Explore
Also Available in:

Jättebluff

giant-hoax

skrivet av
översatt av Gudrun Ringqvist (genesis.nu)
publicerad i Genesis 2017(3):8–9

Det cirkulerar ett flertal bilder av jättestora människoskelett på internet, vilka påstås komma från arkelogiska utgrävningar. Många har undrat om de här skeletten skulle kunna bekräfta uppgifterna om jättar i Bibeln. Men en del tankearbete och lite efterforskning visar att de här bilderna är ”photoshoppade”, dvs förfalskade.

Vi har kunnat få fram de ursprungliga fotona till varje jätteskelettfoto. Och vid närmare undersökning är det oftast uppenbart att fotona är förfalskade. I vissa fall visar skuggornas konstiga placering att det ljus som faller på skelettet har en annan vinkel än det som lyser upp bakgrunden, vilket betyder att det rör sig om hopkombinerade bilder.

En av de mest berömda bilderna av ett mänskligt jätteskelett skapades år 2002, som ett bidrag till en Photoshop-tävling, och är den bild vi oftast får frågor om.1 Om man tittar efter noga kan man intressant nog se att mannen på den speciella bilden håller i ett spadhandtag utan spade.

Människors storlek är begränsad

Människor som är så långa som de förfalskade fotona visar är en fysiologisk omöjlighet. Det beror på ”kubik-kvadratlagen”. Om till exempel en människa förstorades skalenligt 10 gånger, skulle hennes begränsningsarea och tvärsnitt bli 100 (10²) gånger större – och hennes ben och muskler därför också 100 gånger större. Men hennes volym skulle bli 1000 (10³) ganger större, och även hennes massa och vikt. Hennes muskler och ben skulle därför bli alldeles för svaga för att bära upp hennes vikt. En jättes hela kroppsbyggnad skulle behöva modifieras radikalt och få mycket kraftigare benskelett, ett förändrat cirkulationssystem som kunde rymma det mycket större blodflöde som skulle behövas och så vidare. Denna jättelika ”människa” skulle inte ens vara samma art som en vanlig, medelstor människa. Kubik-kvadratlagen medför mycket annat som berör kroppars minimum- och maximumstorlekar.2

De bibliska jättarna

Det finns en del mycket stora människor omnämnda i Bibeln. Goliat är troligen den mest kända (1 Sam 17). Hans längd anges ha varit knappt 3 m, eller ca 2 m enligt Septuagintaöversättningen.3 Även den mindre längden på 2 m skulle ha varit gigantisk för ett folk där en mans medellängd var ca 150 cm. Båda längderna ligger emellertid väl inom det vi vet är biologiskt möjligt, och det finns senare exempel på personer som beskrivits vara omkring 270 cm långa.4 Dessa ”jättar” är fullt mänskliga och befinner sig på den övre änden av människans längdskala.5

Referenser och noteringar

  1. Denna bild och andra tävlingsbidrag finns att se på worth1000.com/contests/447/archaeologicalanomalies-2. Åter till text.
  2. Se J.B.S. Haldanes berömda uppsats On being the right size, Harper’s Magazine, mars 1926; irl.cs.ucla.edu/papers/right-size.html. Åter till text.
  3. Septuaginta är en grekisk översättning av Gamla testamentet från 2:a och 3:e århundradet f.Kr. Åter till text.
  4. Se Catchpoole, D., Whether tall or small—people, all! Creation 30(3):56, juni 2008; creation.com/whether-tall-or-small-people-all. Åter till text.
  5. Bibelns jättar (nefilim) ligger utanför den här artikelns ramar; se Who were the ‘sons of God’ in Genesis 6?; creation.com/sons-of-god. Åter till text.