Explore
Also Available in:

A kormeghatározás mögött álló szem­lé­let

képek a stock.xchng webhelyről
16717-beaker

Egy üveg mérőhenger segítségével szem­lél­tet­tem egyszer a diákoknak a kormeghatározás folyamatát. Mutattam nekik egy ábrát, amin víz csepeg egy csapból a mérőhengerbe. Egyér­tel­műen látszott rajta, hogy a henger pontosan 300 ml vizet tartalmaz, és a víz 50 ml/h se­bes­ség­gel csöpög.

„Mióta csöpög a víz a mérőhengerbe?” kér­dez­tem őket.

Valaki azonnal hat órán keresztül kiabált.

„Rendben. Hogyan számoltad ki?”

„A hengerben lévő víz mennyiségét (300 ml) elosztottam a sebességgel (50 ml/h).”

„Remek!” Mondtam. „Látod, milyen egyszerű tudományosan meghatározni valaminek a korát? A tudósok által használt datálási mód­sze­rek pontosan ugyanígy működnek. Ezek olyan dolgok mértékei, amelyek idővel változnak.”

A hallgatók fellélegeztek, amikor látták, hogy a kormeghatározás tudománya nem is olyan bonyolult. De aztán sikerült meglepnem őket: „Csak az a baj, hogy nem hat óra a helyes válasz!”

Zavartan és hitetlenkedve néztek rám.

„Én végeztem el a kísérletet, ezért meg tudom mondani, hogy a víz csupán egy órája csöpög. Vajon mi történt?”

kép a stockxpert-től5940skull

Kellett egy kis idő, hogy lecsillapodjanak a kedélyek. Aztán valaki felkiáltott: „Korábban gyorsabban csöpögött a csap?”

„Jó kérdés!” mondtam.

„A mérőhenger már majdnem tele volt, amikor a kísérlet elkezdődött?” kiáltott valaki más.

„Ez is jó gondolat… De ugye látják, mit tesznek most tulajdonképpen?” kérdeztem.

„Feltételezéseket vonnak le a múltról ahhoz, hogy kiszámítsák valaminek a korát. Lehetetlen anélkül megállapítani valaminek a korát, hogy hipotéziseket fogalmaznánk meg. Ön termé­sze­tes­nek vette, hogy a sebesség végig 50 ml/h volt, és hogy a henger a kísérlet kezdetén üres volt. Ezen feltevések alapján a kiszámított idő 6 óra.”

Bólintottak.

„Teljesen meg voltak elégedve ezzel a magyarázattal” folytattam. „Egyikőjük sem kérdőjelezte meg.” Mindenki egyetértett.

„De észrevették-e, hogy mit tettek, miután elmondtam Önöknek a helyes választ? Gyorsan megváltoztatták a feltevéseiket a múltról, hogy összhangban legyenek azzal a korral, amit én mondtam.”

Pontosan ilyen az összes tudományos kormeg­határozási módszer. A kutatóknak az idő kiszámításához először hipotéziseket kell felállítaniuk. Ha az eredmény jónak tűnik, örömmel elfogadják. Ha viszont nem egyez­tet­hető össze a többi információval, akkor meg­vál­toz­tatják a hipotézist úgy, hogy a válasszal összhangban legyen.

Nem számít, hogy az így kiszámított kor túl kevés vagy túl sok. A kutatók mindig rengeteg hipotézisből válogathatnak, amelyeket tetszés szerint megváltoztathatnak az ellent­mon­dás­men­tes válaszok érdekében.

Mindenki előtt letisztult a kép. A hall­ga­tó­sá­gom egy rövid, velős példa segítségével megérthette a kormeghatározás mibenlétét, vagyis hogy a tudományos kormeghatározás nem mérés, hanem feltételezés.1

Hogyan működik ez a gyakorlatban?

commons.wikimedia.orgHomo-rudolfensis
A KNM-ER 1470 koponya rekonst­ruk­ciója

A KBS tufa elnevezésű észak-afrikai vulkanikus hamuréteg azért nevezetes, mert emberi maradványokat találtak a közelében.2

Fitch és Miller határozta meg a korát elsőként, kálium-argon módszerrel. Az általuk kimutott kor 212-230 millió év volt, ám ez nem egyezett a hamurétegben talált maradványok (elefánt, disznó, majom és szerszámok) állítólagos korával. Így elvetették ezt az eredményt, mondva, hogy a mintának túl magas volt az argon­szen­nyezettsége.3

Később „megbízható módon” megál­la­pí­tották új földpát és tajtékkő minták segítségével, hogy a tufa 2,61 millió éves. Ez a kor már megfelelt az elvárásaiknak.

Másik két vizsgálattal (paleomágneses és maghasadásos vizsgálati módszerekkel) is megerősítették az eredményt, amely széles körben elfogadottá vált.

Ezt követően Richard Leakey talált egy koponyát a KBS tufa alatt. Az NKM-ER 1470 elnevezést kapta. Túlságosan mainak tűnt ahhoz, hogy 3 millió éves legyen.

Ezért Curtis és kutatócsapata újabb, megfontoltan kiválasztott tajtékkő és földpát minták alapján felülvizsgálta a KBS tufa korát, és az eredményük 1,82 millió év lett. Ez a meghatározás jobban össze­egyez­tethető volt a modern koponya kinézetével.4

Más tudósok paleomágneses és mag­hasa­dásos vizsgálatai is a fiatalabb kort támasztották alá.

Így 1980-ra végre egységes álláspont született a KBS tufa korával kapcsolatban, és ez vált végül általánosan elfogadottá.

Ez a történet is szemlélteti, hogy a köz­hi­ede­lem­mel ellentétben nem a kor­meg­ha­tá­rozási módszerek az elsődleges eszközök arra, hogy valaminek a korát megál­la­pít­sák. Nem tudnak pusztán a tényekből kiindulva objektív eredményeket hozni. A kormeghatározási módszerek nem önmagukban, hanem a tudomány által elfogadott rendszerekhez illeszkedve határozzák meg az egyes tárgyak korát. Ezért eredményeiket mindig úgy alakítják, hogy az összhangban legyen az evolúcióra épített geológiatudománnyal és más fosszíliákkal.

Hivatkozások és jegyzetek

  1. További olvasnivaló: Angolul érdemes még olvasni a témában a szer­ző­től: Sarfati, J., Diamonds: a creationist’s best friend, Creation 28(4):26–27, 2006; creation.com/diamonds, és Walker, T., The way it really is: little-known facts about radiometric dating, Creation 24(4):20–23, 2002; creation.com/dating-reality. Vissza a szöveghez.
  2. For more information see Lubenow, M.L., The pigs took it all, Creation 17(3):36–38, 1995; creation.com/pigstook. Vissza a szöveghez.
  3. Fitch, F.J. and Miller, J.A., Radioisotopic age determinations of Lake Rudolf artifact site, Nature 226(5242):226–228, 1970. Vissza a szöveghez.
  4. Curtis, G.H., et al., Age of KBS Tuff in Koobi Fora Formation, East Rudolf, Kenya, Nature 258:395–398, 4 December 1975. Vissza a szöveghez.

További irodalom