znanosti, ne Biblija, autoritet o tome kako je započeo svemir, Zemlja i život. Tako, Eden je postao mit, izvješće o Božjemu stvaranju u šest dana je, u mnogim crkvama, predmet za novu eizegezu24 temeljenu na uvjerenjima ateističkih znanstvenika.

 1. ‘U prvih nekoliko desetljeća dvadesetoga stoljeća, religijski vođe ipak su morali odgovoriti na ovu ljudsku potrebu za sigurnošću, naravno, ali osjetili su mnogo veći pritisak učiniti tako u jeziku suvremene znanosti.’23

Pri tome, oni su promašili vidjeti kako je ‘tobožnji nepogrješiv empirijski dokaz’ ponuđen od znanstvenika toga vremena bio pogrješan. Ne manje danas, one crkvene vođe koji temelje svoja biblijska učenja na evolucijskim pretpostavkama (i time na lažnim mjestima) čine brodolom svoje vjere i vjere svojih sljedbenika.

Lijek je očevidan. Riječ od Boga, daleko od potrebe za ažuriranjem od najnovijih ljudskih teorija, jeste Njegovo otkrivenje nama o Njemu Sâmome i o tome kako je On stvorio Nebesa, Zemlju, i sâm život. Ona predstavlja upute Proizvođača o tome kako moramo živjeti u skladu s Bogom i s našim ljudskim drugovima. Božji Naum jeste onaj koji nas kad ga slijedimo konačno oslobađa.

Preporučene bilješke 

 1. Zamisao je pokrenula Galton u svome Hereditary Genius godine 1869., nakon što je pročitala Darwinovo On the Origin of Species by Means of Natural Selection, kojemu je Darwin dao podnaslov Or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life. Galton je potom iskovala pojam ‘eugenika’ iz grčkoga εύ (eu) u značenju ‘dobro’ i γένος (genos) što znači ‘vrsta’ ili ‘potomstvo’. Natrag na tekst.
 2. Vidjeti Grigg, R., Eugenika … smrt za nemoćne, Creation 28(1):18–22, 2005. Natrag na tekst.
 3. Wieland, C., The lies of Lynchburg, Creation 19(4):22–23, 1997. Natrag na tekst.
 4. Vidjeti Black, E., War Against the Weak: Eugenics and America’s Campaign to Create a Master Race, Četiri zida osam prozora, New York/London, 2003.; recenzirao Sarfati, J., America’s evolutionists: Hitler’s inspiration? Creation 27(2):49, 2005. Natrag na tekst.
 5. Williams, G., A Civic Biology and eugenics, Journal of Creation 20(3):123–127, 2006. Natrag na tekst.
 6. Ovaj članak o sudjelovanju crkve u eugeničkome pokretu temeljen je na nedavnoj knjizi dr. Christine Rosen, naslovljenoj Preaching Eugenics: Religious Leaders and the American Eugenics Movement, Oxford University Press, New York, 2004. Natrag na tekst.
 7. Vidjeti također Bergman, J., The church preaches eugenics: a history of church support for Darwinism and eugenics, Journal of Creation 20(3):54–60, 2006. Natrag na tekst.
 8. Referenca 6, str. 10. Natrag na tekst.
 9. Referenca 6, str. 14–15. Natrag na tekst.
 10. Dobro poznati klerici koji su se pridružili Savjetodavnome vijeću Američkoga eugeničkog društva uključivali su ultra-liberalnoga baptističkog poslanika Harryja Emerson Fosdicka i episkopalnoga biskupa Massachusettsa Williama Lawrencea (referenca 6, str. 116–117). Međutim, Fosdick je kasnije zaključio da je eugenika opasna. Natrag na tekst.
 11. Referenca 6, str. 4. Natrag na tekst.
 12. Referenca 6, str. 38. Natrag na tekst.
 13. ‘Brojne Američke Države predložile su i donijele zakon o zdravstvenim certifikatima u godinama neposredno nakon proglasa dekana Deana Sumnera slijedivši ga tako’ (referenca 6, str. 67). Natrag na tekst.
 14. Referenca 6, str. 53. Natrag na tekst.
 15. Referenca 6, str. 22. Natrag na tekst.
 16. Za opovrgavanje, vidjeti Grigg, R., Did Moses really write Genesis? Creation 20(4):43–46, 1998. Natrag na tekst.
 17. Referenca 6, str. 18. Natrag na tekst.
 18. Referenca 6, str. 5. Natrag na tekst.
 19. Bergman, J., Darwinism and the Nazi race Holocaust, Journal of Creation 13(2):101–111, 1999. Natrag na tekst.
 20. Vidjeti primjerice Cardno, S., The creation basis for morality, Creation 24(3):44–47, 2002. Natrag na tekst.
 21. Vidjeti primjerice Wieland, C., Crisis in the colleges: A call for reformation, 23. studeni 2004. Natrag na tekst.
 22. Referenca 6, str. 184. Natrag na tekst.
 23. Referenca 6, str. 185. Natrag na tekst.
 24. Eizegeza znači učitavanje nečijih vlastitih zamisli u tekst, oprečno egzegezi, ili određivanje značenja iz sâmoga teksta. Natrag na tekst.