Explore
Also Available in:

Isus Krist naš Stvoritelj

Biblijska obrana Trojstva

napisao
preveo Zlatko Madzar

Doktrinu o Trojstvu neki ljudi teško razumiju. Ali to je ono što je Bog otkrio u Svetome pismu o Svome vlastitome Biću, i zato bismo u to trebali vjerovati.

Doktrina o Trojstvu izjavljuje kako u trojedinome Božanstvu postoje tri vječne i su-jednake Osobe: Otac, Sin i Sveti Duh, jednake u sržnosti ali različite u ulozi — tri Osobe (ili tri središta svjesnosti) i jedno Biće(vidjeti dijagram, dolje). Različitost očitovanja jedne-jedinosti i tro-jedinosti znači da doktrina nije samo-proturječna. Ovo je načelno slično izjavi kako su mornarica, vojska, i zrakoplovstvo tri zasebne borbene cjeline, ali isto tako i jedne oružane snage. NB: ovo ne znači da su te tri Osobe ‘dijelovi’ Boga. Ustvari, svaka Osoba posjeduje potpunost Božanstva (vidjeti Poslanicu Kološanima 2:9). Bolja analogija jeste svemir koji sadrži tri dimenzije, ali dimenzije nisu ‘dijelovi’ — zamisao ‘svemira’ besmislena je bez sve tri dimenzije.

Biblijski izvod

Sve stvari neophodne za našu vjeru i život su ili izričito navedene u Svetome pismu ili mogu biti zaključene preko dobrih i neophodnih posljedica iz Svetoga pisma. Neki kultovi, kao što su Jehovini svjedoci i Mormoni, i grupe poznate kao ‘Jedinstvo’, ili ‘samo-Isus’ pentekostalci (neka ne budu pomiješani sa središnjim pentekostalcima koji vjeruju u Trojstvo), vole isticati da se riječ ‘Trojstvo’ ne može pronaći u Bibliji. Ali doktrina može biti logički dokazana kroz sljedeća jasna učenja Svetoga pisma:

Ancient diagram of the Trinity
Drevni dijagram o Trojstvu; nanovo nacrtala umjetnica Debra Bosio Riley—odabir boja je važan, jer dodane prvotne boje svjetla kad su spojene čine bijelu svjetlost (vidjeti this picture).

Razlika u Osobama unutar jednoga Boga znači da je Isusu moguće biti ‘jedan posrednik između Boga i ljudi’ (1. Timoteju poslanica 2:5), i biti naš ‘zastupnik kod Oca’ (1. Ivanova poslanica 2:1) kada zgriješimo. Zastupnik je advokat - branitelj, koji izlaže naš slučaj ispred suca. Ovo pokazuje razliku između osoba.

Razlika čini Nadomjesno pomirenje mogućim. Kako bi inače Isus mogao biti Onaj na kojeg je GOSPOD ‘svalio … bezakonje svih nas’ (Knjiga proroka Izaije 53:6)? Onaj koji polaže i Onaj na koga su naši grijesi položeni moraju se razlikovati.

Isus je rekao da Ga je Njegov Otac poslao (Evanđelje po Ivanu 14:24) te da je Duh bio poslan i od Oca (Ivan 14:26) i od Sina (Ivan 15:7). Ovo isto tako ukazuje na različita središta svjesnosti unutar jednoga Boga.

Činjenica da se Isus molio Bogu Ocu (Ivan 17:1) pokazuje kako postoji razlika između Oca i Sina. Budući je Isus bio u potpunosti čovjek (isto kao što je bio i u potpunosti Božanstvo), a ljudi bi se trebali moliti, slijedi kako je bilo prikladno za Isusa moliti se u Svojoj čovječnosti.

Isto tako, Božanstvo Sina, Isusa Krista, nadalje je dokazano činjenicom da Njegove osobine pripadaju jedinstveno Bogu, na primjer:

Odgovori na neke prigovore o Trojstvu

Usprkos jasnim biblijskim dokazima o Trojstvu, neki kultovi imaju prigovore temeljene na nerazumijevanju Svetoga pisma.

  • Isus je rekao: ‘Moj je Otac veći od mene (meizon)’ (Evanđelje po Ivanu 14:28). Ali to se odnosi na Očev viši položaj na Nebesima, a ne na superiornu narav. Poslanica Filipljanima 2:5–11 navodi kako Isus ima narav jednaku Bogu, ali On je dragovoljno preuzeo niži položaj sluge. Isti se čimbenici odnose na povezana poglavlja o Isusovome podvrgavanju volji Njegova Oca.

Riječ ‘bolji’ (kreitton) bila je korištena za dokazivanje superiornosti naravi ako se na to mislilo. Zaista, kreitton je upotrebljavan za opisivanje Isusove superiornosti u sâmoj Njegovoj naravi spram anđela (Poslanica Hebrejima 1:4). Razlika može biti opisana u ljudskim pojmovima ulogom premijera — on je viši od nas po položaju, ali je još uvijek ljudsko biće kao i mi, znači nije bolji u naravi.

  • Isus je nazvan ‘prvorođenim svakoga bića’ (Poslanica Kološanima 1:15). Međutim, u židovskome smislu, ‘prvorođeni’ znači ‘imanje prava i posebnih povlastica što pripadaju najstarijemu djetetu’. Ovo se odnosi na nadmoćnost ranga više nego na prvenstvo vremena. To može biti pokazano u poglavljima gdje je pojam ‘prvorođeni’ za istaknutoga sina koji nije najstariji, npr. Psalam 89:27, gdje je David nazvan ‘prvorođenim’ iako je zapravo najmlađi sin.

‘Prvorođeni’ ne znači ‘stvoren prvi’; grčki za potonje je protoktisis, dok je prvorođeni prototokos. Ustvari, stihovi nakon Poslanice Kološanima 1:15 pokazuju da je Sâm Krist Stvoritelj svega.

  • Isus je Sin Boga. Iz ovoga, neki kultovi pokušavaju prikazati da je Isus nekako manji od Boga. Ali u židovskome smislu, ‘sin (nekoga)’ često znači ‘iz reda (nekoga)’ ili ‘imajući (nečiju) narav’. Na primjer, ‘sinovi proroka’ znači ‘iz redova proroka’ (1. Knjiga o Kraljevima 20:35); ‘sinovi pjevača’ znači ‘iz redova pjevača’ (Knjiga Nehemije 12:28). Isusovi židovski suvremenici razumjeli su kako je On tvrdio da je Bog, i to je razlog zašto su Ga željeli ubiti zbog bogohulja (Evanđelje po Ivanu 19:7).
  • Isus je ‘jedino-rođeni Sin’ (Ivan 3:16). Grčka riječ što se prevodi kao ‘jedino-rođeni’ je monogenes, što znači ‘jedinstven, jedan jedini’. Isus je jedinstveni Sin Božji, jer je On Bog po Svojoj sâmoj naravi (vidjeti gore). Vjernici u Njega postali su ‘Božji sinovi’ posinjenjem /posvojenjem (Poslanica Galaćanima 3:26–4:7).

Ovo je pokazano u ljudskoj kraljevini u Poslanici Hebrejima 11:17, gdje je Izak nazvan Abrahamovim ‘jedino-rođenim sinom’. Abraham je imao i druge sinove, ali Izak je bio jedinstveni sin temeljem Saveza s Abrahamom (Knjiga Postanka poglavlja 15–18; 20), rođen u staračkoj dobi svojh roditelja.

Preporučene bilješke

  1. Enns, P., Moody Handbook of Theology, Chicago: Moody, 1989. Return to text. Natrag na tekst.
  2. Rhodes, R., Reasoning from the Scriptures with the Jehovah’s Witnesses, Harvest House, 1993. Return to text. Natrag na tekst.
  3. McDowell, J., & Larson, B., Jesus: A Biblical Defence of His Deity, East Sussex, UK: Crossway Books, Prvo britansko izdanje, 1991. Return to text. Natrag na tekst.
  4. Vine, W. E., Unger M. F., i White Jr., W. , Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words, New York: Thomas Nelson, 1985. Return to text. Natrag na tekst.

Helpful Resources

The Genesis Account
by Jonathan Sarfati
US $39.00
Hard cover
Christianity for Skeptics
by Drs Steve Kumar, Jonathan D Sarfati
US $12.00
Soft cover