Explore
Click here to view CMI's position on climate change.
Also Available in:
Editor’s note: As Creation magazine has been continuously published since 1978, we are publishing some of the articles from the archives for historical interest, such as this. For teaching and sharing purposes, readers are advised to supplement these historic articles with more up-to-date ones available by searching creation.com.

Izvorni ‘nepoznati’ kineski Bog

Drevni piktogramski rukopis upućuje na Bibliju

napisao
preveo Zlatko Madzar

Objavljeno: 26. svibnja 2010. (GMT+10)
Terracotta warriors

Uznemirujuće stvarna lica slavne kineske drevne ‘vojske duhova’ od terakote gleda kroz više od 2200 godina povijesti. Sedam tisuća kipova od terakote u stvarnoj veličini, pored stotina konja i replika kočija, dijelom su ogromnoga pogrebnog kompleksa površine dva kvadratna kilometra. ‘Vojska’ je postavljena u borbenu formaciju, neprestano držeći stražu nad ostacima kineskog vladara Ch’in (oko 221.–206. g.pr.Kr.) u ‘zagrobnome životu’. Rani vladari Kine, kao i mnoge druge drevne kulture, posjeduju ograničeno znanje o vrhovnome Stvoritelju Bogu. Međutim, iskrivljenja i greške uvlačili su se kroz vrijeme sve dok znanje o jednome istinskome Bogu nije bilo većinom izgubljeno.

Zagonetku predstavlja kompleks star 450 godina imena Nebeski hram [ustvari Nebeski oltar] u Beijingu, u Kini. Zašto su vladari žrtvovali bika na veličanstvenome bijelom mramoru Nebeskog oltara prilikom godišnje ceremonije, najvažnijeg i najšarenijeg slavlja kroz godinu, takozvanoj ‘Graničnoj žrtvi’? Izvođenje obreda prekinuto je 1911. godine, kada je posljednji Car svrgnut. Ipak, žrtvovanje nije započelo tek prije 450 godina. Ta svečanost seže 4000 godina u povijest. Jedan od prvih spomena Granične žrtve pronađen je u Shu Jing (Knjiga povijesti), koju je sastavio Konfucije, gdje je zabilježeno da je car Shun (vladao otprilike od 2256. do 2205. g.pr.Kr. s početkom prve zabilježene dinastije) ‘žrtvovao za ShangDi.’1

Tko je ShangDi? Sâmo ime doslovno znači ‘Nebeski vladar’. Pregledom recitala izgovaranih pri Graničnoj žrtvi, zabilježenih u Statutima dinastije Ming (1368.), čovjek počinje shvaćati poštovanje drevnih Kineza spram ShangDija. Sudjelujući u obredu, Car isprva meditira na Nebeskome oltaru (Carskome svodu), dok kostimirani pjevači, popraćeni glazbenicima, pjevaju:

‘‘Vama, o tajanstveno radeći Stvoritelju, ugledam se u mislima. … S velikim svečanostima Vama velečasno odajem počast. Vaš sluga, ja sam samo trska ili vrba; moje je srce samo srce mrava; ipak, primio sam Vašu naklonjenu odluku, postavljanja mene na vlast carstva. Duboko cijenim osjećaj svoga neznanja i sljepoće, i bojim se, dokazati se nedostojnim Vaše velike pogodnosti. Zato ću poštivati sva pravila i zakone, nastojeći, beznačajan kakav jesam, obavljati svoju vjernu službu. Vrlo daleko otuda, gledam gore prema Vašoj nebeskoj palači. Dođite svojom dragocjenom kočijom do oltara. Vaš sluga, klanjam se sa štovanjem glavom do zemlje, očekujući Vašu veliku milost. … O da biste htjeli prihvatiti naš prinos i promatrati nas, dok se klanjamo Vama, čija je dobrota neiscrpna!’2

Photo Wikipedia.orgThe Great Wall Of China

Kineski zid. Izgrađen stoljećima prija Kristova rođenja, pravo je čudo građevinarstva iako izgrađen uz ogromne ljudske žrtve.

Tako nalazimo kako Car štuje ShangDi. Možemo li pratiti izvornu namjeru veličanstvene svečanosti antike? Sudjelujući u ovoj godišnjoj službi posvećenoj božanstvu ShangDi, izgovarane su sljedeće riječi, jasno prikazujući kako Car smatra ShangDi stvoriteljem svijeta:

‘‘Staro u početku, bio je veliki kaos, bez oblika i taman. Pet elemenata [planeta] nije se još okretalo, niti Sunce ni Mjesec sjali. Ti, o duhovni vladaru, najprije si odijelio ogromne dijelove iz čistih. Stvorio si nebesa. Stvorio si Zemlju. Stvorio si čovjeka. Sve s vlastitom moći rađanja dobilo je svoje biće’ 3

Za kršćana, navedeni recital zvuči začuđujuće poznato. Kako li je samo slično općepoznatome ulomku biblijskoga Postanka! Primijetite sličnosti s izvodima iz detaljnije priče zabilježene u židovskim zapisima:

‘U početku stvori Bog nebo i zemlju. Zemlja bijaše pusta i prazna; tama se prostirala nad bezdanom.

‘I reče Bog, “ Vode pod nebom neka se skupe na jedno mjesto i neka se pokaže kopno!” I bi tako. Kopno prozva Bog zemlja, a skupljene vode mora.

‘I načini Bog dva velika svjetlila – veće da vlada danom, manje da vlada noću – i zvijezde. … ‘

Na svoju sliku stvori Bog čovjeka; …’ (Postanak 1:1–2, 9–10, 16, 27–28)

Chinese characters

ShangDi, Bog-Stvoritelj Kineza, svakako izgleda kao isti onaj Bog-Stvoritelj Židova. Rani Zhou izgovor za ShangDi bio je ‘djanh-tigh’ [Zhan-dai].4 Još jedno ime za boga što su drevni Kinezi naizmjence upotrebljavali sa ShangDi bilo je Nebo (Tian). Zheng Xuan, znanstvenik rane Han dinastije govori: “ShangDi još je jedno ime za Nebo (Tian)”.5 Veliki filozof Motze (408.–382. g.pr.Kr.) također je razmišljao o Nebu (Tian) kao Bogu-Stvoritelju:

‘‘Znam da Nebo s razlogom voli ljude. Nebo je naredilo Suncu, Mjesecu, i zvijezdama neka prosvijetle i vode ljude. Nebo je poredalo četiri godišnja doba, proljeće, jesen, zimu, i ljeto, da ih uskladi. Nebo je poslalo snijeg, mraz, kišu, i rosu da raste pet žitarica te lan i svilu kako bi ih ljudi koristili i uživali u njima. Nebo je postavilo planine i rijeku, uvale i doline, i posložilo mnogo stvari kako bi služile na dobro čovjeku ili mu donijele zlo.’ 6

Kako je ShangDi stvorio sve? Evo još jednog recitala iz drevnog obreda Granične žrtve:
‘‘‘Kada je Te [ShangDi], Gospodar, tako odlučio, pozvao je na svijet [izvorno] nebo, Zemlju, i čovjeka. Između neba i Zemlje On je zasebno poredao ljude i stvari, rasprostranjene ispod nebesa.’7

Primijetite kako je ShangDi ‘pozvao na svijet,’ ili zapovjedio nebu i Zemlji da se pojave.

Usporedite to s načinom na koji židovski tekst opisuje način stvaranja od strane židovskog El Šadaja:

…Jahvinom su riječju nebesa sazdana i dahom usta Njegovih sva vojska njihova. … Jer On reče - i sve postade, naredi - i sve se stvori’ (Psalmi 33:6, 9).

Još nismo objasnili razlog carskog žrtvovanja bika za ShangDi. Usporedimo li ovo kinesko žrtvovanje spram uputa Boga koje je dao Židovima:

Uzmi jedno tele za žrtvu okajnicu, jednoga ovna za žrtvu paljenicu, oboje bez mane, i dovedi ih pred Jahvu ’ (Levitski zakonik 9:2)—običaj s počecima u najranijim vremenima (Postanak 4:3,4; 8:20).

Prayer Hall for Good Harvest, Altar of Heaven complex, Beijing, China

Dvorana molitve za dobru žetvu, kompleks Nebeskog hrama, Beijing, Kina

Podrijetlo Granične žrtve izgleda objašnjeno u knjizi, God’s Promise to the Chinese [Božje obećanje Kinezima].8 Autori, Nelson, Broadberry, i Chock analizirali su najstarije oblike piktogramskoga /slikovnoga kineskog pisma i pronašli temeljne istine kršćanstva. U ovim ideogramima, nastalima u vremenima prije Mojsija— nalazimo čitavu pripovijest stvaranja, iskušenje, Pad čovjeka u grijeh, i Božji lijek za grijeh u vidu žrtvovanja životinja, što ukazuje na dolazak Spasitelja, Isusa Krista. Svi elementi pripovijesti Postanka su zabilježeni, i još su uvijek u upotrebi, unutar zapisa kineskih slova.

Povezani okvir pokazuje zapanjujuće stvarnosti o kineskome pisanom jeziku, ukazujući da smo svi mi povezani— i ne tako davno. Svi ljudi svijeta, ne samo Kinezi, potomci su stanovnika Babilona, prve uljudbe nakon Potopa. Bog najprije daje Svoje obećanje dolaska Spasitelja, ‘sjemena žene,’ u Knjizi Postanka. (3:15). Nagovještaj žrtvovanja dolazećeg Jaganjca Božjeg, Stvoritelja i Spasitelja, star je koliko i čovječanstvo.

Kada bi vam osoba iz Kine rekla da je kršćanstvo ‘religija stranaca,’ mogli bi joj objasniti kako su Kinezi u davna vremena štovali istoga Boga kojeg kršćani štuju danas. Često kao i Židovi, i preci današnjih Kineza odlutali su za krivim bogovima; a sjećanje na to tko je njihov izvorni Bog s vremenom izblijedi.9 Drevni kineski zapisi podastiru jake dokaze o povijesnoj istinitosti Postanka.

Preporučene bilješke

NOTE: For more technical details, see The Lamb of God hidden in the ancient Chinese characters (PDF) from Journal of Creation (TJ) 13(1).

  1. James Legge, The Chinese Classics (Vol. III), pp. 33–34, The Shoo King: Canon of Shun, Taipei, Southern Materials Centre Inc., 1983 Natrag na tekst.
  2. James Legge, The Notions of the Chinese Concerning God and Spirits, Hong Kong, Hong Kong Register Office, pp. 24–25, 1852. Natrag na tekst.
  3. Ref. 2 p. 28. Natrag na tekst.
  4. Schuessler, Axel, A Dictionary of Early Zhou Chinese, University of Hawaii Press. Honolulu, pp. 123, 528, 1987. Natrag na tekst.
  5. Lung Ch’uan Kwei T’ai Lang, Shih Chi Hui Chu K’ao Cheng, Taipei, Han Ching Wen Hua Enterprise Co. Ltd., p. 497, 1983 Natrag na tekst.
  6. The Works of Motze, Taipei, Confucius Publishing Co., p. 290. Natrag na tekst.
  7. Ref. 2, p. 29. Natrag na tekst.
  8. Read Books Publisher, Dunlap, TN, USA, 1997. Natrag na tekst.
  9. This was of course the near-universal experience of all tribes and nations. Natrag na tekst.
  10. .

Helpful Resources

Faith of Our Fathers
by Chan Kei Thong and Charlene Fu
US $24.00
Soft Cover
God's Promise to the Chinese
by ER Nelson, RE Broadberry & G Tong Chock
US $12.00
Soft Cover
A Bible Alphabet
by Alison Brown
US $8.00
Soft Cover