Explore
Also Available in:

Skvělý způsob šíření zpráv

Přeložil Jakob Haver (kreacionismus.cz)

13524-five-tracts

Tedy způsob, jak oslovit své společenství a sdílet evangelium. Chcete oslovit své přátele.

Proč nezkusit barevné letáky CMI? Je jich celkem 18.

Jsou barevné, snadno čitelné, krátké a svědčí o autoritě a poselství Bible. Zabývají se základními otázkami stvoření.

Můžete si je stáhnout z tohoto webu ve formátu PDF. Poté si je můžete pro sebe vytisknout v potřebném množství. Letáky, které jsou tu k dispozici, jsou zdarma.

Tyto materiály jsou skvělou příležitostí k předání poselství ve vaší komunitě. Jsou k širokému použití:

  • Pro církevní aktivity
  • Ve stánku na tržnici
  • Jste-li na dovolené
  • K zaslání poštou nebo do schránek ve vaší oblasti (nejprve ověřte místní platné předpisy ve vaši zemi)
  • Jako přílohu k osobní korespondenci
  • Pro sdílení třeba při nakupování
  • Nebo jednoduše dát nějaký příteli.

Každý z nich má vyhrazené místo, kde můžete uvést své vlastní kontaktní údaje nebo kontakty vaší církve.

 
Cestou žhavé lávy
8 důvodů, proč je evoluce pošetilost

V tomto letáku je stručně uvedeno 8 důvodů, které – pokud se nad nimi zamyslíte opravdu bez předsudků – činí z evoluce zcela neuskutečnitelnou, a navíc pošetilou myšlenku.

Cestou žhavé lávy
Cestou žhavé lávy

Asi před 4 500 lety, v dnešní jižní Africe, skupina dinosaurů a savců prchala před stoupající vodou. Zvířata obklopená žhnoucí lávou a vodami Potopy zanechala své stopy.

Pohroma zvaná koronavirus
Pohroma zvaná koronavirus

Otevřené pojednání o tom, co jsou viry a proč se některé z nich mohou stát nebezpečnými, a také doporučení, jak na tuto pandemii koronaviru reagovat křesťanským způsobem.

Dinosauři: Vyhynuli před 65 miliony lety?
Dinosauři: Vyhynuli před 65 miliony lety?

Výběr ohromujících důkazů o tom, že dinosauři nevyhynuli miliony let před lidmi, ale ve skutečnosti žili ve stejné době. Příklady jsou nalézány po celém světě, jsou zobrazeny v řezbářství, leptech, kresbách, tapisériích, kamenictví, keramice atd.

Evolution or Biblical Creation: Does it matter?
Evoluce nebo biblické stvoření: Záleží na tom?

Tento krátký leták vysvětluje, proč by křesťané neměli dělat kompromisy v tom, co Bible učí o stvoření a stáří Země.

Kata Tjuta (The Olgas): Astounding evidence of Noah’s Flood
Kata Tjuta (The Olgas): Ohromující důkaz Noemovy Potopy

Vypínající se červené kopule ve střední Austrálii poblíž Uluru ohromují turisty svým svědectvím o dávné katastrofické události. Tato brožura poskytuje úžasná fakta o Austrálii a její minulosti.

Uluru (Ayers Rock): A stark reminder of an ancient watery cataclysm
Uluru (Ayers Rock): Mocná upomínka na dávnou vodní katastrofu

Tento úžasný skalní monolit uprostřed Austrálie je zjevným důkazem Noemovy Potopy – a zdůrazňujeme slovo zjevným. Je to skvělá brožura pro rodiny a přátele.

Surtsey Surprises
Udivující Surtsey

Mladý ostrov dnes vypadá jako „miliony let“ starý. Jeho geologie a biologie ukazují, že skeptici se mýlí.

3 Sisters
3 Sestry

Ukázka velkolepé turistické ikony poblíž Sydney, Austrálie. Představuje silný geologický důkaz pro Noemovu Potopu a názorně jednoduchým způsobem ukáže lidem, co mají hledat.

The Gap Theory
Teorie mezery

„Teorie mezery“ zahrnuje špatnou vědu, špatnou teologii a špatný výklad hebrejských slov v Genesis 1, tak proč se jí někteří křesťané stále drží?

Two-tone Twins
Dvoubarevná dvojčata

Jestliže byli na počátku jen jeden muž a jedna žena, odkud pocházejí všechny „rasy“ a jejich „různé barvy pleti“?

Siccar Point, Scotland
Siccar Point, Skotsko

Leták z oblasti geologie, důležitý zvláště pro britské obyvatele a geologické nadšence. Turistům se říká, že Siccar Point dokazuje nepravdivost Bible, ale tento leták ukazuje, že je to naopak důkaz pro Noemovu Potopu.

modern-day scientists
Někteří současní vědci se staví proti evoluci a „milionům let“

V naší společnosti je rozšířený mýtus, že žádní vědci nevěří ve stvoření. Zde jsou konkrétní příklady skutečných vědců, kteří ve stvoření věří.

How dating methods work
Jak fungují datovací metody

Mnoho lidí si myslí, že radioaktivní datování prokázalo, že svět je milióny let starý. Ale tak to není! Tato jednoduchá brožura odkrývá mystifikaci všech metod „datování“ a vysvětluje, jak fungují v praxi.

Difference between Evolution and Natural Selection
Víte, jaký je rozdíl mezi evolucí a přírodním výběrem?

Napravte tento chaos – přirozený výběr není evoluce. Když lidé uvidí důvody proč, jsou otevřeni novým myšlenkám.

Giant’s Causeway
Giant’s Causeway

Známá turistická destinace na pobřeží Severního Irska. Vysvětluje, proč se tu jedná o rozsáhlou vodní katastrofu a jak je spojena s Noemovou Potopou.

15 Questions for Evolutionists
15 Otázek pro evolucionisty

Povzbuzení pro ty, kteří jsou skeptičtí k evoluci, a zdravými dotazy chtějí podpořit ty, kteří byli oklamáni, aby evoluci považovali za „vědu“.

Glass House Mountains
Pohoří Glass House

Pohoří Glass House, pojmenované kapitánem Cookem, dominuje v lokalitě Sunshine Coast, velkolepé turistické destinaci severně od Brisbane, Austrálie. Tato atraktivní brožura ukazuje, jak sopečné zátky jsou dramatickým důkazem Noemovy Potopy.

Odkazy na nás

Pro informace ohledně odkazů na nás, prosím klikněte zde.