Explore
Also Available in:

Laat de blinden zien

Het fokken van blinde vissen met blinde vissen herstelt het zicht

Auteur: Dr Carl Wieland
Vertaling: A.J.W. Boonstra (scheppingofevolutie.nl)

sight Creation 30(4):54–55
Photo: wikipedia.org by Haplochromis5565astyanax_mexicanus
Astyanax mexicanus, normal form and blind cave-form

Onderzoek naar vissen die leven in grotten, zonder de mogelijkheid om te zien, heeft een opmerkelijke ontdekking aan het licht gebracht. Door dergelijke vissen met andere stammen van blinde vissen te kruisen, werd een gedeeltelijk herstel van zicht bereikt.1,2

Vreemd genoeg zijn evolutionisten erg onder de indruk van blinde vissen. Ze zien in deze vissen een voorbeeld van evolutie. Zonder twijfel zal de vondst van het fokken van blinde vissen waardoor het zicht herstelt, zoals al gebeurd is, in mooie evolutionistische termen en verhalen worden beschreven. Maar laten we dit eens ander bezien.

CMI heeft eerder artikelen geschreven3,4 over hoe blinde vissen doorgaans het resultaat zijn van verlies van genetische informatie; voorheen hadden ze namelijk functionerende ogen. Dit is een voorbeeld van degeneratie, een weg naar beneden. Dergelijke processen van degeneratie voegen niets toe, ook niet gedurende langere perioden, om zodoende een impuls te geven aan nieuwe en complexe structuren. In feite is het tegenovergestelde waar.

Hoe zijn grotvissen blind geworden?

Alle vissen die leven in een leefomgeving waar licht is, zullen zo nu en dan mutaties (genetische kopieerfoutjes) ‘produceren’, die het proces van verschillende aspecten van ontwikkeling – in dit geval het oog – zullen beïnvloeden. Dergelijke vissen hebben geen voordeel ten opzichte van andere vissen, waarbij de kans op overleven minimaal is en de mutaties niet door worden gegeven aan volgende generaties. Dit is een duidelijk voorbeeld van natuurlijke selectie in een ‘gevallen wereld’, waardoor de snelheid van degeneratie van levende wezens langzaam zal verlopen.

Er zijn echter vissen die zijn afgesneden van de oppervlakte. Ze bevinden zich in het donker; de vissen met zicht zijn niet langer in het voordeel ten opzichte van de blinde vissen. Daarbij komt dat vissen met ogen in het nadeel zijn ten opzichte van blinde vissen doordat de vissen met zicht ooginfecties en dergelijke kunnen oplopen (door bijvoorbeeld in het donker tegen rotswanden aan te zwemmen). Natuurlijke selectie werkt nu in tegenovergestelde richting, waarbij vissen zonder ogen in het voordeel zijn. Dit is vrijwel zeker de verklaring voor de aanwezigheid van totaal blinde populaties vissen. Generatie na generatie geven de vissen het ‘litteken’ door waar ooit het oog heeft gezeten van de voorouders.

Sterk onderzoek, klinkende resultaten

De onderzoekers in deze studie hebben vier gescheiden populaties van blinde Mexicaanse holenvissen (Astyanax Mexicansus) onderzocht. Hun (in onze ogen: juiste) redenering was in eerste instantie dat een dergelijk proces als de ontwikkeling van het oog, in dit geval: degeneratie, moest worden veroorzaakt door meer dan één type mutatie. Er was geen reden om aan te nemen dat iedere verschillende populatie leed onder dezelfde mutaties.

Men fokte verschillende hybriden van deze vier verschillende populaties. In feite bleek dat bijna 40% van alle kruisingen kon zien. Hoe dat kon? Het verlies van zicht was veroorzaakt door verschillende genen binnen verschillende populaties; ‘door hen te kruisen werden de genetische onvolkomenheden in de ene afstamming gecompenseerd door de andere, en vice versa.’1

Hoofdonderzoeker, NYU biologieprofessor Richard Borowsky, zei hierover: ‘Niet alleen zijn de structuren van het oog hersteld tot het punt waarop ze weer functioneren, ook zijn alle verbindingen met de hersenen die nodig zijn voor de juiste uitwisseling van informatie, en die zo’n lange tijd niet zijn gebruikt, hersteld.’1 Borowsky gebruikt hier de woorden ‘lange tijd’, maar natuurlijk blijkt uit niets in dit experiment dat het gerechtvaardigd is om over ‘lange tijd’ te spreken. Borowsky geeft hier alleen uitdrukking aan zijn geloof in lange tijdsperioden, een standaard gedachte binnen het evolutionaire paradigma. Het duurt echter helemaal niet lang. Zodra een groep vissen is afgesloten van zonlicht door geologische omstandigheden, kan het verlies van zicht snel verlopen. Het herstel van zicht, en zelfs het herstel van connecties binnen de hersenen, laat zien dat er niet voldoende tijd is verstreken voor genetisch verlies van informatie die het herstel van zicht onmogelijk zouden maken (onthoud dat het proces van natuurlijke selectie gedurende lange tijdsperioden ‘het zicht’ niet zal bewaren in de genen!).

Daarnaast zullen de onderzoekers moeten bevestigen dat de ogen die in het experiment werden gevormd (en voorheen waren verdwenen) niet gegenereerd zijn door middel van een evolutionair proces. De informatie voor oogvorming was al aanwezig in de genen, als erfenis van de voorouders die konden zien.

Conclusie

In aanvulling op de onderzoeken naar hoe het zicht van de vissen zich hersteld heeft, een boodschap voor creationisten:

  1. De resultaten passen prima binnen het letterlijke Bijbelse verhaal van de schepping. Niet in de laatste plaats omdat degeneratie van vissen is aangetoond en dat het weer omgebogen kan worden. Deze reconstructie was niet mogelijk geweest naarmate er meer tijd voorbij was gegaan sinds de vissen een ‘onderwereld’-bestaan zijn gaan leiden.

  2. Als men spreekt over blinde vissen in relatie tot ‘ziende voorouders’ is niet gepast om hier evolutie in te betrekken. Het gaat hier om totaal iets anders dan spreken van ‘microbe naar mens’-evolutie. Grotvissen zijn ontwikkeld door processen die in feite het omgekeerde demonstreren – degeneratie van functies, die volledig in overeenstemming zijn met de genetische veranderingen van een gevallen wereld.

Aanhalingen uit de B

  1. New York University, Progeny of blind cavefish can ‘regain’ their sight, ScienceDaily, sciencedaily.com/releases/2008/01/080107120911.htm, 8 januari 2008. Terug naar de tekst.
  2. Borowsky, R. Restoring sight in blind cavefish, Current Biology 18:R23–R24, 2008. Terug naar de tekst.
  3. Wieland, C. Blind fish, island migrants and hairy babies, Creation 23(1):46–49, 2000, creation.com/blind-island. Terug naar de tekst.
  4. Wieland, C. New eyes for blind cave fish? creation.com/cave-fish, 9 augustus 2000. Terug naar de tekst.