Share 0
Share
A- A A+

Tâm trí, người và khỉ

Những cách vẽ mới về sơ đồ chức năng của não đã buộc một nhà nghiên cứu ở Đại học Johns Hopkins phải lật ngược lại niềm tin về bộ não con người.

Trước đó các nhà khoa học chỉ có thể làm việc trên những bộ não của những loài linh trưởng, không phải người, giống như khỉ mà thôi. Họ đã giả thiết rằng, do sự gần gũi về tiến hoá đối với con người, vị trí chứa “bộ nhớ làm việc” ngắn hạn của khỉ cũng sẽ giống như ở người.

Sự đột phá đến cùng với phương pháp chụp cắt lớp não người MRI*, cho phép có thể đo một cách an toàn sự khác nhau trong dòng chảy của máu ở những vùng khác nhau của não trong khi các nhiện vụ đang được thực thi.

Con người hoá ra lại có một vị trí độc nhất, xa hơn đáng kể về phía sau, cho bộ nhớ ngắn hạn của mình.

Những vùng trong não người tương ứng với những vùng chứa bộ nhớ ngắn hạn của khỉ lại dường như được sử dụng cho những chức năng chỉ có ở con người, chẳng hạn như giả thích các khái niệm trừu tượng và lập kế hoạch cho tương lai.

ScienceDaily webzine, 27–1–1999.

*Magnetic Resonance Imaging - được nhà sáng tạo Raymond Damadian phát minh (Creation 16(3): 35–37, 1994)


Creation.com reaches millions of people each year–many of these aren't believers in our Creator and Savior Jesus Christ. How will we keep reaching them without your support? Please consider a small gift today. Support this site

Comments closed
Article closed for commenting.
Available only from day of publication.
Copied to clipboard
5521
Product added to cart.
Click store to checkout.
In your shopping cart

Remove All Products in Cart
Go to store and Checkout
Go to store
Total price does not include shipping costs. Prices subject to change in accordance with your country’s store.