Explore

Hvordan og hvorfor: Er Bibelen og jordens alder i konflikt?

av Catherine A. Olaussen

12.februar lanserte prof. Peder Tyvand boken, ”Darwin – en festbrems”.1 Han vil ikke kalle seg kreasjonist fordi vi oppfattes som dumme. Han vil ikke blande teologi med vitenskapelig metode. Men kreasjonist er en som tror på Skaperen, og det gjør vel alle kristne. Jeg skjønner at han ikke vil bruke tid til å rette opp andres feil, og det trenges ikke. Det er bare å henvise til creation.com hvor man trykker på ”argumenter som kreasjonister ikke skulle bruke”.

Men troen på Gud er ikke uvitenskapelig. Det er fordi Gud finnes, at forskning er mulig. Grunnen til at universet er fullt av orden og logikk, er fordi Gud er logisk og konsekvent. Det er fordi Gud skapte vår bevissthet, at vi klarer å oppdage hans naturlover. Hvordan kan lover eksistere uten en lovgiver?

Det betyr ikke at Gud må nevnes i skolebøker. Gud nevnes ikke i Esters bok i det GT. Men i Ester og i realfagboken, er det heller ingen ting som benekter Gud. For det er bare hvor to ting motsier hverandre, at kun en av dem er sann.2 Bibelen er ikke primært en realfagbok, men den er en historiebok, som gir en beretning om hva som skjedde i fortiden. Og 1. Mosebok var godkjent av forskere fram til sent på 1700-tallet. Da den ble forkastet, ved å si at jorden var svært gammel, var det med hensikt, for å bli kvitt Moses Gud.3 Dette viser historikeren Terry Mortenson. Dette har ikke noe med den vitenskapelige metoden å gjøre. Dette handler om to motsigende teorier om opprinnelser. En gammel jord betyr naturalisme, og en ung jord Bibelen, som jeg skal forklare om et øyeblikk. Det hadde vært dårskap for en soldat å fjerne sin rustning og våpen før en kamp4.

Darwinismes fremste argument mot skapelsen er teologisk. Da professor Dag Hessens bok om utviklingslære i Norge kom ut, ble han intervjuet av Jon Kvalbein, som dro fram kompleksiteten i cellene. Hvordan kunne alt dette bli et produkt av tilfeldighet? Og Hessen svarte, ”Det er en brutalitet i naturen som man ikke kan knytte til intelligent design. Denne brutaliteten kan vanskelig forenes med troen på en allmektig Gud.”5

Melvin Tinker er en evangelisk engelsk prest som har skrevet om lidelse.6 Han tror Bibelen er Guds ufeilbarlige ord med første Mosebok som en historisk beretning, men samtidig at jorden er millioner av år gammel. Han har nylig skrevet en artikkel7 med overskriften ”Ingen konflikt”. Han sier at ”evolusjons paradigme for livets opprinnelse og utvikling er religiøst nøytralt”8. Men hvor nøytralt er det? Professor Oskar Skarsaune i sin nye bok ”Skaperkoden”, sier9 at ideen om en ung jord kom først fra adventister sent på 1800 tallet. Men en ung jord ble lært av Jesus og apostlene, også kirkefedrene, Luther og bibeltroene fram til tidlig på 1800-tallet10.

Tallet ’seks tusen år’ baseres på en fullkommen skapelse på seks vanlige dager, etterfulgt av slektshistorier11 uten hull. Jesus bekrefter at ”fra begynnelsen av, ved skapelsen, skapte Gud dem til mann og kvinne”.12 Og Paulus sier at dette handler om Kristus og kirken”.13 Dette er Bibelens ”hvordan” og samtidig dens ”hvorfor”. Hvorfor er vi her? For å bli forenet med Kristus, skikket som medhjelper i et livslangt, intimt, eksklusivt forhold. Jesus henviser til 1. M 1:27, ”Gud skapte mennesket i sitt bilde … til mann og kvinne”. Bibelforlaget forklarer at de hebraiske ord er ”hankjønn” og ”hunkjønn”. Dyrene var også skapt som hankjønn og hunkjønn, men forskjellen er at Adam var først alene14, og’så ble Eva formet fra ham,15 så at de kunne være ett kjød, som Jesus understreker.

Hvorfor er det lidelse? Å bli skapt i Guds bilde innebar en fri vilje, og Adam valgte ulydighet. Siden Gud er god, ødela opprøret skapelsen og førte til vold, sykdom og død som ikke var der fra før. Så hvorfor er det slik at kristne, selv om de blir forfulgt, har håp?16 Fordi en dag skal Paradis bli gjenopprettet, og det ved at Guds straff ble båret av hans Sønn17. Ved at vi blir ”ett kjød” med den uskyldige, kan Gud være rettferdig18.

Men slik soning er uforenlig med evolusjonsvitenskap. Det skrev Richard Dawkins i 200619. I høst sa han til John Lennox at det derimot kunne føres argumenter for en deistisk gud (dvs. en gud som ikke er Bibelens Gud, ikke Jesus).20 Darwin også var ikke imot en deistisk gud. Det er korset som straff for Adams synd som er et anstøt. Darwin var påvirket av deisten Charles Lyell21, som skrev at han ville sette vitenskap fri fra Moses22, ved å si at jordens lange historie kunne forklares ved det som skjer i dag.

Det som skjer i dag kan observeres og prøves med gjentatte eksperimenter, og kalles operasjonell vitenskap (OV). Det er det vi mener når vi tenker på realfag, den ”vitenskapelig metode”, hvordan ting virker, medisin, romfart. De som grunnla naturvitenskap var kristne som trodde på en ung jord (UJ). Så hvor kom ideen om millioner av år fra? Terry Mortenson har vist i sin doktoravhandling23 at læren om en gammel jord (GJ) kom fra deister på 1700-tallet som hadde fått tanken før de undersøkte steiner og fossiler. Slik opprinnelse eller historisk vitenskap (HV) kan ikke observeres, bekreftes eller verifiseres.24 Den er basert på data, som steiner og fossiler, men tolkningen av slike data kan bli ganske spekulative.

Millioner av år er ikke et faktum, men en tolkning av fakta. UJ geologer, som Peter Klevberg, undersøker samme fakta, men fordi de har et annet utgangspunkt og andre ”briller” trekker de en annen slutning. Finner vi epler på bakken, kan vi vente og se at flere epler faller ned. Finner vi beiner derimot, kan vi ikke se at de kom opprinnelig fra en fisk som utviklet seg til et menneske. På samme måte, hører Newton og Einstein under OV, likedan medisin og bilder fra Mars. Mens Bibelen og Darwins teori er forklaringer25 på faktaene: To ulike historier.26

En GJ var akseptert blant forskere allerede før verdens første geologiske forening ble grunnlagt i 1807. The London Geological Society gjorde stor framskritt, så folk generelt godtok spekulasjon om en GJ (HV) sammen med de oppdagede faktaene i OV. Dette skjedde med teologene Green og Warfield, på det prestisjetunge universitetet Princeton. En GJ motsier Bibelens 6 dager, men de trodde at en GJ var et faktum, så, fordi de ikke ville si at 1. Mosebok var feil, sa de at den var misforstått, og presset inn millioner av år, ved å si at første kapittelet og slektshistoriene ikke var kronologisk. Bibelen skulle ikke lenger ha noe å si om jordens og menneskets alder, men fortsatt kunne gi mening med livet.27

GJ kristne i dag retter seg etter dem28. De forsøker å beholde Bibelens ”hvorfor” samtidig som de forkaster dens ”hvordan”. De tror på skapelse og syndefallet, men samtidig at første Moseboks første kapittel ikke er prosa, men poesi på linje med et dikt eller lignelse. Eksperter på hebraisk29 har vist at 1. M. 1 faktisk er prosa – samme genre som resten av 1.M. Det GJ argumentet er at bruk av litterære virkemidler betyr at 1. M 1 ikke er historisk. At den heller er en polemikk mot babyloniske myter. Dette argumentet er detaljert imøtegått på creation.com. Men 1. Mosebok er neppe en god polemikk mot soltilbedelse hvis den ikke er sann. Basil den Store sa at det var Guds faktisk skapelse av planter før solen, som viser at soltilbedelse er dum. Og man kan ikke si at Gud bare tilpasset seg et primitivt folk. Evolusjonslæren var allerede kjent før Moses tid,30 og Gud var uansett ikke redd for å gå mot strømmen. Ser man på språket i teksten er det egentlig ingen måte å gjøre det mer tydelig, hva Gud mente enn å si kveld og morgen, den første dagen. Det er stor forskjell på å bruke enkelt språk, og å lyve. Hvordan kunne Gud kommunisere med oss hvis han, som skapte tid for oss, ikke bruker vår tid? Da Jesus sa at han ville stå opp den tredje dagen, så var det den tredje dagen, forstått på samme måte som i første Mosebok, (og Jonas).

Problemet med å si at seks dager ikke betyr 6 x 24 timer, som Bibelen viser med sin kveld og morgen, er å vite hva man skal ty til, for å finne ut, hvor lenge dagene egentlig var. Hvis dagene står for noe annet, som i en lignelse, hva er det de står for? Jesu lignelser forstås mot en historisk bakgrunn: det GT, særlig 1.M. Hvis Bibelens historisk bakgrunn er selv en lignelse, hvor går man for å finne en forklaring? Til ”vitenskap” dvs. dagens rådende paradigme, menneskets foranderlige mening. GJ kristne er inkonsekvent. Når de vil svare på ”hvorfor” spørsmål, skriver de som om jorden var ung: alt var godt i begynnelsen, død kom ved Adams synd. Men når de vil svare på ”hvordan”, henviser de til ”vitenskap” med utgangspunkt i millioner av år. Hva skjer da? Millioner av år betyr skapninger før Adam, som dør av sykdom og vold.31 Skapninger uten sjel, sier man, men datoen for Adam, er yngre enn Australias første innbyggere.

Uansett er også dyr som lider, fremmed for Edens hage. Gud skapte dem til glede32. I Noahs tid kunne han ødelagt dem alle, og begynt forfra. Men den nye jord33 skulle fylles med avkom fra den opprinnelige skapelsen.34 Guds kjærlighet skinner gjennom hele Bibelen. For å nevne litt: når Ninives befolkning vender om, svøper også dyrene seg i sekk35. ”Selvdøde eller’sønderrevne dyr skal presten ikke spise”36, for ”da blir han uren”.37 I den nye verden skal ulven bo sammen med lammet38. Ikke en spurv til jorden. Noen prøver å gi skylden på djevelen, men Satans fall må ha skjedd etter skapelsens uke, hvor alt var fullkommen. Ordet, Jesus, ble kjød39, og ikke en engel. Våre forfedre forstod at vold blant dyr var pga. Adams synd.40 Bryter man sammenhengen, mister man samtidig håpet om Guds forløsning gjennom Kristus.41

I ”Skaperkoden” blir Gud nødt til å bruke lang tid, og han sier til Adam og Eva, ”Til forskjell fra utviklingen hittil er det deres bestemmelse å utvikle en høyere form for liv og samliv, der helt andre regler gjelder enn dem som har brakt livet opp til deres nivå”.42 Hva slags regler kan det være?? De første reglene var ”hund spis hund” slik som vi ser i naturen i dag. Er det de som brakte mennesker dit hvor gud kunne si at de var i hans bilde?! I’så fall, var det best å beholde dem, for da ville man utvikle seg i positiv retning. Hvorfor skulle man plutselig nå bestemme seg for andre regler, og hvilke regler? Var det opp til dem selv nå? Men hvis det var mennesker som skulle velge de nye reglene, hva hvis folk var uenige? Hvis ingen hører på? I praksis blir det ”makt er rett”, og ingen objektiv sannhet.43

GJ-guden er svak, slem og ulogisk. Skal han straffe mennesker for å følge de samme regler som han selv i naturen? Og hvordan skal han straffe dem? Død har rådet i alle årene. GJ kristen, John Polkinghorne, sier44 at vi skaper oss selv ved genetiske endringer, de samme endringer som gir oss kreft.45 Den eneste trøst er at det som forårsaket vår kjæres bortgang, produserer naturens mangfold. Når det gjelder framtiden, blir det bare mer av det samme.

Skarsaune er mer optimistisk. I forbindelse med den barmhjertige Samaritanen, slutter han seg til at vi kan redde verden med gode gjerninger, ved å være miljøvennlig og snille.46 Men hvordan skulle det plutselig gå an? Humanetisk Forbund sier også at de har omsorg for andre som grunnlag”.47 Men var det Jesu poeng? Skriftlærden ville rettferdiggjøre seg selv, så Jesus sier at vi må elske hverandre slik som han har elsket oss. Ingen klarer det uten ham! Det er Jesus som er den barmhjertige Samaritanen. Skapningen ble lagt under forgjengelighet – tsunamier, jordskjelv, – etter Guds vilje, så at det er han som kan gjøre noe med det. Verdensaltet skal bli frigjort når Kristus åpenbares,48 fordi han er lammet som tar bort verdens synder. Men hvordan kan man si det, hvis død var en velsignet del av Edens hage?

Sammenligner man GJ-guden med den sanne Gud, finner man at den ekte Skaperen er god, og viser hans godhet, før han kaller mennesker til å tro på ham. Han lager en fruktbar, fredelig hage, hvor bare planter spises, og det finnes ingen sykdom eller død. Hans Sønn går rundt og gjør godt, og viser Peter49 og de andre at han er den samme gode Skaperen som var i begynnelsen og skal komme tilbake. Dette er Bibelens store bilde, og det ligner den GJ læren som dag ligner natt. Den eneste forskjell mellom GJ lære og et humanetisk livssyn50, er at GJ kristne beholder Jesu oppstandelse, men bare ved å være inkonsekvente. De sier at vitenskap ikke kan motbevise oppstandelsen, fordi den ikke kan forklares ved en naturlig prosess. Det samme gjelder skapelsens uke som de forkaster. Ja, en suveren Gud opprettholder verden ved naturlige prosesser, men han hvilte fra sin overnaturlige skapelse på den syvende dag og kalte den for komplett. Hvordan kan vi vite om Gud brukte naturlige prosesser i fortiden eller direkte innblanding? Det er ikke slikt at ”hvis vi ikke kan forklare det, var det Gud som gjorde det”, men at Gud forteller oss hva han gjorde. GJ teologer er inkonsekvente. Warfield var fornøyd med sin løsning av konflikten mellom Mosebok og ”dyp tid”, men tre år etter hans død, avviste 12 000 prester Jesu oppstandelse.51

Professor Øystein Elgarøy52 forklarer det slikt: ”Darwin og Jesus levde i fred inne i hodet mitt i mange år, riktignok uten å ha mye med hverandre å gjøre”. Men var denne fredlige sameksistensen velbegrunnet? Det naturlige utvalg fører til at de fleste bukker under. Det frembringer også virus, som ikke ser ut til å ha noen annen funksjon enn å spre lidelse. Evolusjon synes derfor ikke forenlig med Guds godhet. En deistisk gud som bare setter universet i gang uten interesse for konsekvensene lar seg kanskje forene med den. ”Men hvem ville finne det verdt å tilbe en slik gud?”

Holder vi oss bare til vitenskap, universets fininnstilling, ender vi opp med en slik deistisk gud. Det var det de kristne gjorde, da astronomene først oppdaget himmelen med teleskop. De ble’så ivrig etter å finne utenomjordiske liv som bevis for Gud, at de glemte Jesus.53 Og det var da de kristne prøvde å forsvare Skaperen uten å nevne Jesus, at lidelse ble et problem for tro.54 Luther lærte at det som står i Bibelen er åpenbart for alle.55 Og i hans kommentar om 1. Mosebok, skrev han at Bibelens ”hvorfor” og ”hvordan” ikke kan skilles.56 Vi kan ikke si noe om lidelse eller håp uten å peke på Kristus som døde for våre synder etter Skriftene. ”Etter Skriftene” er nøkkelen. Hva sier Skriften? Gud skapte allting godt.

Før Darwin leste Lyells bok om en GJ, skrev han til en’sørgende venn om trøsten i Guds Ord, men etter Lyell, mistet han sin tro, først på det GT, så på de evangeliene, og til slutt på Jesus. Dette skjedde før hans datter Annie døde.57 Darwin skilte Bibelens ”hvordan” og ”hvorfor”, ved å sette Lyells millioner av år isteden for Moses seks dager. Resultatet var at løftets arv ble avbrutt, som er Jesu slektshistorie, og Darwin mistet sitt håp.58 Etter dette ville ingen fakta kunne overbevise ham.59 Bjørn Are Davidsen60 ser at uansett hvor mange fakta vises Dawkins og tilhengere, mener de at Gud ikke eksisterer, og Jesus er uinteressant. Ser man på intervjuet med GJ-kristen Alister McGrath,61 blir det tydelig at han ikke kan svare på Dawkins spørsmål om lidelse. Evangeliets fast grunn62 er skapelsen på seks dager, og Messias. Dette er ikke ubetydelig, men det som Paulus sier er ”først og fremst”.63

Henvisninger

 1. Peder A Tyvand, Darwin 200 år – en festbrems, Origo, 2009 Tilbake
 2. Jonathan Sarfati, Loving God with all your mind, Journal of Creation 12(2):142–151 Tilbake
 3. Terry Mortenson, The Great Turning Point, Master Books, 2004 Tilbake
 4. Jason Lisle og Tim Chaffey, Old-Earth Creationism on Trial, Master books, 2008; Jonathan Sarfati, Using the Bible to prove the Bible?, Creation 30(4):50–52, 2008 Tilbake
 5. Dagen, 28.01.03 Tilbake
 6. Melvin Tinker, Why do Bad Things happen to Good People? Oversatt til dansk i 2007 ”Råbet fra askedyngen” Tilbake
 7. Melvin Tinker, Evangelicals Now (EN), februar 2009 Tilbake
 8. Med henvisning til biologen Sam Berry Tilbake
 9. Oskar Skarsaune, Skaperkoden, Avenir, 2008 (Skaperkoden). Også andre sier dette, bla. David N Livingstone, Ron Numbers, Paul Marston og Roger Forster. Denne myten skulle Bjørn Are Davidsen tilsette sin liste. Tilbake
 10. Terry Mortenson, Coming to Grips with Genesis, Master Books, 2008 (Grips); se også det lille heftet fra Answers in Genesis, “Millions of Years”; Kulikovsky, svar til Paul Marston, Journal of Creation 19(3):73–75 Tilbake
 11. Løftets linje fra Adam, ”sønn av Gud” (Lukas 3:38) til Jesus, Guds Sønn Tilbake
 12. (Markus 10:6, Bibelselskapet, 2005, og Bibelforlaget 1997). (Apropos, dette er riktig oversatt. Sml. Norsk bibel 88: ”fra skapningens begynnelse”; Terry Mortenson har et kapittel om dette i Coming to Grips with Genesis (Grips); Jesus siterer her fra både kap.1 og 2. Det er ikke to skapelsesberetninger, bare en. Tilbake
 13. Efeserne 5:32 Tilbake
 14. direkte’sønn av Gud som det står i Lukas 3:38 Tilbake
 15. ”kjøtt av mitt kjøtt” Tilbake
 16. 1. Peter 3:15 Tilbake
 17. Sabbaten var dagen Gud gledet seg over sitt fullendte verk. Jesus tok på seg Adams synd på langfredag, den sjette dag, hvilte fra sitt fullbrakte verk, den sjuende dag, og reiste på den første dag som Herre over den nye skapelsen. Død, som er en fiende, kunne ikke holde ham, etter han hadde sonet vår straff. Uten Jesu soning blir det ingen frelse. Tilbake
 18. Rom. 3:26 Tilbake
 19. edge.org/q2006 Tilbake
 20. 21/10/08, Melanie Phillips, “Is Dawkins still evolving?”, Spectator.co.uk Tilbake
 21. Principles of Geology; Geologiens prinsipper Tilbake
 22. ”free the science from Moses”, letter to reviewer Poulett Scrope, 1830; Life, Letters and Journals, volume 1 Tilbake
 23. Terry Mortenson, The Great Turning Point (GTP), Master Books, 2004 Tilbake
 24. ”Hvor var du da jeg la grunnvollene for jorden?”, Job 38:4 Tilbake
 25. Se Stephen J Gould, Evolution as Fact and Theory i Discover, mai 1981, talk.origins, oversatt av Jan Haugland, Skepsis.no, tidligere Jehovas vitner Tilbake
 26. Som Skarsaune sier i Skaperkoden (s.99) er Shakespeare ingen god forklaring innenfor dramaet Hamlet, men ”et veldig godt svar” på hvorfor det eksisterer i det hele tatt. På samme måte, nevnes ikke Gud innenfor operasjonell vitenskap (uansett om forskere er tilhengere av Intelligent Design eller evolusjonsteorien), men er forklaringen på livets opphav (historisk vitenskap). Men hvordan vet vi at Shakespeare er ”et veldig godt svar”? Og ikke, for eksempel, tilfeldighet; eller at dramaet kom av seg selv; pga. en vind i en’søppelhaug; at det ble skrevet av en apekatt; eller av Francis Bacon? Vi vet fordi vi finner de indre sammenhengene og lovmessighetene som preger Shakespeares andre dramaer. På samme måte, passer det vi vet om universet med det som står i Bibelen: bla. vår erfaring av å ha fri vilje, og vår rettferdighetssans. Tilbake
 27. WH Green: Bibliotheca Sacra, 1890; Genesis OT e Sources Collection, ed., Ted Hildebrandt; BB Warfield: ”Evolution, Science, and Scripture” ed., Mark Noll og David N Livingstone; Jonathan Sarfati, Biblical chronogenealogies, Journal of Creation 17(3):14–18 Tilbake
 28. “The Genesis creation account is not a record of human history”, Bruce Waltke, Genesis, Zondervan 2001; Gordon Wenham, Genesis 1–15, Word Bible Commentary, 1987; se også professor Ole Hallesby, 1921, sitert i Skaperkoden, s. 28-29; Tilbake
 29. Grips Tilbake
 30. Creation 30(4):34–36 ”Evolution:an ancient pagan idea” Tilbake
 31. Hugh Ross sin dato for Adam innebærer at Australias innfødte må regnes blant disse skapninger, såkalte ”preAdamites”. Dr Jonathan Sarfati i ”Refuting Compromise” (oppsummert i det lille hefte ”15 Reasons why Genesis is history”) Tilbake
 32. Se også Appendix B i Jason Lisle og Tim Chaffey, Old Earth Creationism On Trial, 2008: bla. Planter og insekter trenger hverandre, så hvordan kunne planter bli skapt millioner av år i forveien? Også mitt svar til Professor Alan Millard, EN, 2007, bla.: hvis de seks dagene ikke var i rekkefølgen, hvorfor er det 3. budet basert på den uken? Se også Ken Ham, The Genesis Solution, Baker, 1988 Tilbake
 33. Den nye jord var den samme jorden, nå renvasket ved dom: 1 Peter 3:20; 1 Tim. 3:15 Tilbake
 34. Hvert etter sitt slag. ”Jesus forandrer ikke art” (Ronald Fangen). Jesus blir ikke til et romvesen, for eksempel. Etter oppstandelsen, var han fortsatt Herren Jesus. Vi vil bli de samme personene etter oppstandelsen Tilbake
 35. Jonas 3:8; 4:11 Tilbake
 36. Esekiel 44:31 Tilbake
 37. 3. M 22:8 Tilbake
 38. Jes.11:9 Tilbake
 39. Joh. 1:14; Heb. 2:16 Tilbake
 40. Dr Philip Sampson skrev en artikkel i ”Evangelicals Now” (mars 2005) om dette: ”Foxed for a witness”. Se også Keith Thomas, ”Man and the natural world”, OUP, 1983; Journal of Creation 18(3):70–75: The Carnivorous Nature and Suffering of Animals, RJM Gurney Tilbake
 41. En god exegesis (forklaring) av Romerbrevet 8 som handler om dette finnes i Journal of Creation 21(1):14–18: Cosmic and Universal Death, Henry Smith Tilbake
 42. s 151 Tilbake
 43. Skarsaune skriver “at en teori om hvordan en moralnorm oppstår, ikke i seg selv er en tilstrekkelig begrunnelse (eller avkreftelse) av normen” (Skaperkoden, s. 143). Men i praksis brukes mye tid på vår fortid som basis for samarbeid og lederskap i dag. Se, for eksempel, professor Carl Erik Grenness, Sosialpsykologiens grunnlagsproblemer, UiO, 2005; også Paulus gir først teologi og’så etikk basert på teologien Tilbake
 44. God, the Big Bang and Bunsen burner issues, Authentic Media, 2008, s.9 Tilbake
 45. Polkinghorne (s.10) sier at skapelsen er etter Guds vilje, men det virker som om evolusjon er den eneste måten Gud kan skape mangfold, og dette går imot Åpenbaring 4:11; Markus 1:40; 1. M: 1:3; Tilbake
 46. Skaperkoden, s 155 Tilbake
 47. Human.no Tilbake
 48. Rom. 8:20; Kol.3:4; se Journal of Creation 21(1):75–85 ”Cosmic and universal death” Henry Smith Tilbake
 49. Bla. fiskefangsten Tilbake
 50. Deres manifest sier at det er greit å tro på ”gud” (så lenge man ikke tvinger andre), og at man skal prøve å redde verden ved å være miljøvennlig osv Tilbake
 51. McGrath sier om Dawkins lesere at de vet lite om kristendom, hvis de tenker at Gud mishandler barn. Men GJ pastor Steve Chalke sier også at gud er en kosmisk barnemishandler, hvis Jesu død var en soning for synd. Steve Chalke, The Lost Message of Jesus, Zondervan, 2003, “cosmic child abuse” Tilbake
 52. Fritanke.no, 12.02.09 Tilbake
 53. Fritenkeren Tom Paine hadde rett, da han skrev i ”Age of Reason”, at den kristne tro, med dens fortelling om Eva og eplet, og dens motstykke, døden til Guds Sønn, innebærer at jorden er den eneste beboelige planeten (sit. i Crowe, se nedenfor). John Lennox sier derimot at det går an å tro både på Gud og et multivers. John Lennox, God’s Undertaker, Lion Hudson plc, 2007, gjengitt i Evangelicals Now, 02.08 I’så fall, er det ikke Bibelens Gud, men en GJ deistisk en. Dagens fritenkere på Human.no sier at humanismen vokste ut av den samme tradisjonen for fritenkning som gav opphav til moderne vitenskap, kunst, demokrati og menneskerettigheter. Fritenkning? Den begynte med Luther i Wittenberg. (Han flyttet til Wittenberg i 1509). Tilbake
 54. Michael J Crowe, The Extraterrestrial Life Debate, CUP, 1986; Michael J Buckley, At the Origins of Modern Atheism, Yale, 1987 Tilbake
 55. Martin Luther, De Servo Arbitrio, Om den trellbundne vilje, 1525. Det er ikke’sånn at det finnes flere gyldige tolkninger’så at, for å være ydmyk, må man si at man ikke vet. Han oversatte Bibelen til tysk, så at vanlige folk kunne forstå den. Ja, realiteten er større enn det som kan rommes med ord, men alt som står i Skriften er sann. Tilbake
 56. Paul Bartz, Luther on evolution, Creation 6(3):18–21, 1984 Tilbake
 57. JM Brentnall og Russell Grigg, Darwin’s slippery slide into unbelief, Creation 18(1):34–37. Tilbake
 58. Darwin slapp da å tenke på Guds dom (”damnable doctrine”), men mistet håp om et evig liv. To år etter Annies død, kunne han ikke trøste en’sørgende venn, annet enn å si at tid ville hjelpe vonde følelser. Brasils regnskog fylte den unge Charles med ærefrykt, men i 1876 (selvbiografi) ville ikke den mest praktfulle naturen påvirke ham slikt. Det samme har skjedd med vår kultur: Fjellklatreren, Joe Simpson, som falt i en grøft men overlevde, sa at han aldri tenkte på Gud, og biskop Sigurd Osberg har ingen god forklaring på lidelse i sin Dagblad blogg, 28.11.08 (stikkord: vitenskap, gudstro). Tilbake
 59. Apostelen Filip kunne ha gitt Etioperen et vitnesbyrd om de siste dagers helbredelsesmirakler i Apg. 8, men det var ut fra Skriftene at han forkynte evangeliet for ham Tilbake
 60. Bjørn Are Davidsen, Svar Skyldig, Lunde, 2007, side 133 Tilbake
 61. Søk Dawkins, McGrath, Root (of all Evil) Tilbake
 62. JA Motyer, Old Testament Theology, The New Bible Commentary Revised, 1970; Phil Sampson, Foxed for a Witness, Evangelicals Now, mars 2005 Tilbake
 63. 1. Kor.15:3; Skapelsen, Syndefallet, Storflommen, Språk, Kristus, Korset, Kongen: det er skaperkoden! Tilbake